BijdeBron

Apeldoorn
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Coach
  • Pastorale zorg
  • Relatietherapie
  • Creatieve therapie
  • Zorgboerderij
  • Herstellingsoorden
  • Jeugdzorg
  • Pedagoog
  • Opvang
  • Pastoraat
  • Begeleid / beschermd wonen
  Lees meer
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Burn out
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Generatieconflict
  • Hooggevoeligheid
  • Identiteit
  • Incest
  • Ongewenste intimiteit
  • Opvoeding
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Pornoverslaving
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Scholing
  • Seksuele problemen
  • Seksverslaving
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Vrouwenmishandeling
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Creatieve therapie
  • Crisisopvang
  • Groepstherapie
  • Individuele therapie
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Gastgezinnen
  • Begeleid wonen
  • Pastorale begeleiding
  Lees meer
 • Registraties
  -
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Viteria
  • Introductie
   Nog even iets meer over ons programma: Time out Een time-out kan een oplossing zijn voor jou probleem. Even de tijd vinden om de benen er weer onder te krijgen en in jezelf te investeren. En dat is mogelijk op onze authentieke boerderij in het zuiden van de Auvergne, in Frankrijk! Op onze boerderij met de naam La Source, wonen en werken wij, Jan en Jenneke van Ee met onze kinderen Bram, Roos en Marieke. We bieden, naast huisvesting en begeleiding, liefde en structuur met het doel om mensen weer te laten zien hoe waardevol ze zijn. We gaan samen met je aan de slag om te zoeken naar ontplooiing en ontwikkeling voor een goed functioneren in de maatschappij. Daarin speel jij vanzelfsprekend de hoofdrol. Toch moeten we ook realistisch zijn als de oplossing niet kan worden gevonden. Dan betekent het dat je leert jouw situatie te aanvaarden. Maar ook dat kan je verder helpen! Wij helpen je als eerste, je probleem te herkennen. Daarnaast om een plan maken, zodat je aan je probleem kunt werken. Met dit plan ga je terug naar Nederland. Natuurlijk kan het zo zijn dat je in Nederland nog wat ondersteuning nodig hebt. Samen met jou gaan we op zoek naar die hulpverlening die bij je past. ‘Het gedachtegoed’ van stichting ‘BijdeBron’ past goed bij jonge mensen. We hebben gemerkt dat jongeren vaak veel waarde hechten aan een eerlijke benadering. Eerlijk zijn kan alleen als je je veilig genoeg voelt. Daar besteden we veel aandacht aan. We vinden het belangrijk dat je ervaart dat wij je accepteren zoals je bent. Dat wil niet zeggen dat we alle gedrag goed keuren, nee, we accepteren je als mens, je bent uniek! Misschien heb je helemaal niet het gevoel dat jij zo bijzonder bent! Vind je jezelf helemaal niet zo waardevol! Dan is dat jammer, en wordt het misschien tijd voor een Time out in Frankrijk!
  • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
  • Financiering
   Financieringsvorm:

   Omdat wij in Frankrijk ons werk uitvoeren gaat plaatsing via een intake gesprek bij BV-Dienstverlening.
   Daar wordt met u bekeken wat de meest geschikte financieringsvorm kan zijn.
   U kunt dan aan de volgende vormen denken:

   Zorgverzekeraar
   Vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar en de afgesloten zorgverzekering.

   PGB
   Op basis van een geldige toekenningsbeschikking wordt er een zorgovereenkomst afgesloten met BijdeBron waarbij de AWBZ-tarieven PGB gehanteerd worden.
  • Werkgebied
   Een time-out arrangement bestaat uit:

