Stichting IZCH

Ruim 1.600 zorg- en hulpverleners hebben zich geregistreerd op Ikzoekchristelijkehulp.nl.

Vind hier een zorgverlener bij u in de buurt.

Ontwikkeling
Het Certificaat Christelijke Zorg is ontwikkeld op initiatief van Pro Life Zorgverzekeringen. Een deel van de aanbieders die op deze website vermeld staan, heeft dit certificaat aangevraagd. Voor vermelding op de website is het certificaat niet verplicht. voor het certificaat is vermelding op de website wel vereist.

Gebiedsbeschrijving
Dit Certificaat Christelijke Zorg is ontwikkeld ten behoeve van instellingen die zich bezig houden met zorg- en hulpverlening waar levensbeschouwelijke identiteit een grote rol speelt. Het betreft daarmee een zeer breed terrein, waarbij in acht moet worden genomen dat niet alle onderdelen van dit Certificaat Christelijke Zorg voor elke instelling van even groot belang hoeven te zijn. Daar waar een instelling bepaalde items niet of anders van toepassing acht, dient zij dit met argumenten te onderbouwen.

De domeinen waar het Certificaat Christelijke Zorg zich op richt zijn:

 • gehandicaptenzorg;
 • GGZ;
 • herstellingsoorden;
 • jeugdzorg;
 • kraamzorg;
 • maatschappelijke opvang;
 • maatschappelijk werk;
 • ouderenzorg;
 • palliatieve en terminale zorg;
 • psychosociale zorg;
 • thuiszorg;
 • verpleeghuiszorg.  
342