Burn-out of overmatige stress

  • Wat is een burn-out
  • Wat zijn de symptomen
  • Hulp bij een burnout of overmatige stress

Iedereen is weleens gestrest of heeft het heel erg druk. Wat zijn burn-out klachten? Wanneer heb je last van overmatige stress? Er kan sprake zijn van een burn-outsyndroom of overmatige stress als u langere tijd het gevoel heeft ‘helemaal op’ te zijn. Een burn-out wordt gezien als een uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van stress.

Wat is een burn-out

De term burn-out staat voor het gevoel opgebrand te zijn. Meestal is dit gerelateerd aan werk, maar ook zware familieomstandigheden of andere verplichtingen kunnen dit veroorzaken. Het aanwezige gebrek aan energie zorgt soms eveneens voor minder zelfvertrouwen of een afstandelijke houding ten opzichte van werk. Een burn-outsyndroom kan ook overlap hebben met depressieve  klachten.

Burn-out symptomen

Kenmerken van overmatige stress of burn-out kunnen zijn:

  • Vermoeidheid en gebrek aan energie
  • Overgevoeligheid en emotionele problemen
  • Duidelijke daling van belangstelling in activiteiten die leuk zouden moeten zijn
  • Veranderende  eet- of drinkgewoonten
  • Slaapproblemen: overmatig veel slapen of rusteloosheid
  • Gevoel van schuld, hulpeloosheid of bezorgdheid
  • Concentratieproblemen of besluiteloosheid

Hulp bij burn-out

Indien u bij uzelf of uw naaste overmatige stress of het burn-outsyndroom vermoedt, kunt u het beste contact zoeken met uw huisarts. Behandeling bij burn-out is goed te realiseren, ditzelfde geldt voor overmatige stress. Voor aanmelding bij een GGZ-instelling heeft u een verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist.

NB: Sinds 2012 vallen niet alle klachten met betrekking tot overmatige stress en burn-out onder de ziektekostenverzekering. Soms kan het zijn dat u een behandeling burn-out of hulp bij stress zelf dient te bekostigen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts en zorgverzekeraar.

Behandeling burn-out

Problemen met overmatige stress en burn-out klachten zijn meestal prima te behandelen. Een behandeling burn-out of stress vindt meestal plaats binnen de Basis GGZ van een GGZ-instelling.

Christelijke GGZ

Soms kunnen uw problemen verweven zijn met uw geloof of levensovertuiging. Bij een christelijke GGZ kunt u dit altijd bespreken. Een christelijke GGZ biedt hulp vanuit een christelijke visie. Hulp bij stress of een behandeling bij burn-out, vanuit een christelijk perspectief.

Hét platform voor christelijke zorg

442