Stichting IZCH

Het Keurmerk Christelijke Zorg wordt uitgegeven en beheerd door de Stichting ikzoekchristelijkehulp.nl. Deze Stichting beheert ook de website ikzoekchristelijkehulp.nl. Voor het uitvoeren van de certificerende audits maakt de Stichting IZCH gebruik van een certificerend orgaan. Als certificerend orgaan is gekozen voor de organisatie Transmissie te Gorinchem.

Ruim 1.500 zorg- en hulpverleners hebben zich geregistreerd op Ikzoekchristelijkehulp.nl.

Vind hier een zorgverlener bij u in de buurt.

Ontwikkeling

Het Keurmerk Christelijke Zorg is ontwikkeld op initiatief van Pro Life Zorgverzekeringen. Bij de ontwikkeling van het keurmerk is gebruik gemaakt van een resonansgroep bestaande uit vertegenwoordigers patiëntenverenigingen, zorginstellingen en deskundigen op het gebied van kwaliteitszorg.

Gebiedsbeschrijving

Dit Keurmerk Christelijke Zorg is ontwikkeld ten behoeve van instellingen die zich bezig houden met zorg- en hulpverlening waar levensbeschouwelijke identiteit een grote rol speelt. Het betreft daarmee een zeer breed terrein, waarbij in acht moet worden genomen dat niet alle onderdelen van dit Keurmerk Christelijke Zorg voor elke instelling van even groot belang hoeven te zijn. Daar waar een instelling bepaalde items niet of anders van toepassing acht, dient zij dit met argumenten te onderbouwen.

De domeinen waar het Keurmerk Christelijke Zorg zich op richt zijn:

 • gehandicaptenzorg;
 • GGZ;
 • herstellingsoorden;
 • jeugdzorg;
 • kraamzorg;
 • maatschappelijke opvang;
 • maatschappelijk werk;
 • ouderenzorg;
 • palliatieve en terminale zorg;
 • psychosociale zorg;
 • thuiszorg;
 • verpleeghuiszorg.
342