Voor zorgaanbieders

Om aan het Keurmerk Christelijke Zorg te voldoen, dient de zorgverlener te voldoen aan een aantal normen. Er bestaat een set normen voor instellingen en een set normen voor zelfstandigen. Een instelling is elke organisatievorm met meer dan één medewerker. Van een zelfstandige is sprake in geval naast de praktijkhouder geen andere medewerkers betrokken zijn bij de praktijk.

Normen voor ZZP-ers:

Normen voor instellingen:

Voor het aanvragen van het Keurmerk Christelijke Zorg neemt u contact op met Transmissie: www.transmissie.nl.

345