Drugsverslaving

 • Wat is een drugsverslaving
 • Wat zijn de kenmerken
 • Hulp bij een drugsverslaving

Drugs zijn allerlei middelen die mensen gebruiken om ‘high’ te worden, in een roes raken, of om zich beter te voelen. Het gebruik van drugs kan snel tot een verslaving leiden.

Wat is een drugsverslaving

Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen waardoor geestelijke en lichamelijk effecten optreden. Het gebruik van drugs kan snel tot een verslaving leiden. Als iemand het gebruik van drugs niet meer onder controle heeft en niet meer normaal kan functioneren zonder drugs, is er sprake van een drugsverslaving. Drugsverslaafden kunnen zich erg gevangen voelen, waarbij men geen mogelijkheid meer ziet om aan de drugs te ontsnappen. Voorbeelden van drugs zijn:

 • Heroïne
 • Cocaïne
 • XTC
 • Methamfetamine
 • GHB
 • Paddo’s
 • Marihuana

Kenmerken herkennen

De kenmerken van een drugsverslaving verschillen erg per persoon en per drug die gebruikt wordt. Kenmerken van een drugsverslaving kunnen zijn:

 • Steeds meer nodig hebben, om hetzelfde effect te bereiken.
 • Ontwenningsverschijnselen als men even geen drugs gebruikt.
 • Lichamelijke ontwenningsverschijnselen zoals zweten en trillen.
 • Geestelijke ontwenningsverschijnselen zoals onrustig zijn of in paniek raken.
 • Afsluiten van gevoelens.
 • Isoleren van sociale omgang, verwaarlozen van bijvoorbeeld vrienden of familie en/of hobby’s.
 • Zich pas goed voelen bij gebruik van drugs.
 • Gedrag vertonen wat voornamelijk gericht is op het verkrijgen en innemen van het middel, ten koste van belangrijke activiteiten.
 • Liegen over het drugsgebruik en ontkennen dat er een probleem is, als u hem of haar ermee confronteert.

Hulp bij drugsverslaving

Indien u bij uzelf of uw naaste een verslavingsprobleem vermoedt, kunt u het beste eerst contact zoeken met uw huisarts. Een GGZ-instelling biedt hulp bij drugsverslaving. Voor aanmelding bij een GGZ-instelling heeft u een verwijzing van huisarts of medisch specialist nodig.

Behandeling drugsverslaving

Drugsverslaving is een complex probleem. Een behandeling drugsverslaving kan plaatsvinden binnen de Specialistische GGZ.

Soms kunnen verslavingsproblemen verweven zijn met uw geloof os levensovertuiging. Bij een christelijke GGZ kunt u dit altijd bespreken. Een christelijke GGZ-instelling biedt een behandeling drugsverslaving vanuit christelijke visie.

Hét platform voor christelijke zorg

442