Zorgcombinatie Interzorg

Zorgcombinatie Interzorg is een professionele organisatie die hulp biedt vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij zorg en betrokkenheid voor de naaste centraal staan. Interzorg heeft een zgn. holistische mensvisie: vanuit haar algemeen christelijke identiteit verleent zij op basis van de Samaritanengedachte zorg aan allen die dat behoeven. De visie van Interzorg op ouderenzorg is dat een goede samenhang tussen de aspecten zorg, dienstverlening en wonen en welzijn gewaarborgd zijn. Een leidend uitgangspunt daarbij is het bevorderen van de gemeenschapszin; onderlinge solidariteit in een veilige omgeving. De basisgedachte is dat de zorg naar de cliënt wordt gebracht en daarbij is de vraagstelling van de cliënt bepalend. Interzorg is een koepelorganisatie voor drie stichtingen en één B.V. die onder één gezamenlijke vlag producten en diensten aanbieden voor bewoners en extramurale cliënten, of inwoners van Noordoost Friesland in de regio Noord Oost Friesland. De diverse onderdelen zijn achtereenvolgens Thuiszorg (verpleging, verzorging en huishoudelijke verzorging, Maatschappelijk Werk (en Thuisbegeleiding), Woonzorgcentrum (met verpleeghuiszorg) en de Maaltijdservice aan Huis. Interzorg levert een geïntegreerd aanbod van hulp en dienstverlening naar de mens in zijn directe leefomgeving. Dit om zelfstandigheid, gezondheid en kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, waarbij de zelfregie van de cliënt hoog in het vaandel staat.
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
212