   • Verblijf op de woon- en werkboerderij in Pouzols te Frankrijk
   • Training gericht op competentievergroting
   • Training gericht op zelfstandigheidontwikkeling
   • Identiteit gerelateerde vragen bespreken en een plek leren geven
   • Begeleiding bieden bij verslavingsgerelateerde vragen
   • Supervisie en leren reflecteren
   • Studie en of huiswerk begeleiding
   • Pastorale begeleiding
   • Ontspanning- en recreatieve begeleiding , zoals skiën, recreatie in de prachtige omgeving.
   • Creatieve expressie vormen, zoals beeldhouwen, schilderen.
   • Begeleiding bij psychosociale problematiek
   • Een terugkeerplan opstellen
  • Wijze van aanmelden
   Aanmeldingsformulier website: www.eventjesfrankrijk.nl Adres: BijdeBron (in Frankrijk De Bonne Source) Pouzols 15320 Pouzols/ Faverolles France Heb je vragen dan kun je ons bellen: 0033 471234906 of 0033 471234150 Een mailtje sturen met je vragen kan natuurlijk ook: janvanee@eventjesfrankrijk.nl
  • Werktijden
   Het verblijf is op basis van 24 uur zorg en begeleiding in Frankrijk.
  • Gespecialiseerd in:
   Hoe werken we? Naast het wonen en tijd voor ontspanning worden er zinvolle activiteiten aangeboden die het gevoel van eigenwaarde ondersteunen. Rondom de boerderij is van alles te doen in de moestuin bijvoorbeeld of onderhoud/verbouw aan de authentieke gebouwen, het campingterrein, het verzorgen van de dieren of werkzaamheden in de keuken. Heel concreet! Daarbij neem je de dag zoals hij komt; je hoeft je geen zorgen te maken voor de dag van morgen. God geeft je elke dag wat je nodig hebt. Zodat je dienstbaar kunt zijn aan elkaar en het leven weer als zinvol wordt beleefd. Uiteraard is er ook tijd om lekker uit te waaien of lekker liggend in het gras naar de voorbijtrekkende wolken te kijken. De omgeving is te mooi om zomaar aan je voorbij te laten gaan. Dat voel je en beleef je mee tot in je vezels! We zoeken samen met jou naar de meest gewenste oplossing van je probleem, jij hebt de regie en wij proberen daar op aan te sluiten. De begeleiding wordt met de cliënt geplaatst in een methodische werkwijze. Het wonen en begeleiden is in eerste instantie gericht op inzicht krijgen in de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Nadat het probleem met de cliënt helder is geworden, is het werken aan een oplossing het uiteindelijke doel waaraan wordt gewerkt. Dit gebeurt door middel van activiteiten en wordt één keer in de week geëvalueerd met de begeleider. BijdeBron realiseert zich wel dat het ‘probleem oplossen’ niet altijd haalbaar is. In sommige gevallen is het leren aanvaarden van de situatie dan het doel waar naar toe gewerkt wordt. BijdeBron werkt vanuit de motivatie van de cliënt Uit nota Jan houdt toezicht op de activiteiten en taken rondom de boerderij. Jenneke begeleid de cliënten in het uitvoeren van de huishoudelijke taken. Samen voeren Jan en Jenneke de wekelijkse begeleidingsgesprekken. In de persoonlijke begeleidingsgesprekken wordt naast evalueren van de door de cliënt opgestelde doelen, ook het reflecteren op denken, voelen en handelen geoefend. Het doel hiervan is om meer zicht te krijgen op zichzelf en de eigen levenswijze van de cliënt. Jan en Jenneke zijn gevormd door het leven van daaruit begeleiden ze de cliënten. Jan is namelijk activiteitenbegeleider en teamleider geweest bij een verzorgingstehuis. Daarnaast heeft hij een opleiding tot supervisor gedaan. Jenneke is lerares geweest op een middelbare school en heeft daar ervaring opgedaan met het werken met jongeren. De werkmethode en de begeleiding die ze nu gebruiken komt voort uit de leermethode die ze vanuit hun opleiding hebben gehad. Jan en Jenneke integreren de theorieën vanuit hun opleiding naar de praktijk. Daarbij zijn ze gevormd door hun mensvisie, hun geloofsvisie en de interactie met cliënten. Zo is hun werkwijze ontwikkeld. Wij hebben tijdens ons verblijf gezien dat dit werkt. Doordat Jan en Jenneke geen theoretische kunsten opvoeren, maar werken door hoe ze zijn en hoe ze gevormd zijn, bieden ze de cliënten veiligheid. Wij hebben gezien en gemerkt dat alle vijf gezinsleden bijdragen aan een positief resultaat door interactie op de cliënten. De interactie is heftig, omdat je in een gezin bezig bent. Kinderen zijn eerlijk en open. Een kind ziet iets en reageert daarop. Een voorbeeld daarvan is: Bij Jan en Jenneke kunnen cliënten zich niet verstoppen voor zichzelf en voor de begeleiding. De cliënten kunnen misschien tijdelijk een masker opzetten en zich anders voordoen dan ze zijn, maar houden dat niet lang vol omdat ze met elkaar in een huis wonen en werken. De kinderen prikken vaak zo door een masker heen en geven de cliënten het gevoel dat ze thuis zijn en dat ze bij het gezin horen. Dat is heel bepalend voor de begeleiding. De cliënten zien dat ze door de kinderen opgenomen worden zoals ze zijn, en voelen dat ze zichzelf mogen zijn. Toen we in Frankrijk waren, hebben we zelf ervaren dat het best spannend is om in een vreemd gezin geplaatst te worden. Met name de kinderen hebben eraan bijgedragen dat het ijs snel gebroken was. Wanneer de cliënten in Frankrijk zijn doen ze bepaalde ervaringsaspecten op zoals, Frankrijk als land, wonen in