Relatie- of huwelijksproblemen

  • Wanneer relatietherapie
  • Kenmerken relatieproblemen
  • Christelijke relatietherapie

Heb je problemen in uw relatie of huwelijk? Hebben jullie vaak ruzie of het gevoel dat uw relatie vastloopt? Komen jij en je partner er samen niet meer uit? Trekt op tijd aan de bel. Relatieproblemen veroorzaken vaak veel stress en soms ook andere klachten.

Wanneer huwelijkstherapie / relatietherapie

Relatieproblemen veroorzaken vaak veel stress en soms ook andere klachten, zoals seksuele problemen, slaapproblemen of een gevoel van schuld of waardeloosheid. Wilt u uw relatie verbeteren en werken aan de onderlinge communicatie? Zoek dan professionele hulp in de vorm van christelijke relatietherapie of huwelijkstherapie.

Kenmerken relatieproblemen

Kenmerken van relatieproblemen zijn per relatie erg verschillend. Veelvoorkomende relatieproblemen zijn:

  • Veel ruzie maken.
  • Elkaar niet (meer) begrijpen.
  • Minder goed kunnen praten of communiceren.
  • Een negatief relatiepatroon.
  • Regelmatig denken aan het beëindigen van de relatie.

NB: Sinds 2012 wordt hulp bij relatieproblemen, zonder de aanwezigheid van een psychisch probleem niet meer vergoed via het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Soms kan het zijn dat u de behandeling zelf dient te bekostigen. Voor meer informatie of christelijke relatietherapie of huwelijkstherapie vergoed wordt, kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Huwelijkstherapie

Indien u bij uzelf of uw naaste relatie- of huwelijksproblemen vermoedt, kunt u het beste eerst contact zoeken met uw huisarts. Voor aanmelding bij een GGZ-instelling heeft u een verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. Daarnaast bieden veel GGZ-instellingen ook betaalde vormen van huwelijkstherapie, waar u zich direct voor kunt aanmelden en waar geen verwijzing voor nodig is.

Christelijke relatietherapie

Behandeling en hulp bij relatieproblemen vindt meestal plaats binnen de Basis GGZ van een GGZ-instelling of via een betaalde vorm van huwelijkstherapie.

Soms kunnen uw relatieproblemen verweven zijn met uw geloof of levensovertuiging. Bij een christelijke GGZ wordt christelijke relatietherapie en christelijke huwelijkstherapie aangeboden. Relatieproblemen worden dan besproken in relatie tot het geloof of uw levensovertuiging. Hulp bij relatieproblemen vanuit een christelijk perspectief. Klik hier om alle christelijke huwelijkstherapeuten/relatietherapeuten te zien.

Hét platform voor christelijke zorg

442