Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP)

De CVPPP is de Nederlandse vakvereniging waarbij de relatie tussen christelijk geloof en de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie centraal staat.

Missie:

De CVPPP is een vereniging die christelijke professionals uit de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie met elkaar in relatie brengt, inclusief pastores die een professionele affiniteit hebben met deze vakgebieden. De CVPPP wil persoonlijke en professionele groei van de leden stimuleren, gericht op integratie van vakwetenschap en christelijk geloof. De vereniging wil in samenwerking met partnerorganisaties ten dienste staan van kerk en samenleving.  

Visie:

De CVPPP wil een platform bieden om vanuit het christelijke geloof inspiratie te vinden en via reflectie en onderlinge relatie de beroepsuitoefening van leden te versterken en verdiepen. Door relaties met kerken en maatschappelijke instanties wil de CVPPP, vanuit geloof en wetenschap, bijdragen aan de geestelijke gezondheidszorg en het pastoraat.

Hét platform voor christelijke zorg

442