Frankrijk, de contacten met mensen van BijdeBron en de mensen uit het dorp. Het ver weg zijn van Nederland maakt dat de cliënten op zichzelf aangewezen zijn en op het gezin, ze krijgen een andere daginvulling als thuis. Ze moeten meedoen met de activiteiten en krijgen taken die ze uit moeten voeren. Deze situatie maakt dat de cliënten gaan nadenken en tot zichzelf komen. Dit illustreert de Time out! Er wordt tijdens de Time Out gekozen om de cliënt te leren gevoelens te herkennen en bespreekbaar te maken. Tijdens de Time Out krijgen de cliënten activiteiten aangeboden, die bepaalde gevoelens kunnen oproepen. Dit wordt teruggekoppeld naar het gevoel wat past bij het probleem. Bijvoorbeeld met de activiteit dierverzorging, praat de cliënt over pijn bij het paard, en gebruikt dit om over zijn eigen pijn te praten. Zo komt er een gesprek op gang tussen de cliënt en de begeleider. Wanneer de cliënt in Frankrijk is, heeft hij alle tijd om te werken aan zijn probleem. De cliënt trekt een grens ‘tot hier laat ik mijn probleem mijn leven beïnvloeden’. Ze worden teruggeworpen op zichzelf en hun problemen en kunnen de confrontatie aangaan. Werkwijze Het begeleiden van cliënten is afgestemd op het met elkaar aangaan van een eerlijke relatie. Met eerlijk bedoelen we in dit geval het respectvol met elkaar omgaan. Door deze eerlijke relatie ontstaat er vertrouwen in elkaar. Dat is het vertrekpunt en de basis voor een goede begeleiding. Deze manier van met elkaar omgaan, werkt helend en is prettig voor het vervolg van de begeleiding. Jan en Jenneke werken samen met de cliënt aan wederzijds respect en kunnen zo samen werken aan het gewenste herstel van het evenwicht in het leven van de cliënten. BijdeBron heeft gemerkt dat ze in Frankrijk veel middelen bij de hand hebben om een goede begeleiding te kunnen realiseren. Dit is dus de motivatie om in Frankrijk aan de slag te gaan. Zij pretenderen niet dat ze alles kunnen, maar denken wel dat ze de cliënt weer op weg kunnen helpen. BijdeBron gaat samenwerken met andere hulpverlenende organisaties en werkt samen met kerken en gemeenten. Dit omdat BijdeBron vindt dat alleen in Frankrijk werken aan begeleidingsaspecten onvoldoende rendement oplevert. Wanneer de cliënt weer naar huis gaat, is het noodzakelijk dat er nazorg is. Wanneer de cliënt zich aanmeldt bij BijdeBron vindt er altijd eerst een intake plaats die bepalend is voor de uiteindelijke beslissing of de cliënt geplaatst kan worden. Het uitgangspunt is tweeledig. De plaatsing moet zinvol zijn voor de cliënt en het gezin van Jan en Jenneke van Ee mag door de plaatsing geen schade oplopen. In overleg met een kerk, gemeentepastoraat of een hulpverlenende organisatie kan plaatsing in Frankrijk worden overwogen. Na begeleiding in Frankrijk kan er dan op adequate wijze overdracht plaats vinden, en valt de cliënt bij thuiskomst niet in een leegte.
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   90
  • Grondslag / doelstelling
   Doelstelling BijdeBron In de oprichting statuten staat de doelstelling als volgt verwoord: 1. Grondslag van de is de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. 2. BijdeBron heeft ten doel: a. het tot stand brengen en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van psychosociale pastorale begeleiding en opvang in de meeste brede zin van het woord, waarin onderdak, pastorale- en psychosociale zorg en dagbesteding wordt geboden aan alle personen die daarvoor in aanmerking komen, ongeacht afkomst, geslacht of religie. b. het ondersteunen van die maatschappelijke, kerkelijke en algemene instellingen welke eveneens het in dit lid 2 sub a bedoelde doel nastreven. Jan en Jenneke (psycho-pastorale begeleiders van BijdeBron) verwoorden dit als volgt: Wij geloven dat ieder mens uniek is geschapen en dat God voor ieder mens een doel heeft. Als dit doel herkend wordt en binnen bereik komt, zien we vaak dat mensen gelukkig zijn. Wij zijn zelf erg gelukkig met ons leven hier in het mooie Frankrijk. Daarom en daardoor willen wij ook anderen helpen hun doel te laten vinden. Wij weten dat we in een gebroken wereld leven en dat het leven soms goed tegen kan zitten. Als mensen door omstandigheden dan uit hun evenwicht zijn, willen we ze graag helpen. Wij beiden hebben ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen. Het is echter niet zo dat onze professionele houding de doorslag geeft, maar het tonen van liefde, vertrouwen en respect doet wonderen in de levens van anderen. Het is erg bemoedigend als andere mensen dat in ons gaan herkennen. Omdat we werken vanuit onze gezinssituatie, spelen ook onze kinderen een belangrijke rol bij de opvang, hebben we gemerkt; God gebruikt ieders persoonlijke talenten, het maakt niet uit of je jong of oud bent. Wij houden van God en we willen dit graag als belangrijkste doel in ons leven centraal stellen. We houden ook van mensen, en op deze manier werken we aan het invullen van het grote gebod. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. In ons werk wordt deze doelstelling als een rode draad zichtbaar. Het is een voorrecht om dit te laten zien. Jan en Jenneke van Ee.

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192