ADHD / ADD

 • Wat is ADHD / ADD
 • Wat zijn de symptomen
 • Hulp bij ADHD / ADD

Er kan sprake zijn van ADD of ADHD als iemand aandachts- en concentratieproblemen heeft en regelmatig hyperactief is. Je merkt dit onder andere doordat deze persoon snel afgeleid is en altijd actief moet zijn. Behandeling ADD en behandeling ADHD is goed te doen.

Wat is ADD en ADHD

In de praktijk hebben mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder) vaak te maken met aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit of over-beweeglijkheid. Mensen met een vorm van ADHD of ADD hebben moeite met sociale interactie. Ze interpreteren reacties van hun omgeving vaak verkeerd. Ze hebben onder andere moeite met plannen en organiseren en kunnen hun aandacht niet op één onderwerp vasthouden.

Wat zijn ADHD symptomen / ADD symptomen

De kenmerken van ADHD of ADD verschillen erg per persoon en per variant. Kenmerken van vormen van ADHD of ADD kunnen zijn:

 • Snel afgeleid zijn.

 • Moeite met plannen en organiseren.
 • Snel verveeld, moeite met bepaalde taken.
 • Moeilijk kunnen concentreren.
 • Rusteloosheid, moeite met wachten.
 • Altijd bezig moeten zijn.
 • Beweeglijk, veel friemelen en wiebelen.
 • Slecht kunnen switchen van de ene naar de andere taak.

Hulp bij ADD en ADHD

Indien u bij uzelf of uw naaste ADHD of ADD vermoedt, kunt u het beste contact zoeken met uw huisarts. Een vorm van ADHD is een complexe stoornis en de huisarts heeft er waarschijnlijk meer kijk op. Een GGZ-instelling biedt hulp bij ADD en hulp bij ADHD. Voor aanmelding bij een instelling voor GGZ heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een medisch specialist.

Behandeling ADHD en ADD

Problemen met ADD en ADHD zijn erg complex. Het verschilt erg per persoon welke kenmerken zich voordoen en wat de beste behandeling hiervoor is. Een behandeling ADD en een behandeling ADHD kunnen beide plaatsvinden vinden binnen de Specialistische GGZ van een GGZ-instelling.

Soms kunnen de problemen verweven zijn met het geloof of een levensovertuiging. Bij een christelijke GGZ kunt u dit altijd bespreken. Een christelijke GGZ biedt een behandeling ADHD vanuit een christelijke visie.

Hét platform voor christelijke zorg

442