Voor zorgaanbieders

Op 1 januari 2021 vindt er een belangrijke verandering plaats. Het keurmerk Christelijke Zorg wordt gewijzigd in een Certificaat Christelijke zorg. De functie blijft hetzelfde, het staat voor een Christelijke identiteit en werkwijze van de zorgaanbieder en hulpverlener.

Het aanvragen van het certificaat Christelijke Zorg kan met uw eigen account. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Stap 1: de aanvraag

Wanneer u inlogt gaat u naar ‘certificaat’. Vul de benodigde gegevens in. Daarna zullen wij de gegevens controleren.

Stap 2: goedkeuring/aanvullende informatie

Nadat de aanvraag is gecontroleerd, ontvangt u een bevestiging, afwijzing of verzoek om aanpassing. Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een factuur. Na ontvangst van de betaling bent u certificaathouder. Wanneer aanvullende informatie is vereist, ontvangt u daarover bericht.

Stap 3: verlenging

Het certificaat moet ieder jaar verlengd worden. U krijgt ruim van tevoren een bericht daarover. Dit verlengen kan in uw eigen account. U controleert, corrigeert en accordeert de gegevens. Vervolgens ontvangt u de factuur voor de jaarlijkse verlenging. Na betaling wordt uw certificaat verlengd. 

Certificaten die voor 1 januari 2021 zijn afgegeven als keurmerken, behouden de oorspronkelijke looptijd. Tot aan de vervaldatum is er geen betaling vereist. De criteria blijven natuurlijk wel van kracht met tevens het verzoek jaarlijks de gegevens te controleren.

345