Brouwer Psychologen - Ridderkerk

Ridderkerk

Bekijk beschikbare vacatures

9.0/10
9 beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Verliesbegeleiding
  • Psycholoog
  • Psychosociaal therapeut
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Relatietherapie
  • Individuele therapie
  • Gehandicaptenzorg
  • Jeugdhulp
  • Kinder- en jeugdpsycholoog
  • Jeugdzorg
  • Pedagoog
  • Speltherapie
  Lees meer
 • Thematiek
  • ADD
  • ADHD
  • Angstproblemen
  • Anorexia
  • Arbeidsomstandigheden
  • Autisme
  • Beroepskeuze
  • Boulimia
  • Burn out
  • Dader van huiselijk geweld
  • Dader van misbruik
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Eetverslaving
  • Familierelaties
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Handicap
  • Hooggevoeligheid
  • Huiselijk geweld
  • Hyperactiviteit
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Ongewenste intimiteit
  • Oorlogstrauma
  • Opvoeding
  • Ouderdom
  • Overspannen
  • Paniekstoornis
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Pornoverslaving
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Seksuele problemen
  • Seksverslaving
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Slachtoffer van een ongeval
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verslaving
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Creatieve therapie
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Gezinstherapie
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Muziektherapie
  • Psychotherapie
  • Relatietherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Speltherapie
  • Telefonische hulpverlening
  • EMDR
  • PMT
  Lees meer
 • Registraties
  • BIG
  • NIP psycholoog
  • GZ psycholoog
  • NFG register
  • RBCZ
  • Psycholoog NIP
  • SKJ
  Lees meer
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitief Therapeuten
  • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  Lees meer
 • Introductie
  Brouwer Psychologen is een zelfstandig gevestigde praktijk waar mensen terecht kunnen met diverse soorten vragen en problemen op psychologisch en psychosociaal gebied. Alle medewerkers van Brouwer Psychologen werken vanuit een christelijke (reformatorische) levensvisie. Ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond kunt u zich bij ons aanmelden voor behandeling, begeleiding en onderzoek. Zie ook onze website: www.brouwerpsychologen.nl
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan bij u thuis.
 • Deze zorgverlener biedt Online hulpverlening aan.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Consulten worden in veel gevallen vergoed via het aanvullende pakket van de ziektekostenverzekeraars. Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar voor de precieze voorwaarden en vergoedingen.

  Met de volgende gemeenten heeft Brouwer Psychologen een contract met betrekking tot jeugdhulp: Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, de gemeenten in de regio Food-Valley, Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Utrecht Zuid-oost, Rivierenland en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Als u hulp zoekt voor een minderjarige die in een van deze gemeenten woont, neem hierover dan contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden.

  Hulp aan jeugdigen woonachtig in andere gemeenten kan veelal gefinancierd worden via een Persoonsgebonden Budget, wat aangevraagd kan worden bij de gemeente. Met verschillende gemeenten hebben we hierover goede contacten.

  Begeleiding Individueel kan vaak worden gefinancierd vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wij kunnen behulpzaam zijn bij het aanvragen van een zorgindicatie bij de gemeenten in het kader van de WMO. Een zorgindicatie is nodig om een PGB te verkrijgen.

  Indien de cliënt een gedeelte van de kosten vergoed krijgt (van zorgverzekeraar, diaconie, werkgever e.d.), dan betaalt de cliënt zelf het verschil tussen het tarief en de ontvangen vergoeding.
 • Werkgebied
  Brouwer Psychologen heeft vestigingen te Ridderkerk, Barneveld, Apeldoorn en Meteren (gemeente Geldermalsen). Cliënten komen uit een zeer ruime regio.
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Aanmelding bij voorkeur telefonisch op werkdagen tussen 08:30 uur en 16:30 uur, via het centrale telefoonnummer 0180 - 42 69 55. Via dit nummer kan ook verdere informatie worden verkregen. Aanmelding kan ook via het aanmeldingsformulier op de website.
 • Werktijden
  De werktijden zijn op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. In beperkte mate zijn er mogelijkheden voor consulten op de avonden.
 • Gespecialiseerd in:
  Brouwer Psychologen heeft heel veel cliënten die behoren tot de gereformeerde gezindte. Relatief veel cliënten behoren kerkelijk tot de Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (gereformeerde bond). Brouwer Psychologen heeft zich in de laatste jaren onder meer gespecialiseerd in het onderzoek en de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals PDD-NOS en ADHD. Aan deze cliënten kan ook begeleiding in de thuissituatie worden gegeven. Ook bij volwassenen kan een dergelijk onderzoek worden gedaan en kan begeleiding worden gegeven.
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  85
 • Grondslag / doelstelling
  De vennootschap aanvaardt als grondslag en richtsnoer voor haar werk Gods Woord als dé bron, met als context de gereformeerde belijdenisgeschriften en de christelijke traditie.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
  Brouwer Psychologen aanvaardt als grondslag en richtsnoer voor haar werk Gods Woord als dé bron, met als context de gereformeerde belijdenisgeschriften en de christelijke traditie. Alle medewerkers van Brouwer Psychologen zijn kerkelijk actief en moeten de Grondslag onderschrijven.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
  Brouwer Psychologen vermeldt in vacatureteksten duidelijk dat de praktijk christelijk hulpverlening biedt. Aangegeven wordt dat kandidaten de gereformeerde belijdenisgeschriften moeten ondertekenen en positief christelijke en kerkelijk actief zijn. Tijdens sollicitatiegesprekken vormt identiteit een afzonderlijk punt.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
  www.brouwerpsychologen.nl/over-ons
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
  Alle medewerkers zijn kerkelijk actief en onderschrijven de grondslag, waaronder de gereformeerde belijdenisgeschriften. De bestuurders en leidinggevenden van Brouwer Psychologen handelen vanuit Bijbelse waarden, stimuleren openheid en gaan pro-actief om met medewerkers en de problemen waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben. Zij zijn hierin een voorbeeld voor de medewerkers.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
  Bij Brouwer Psychologen is sprake van een open cultuur, waarbij de Bijbelse waarden in de omgang met elkaar centraal staan, zowel bij de medewerkers onderling als richting de cliënt. Betrouwbaarheid en Betrokkenheid op de naaste zijn twee Bijbelse waarden die bij Brouwer Psychologen een belangrijke plek innemen
  - Deze open cultuur is ook duidelijk naar voren gekomen in de gehouden bijeenkomsten over de missie en visie van de praktijk. Medewerkers durven op een respectvolle manier hun mening te geven, ook als deze afwijkt van het management. Het management toont ook waardering als medewerkers een andere mening durven te geven.
  - Bij de medewerkers is onlangs nagevraagd of zij zich veilig voelen om de casuïstiek en gevoelige onderwerpen te bespreken tijdens werkoverleg en intervisie. De medewerkers gaven aan dat ze zich veilig voelen om gevoelige onderwerpen te bespreken en dat ze zich door collega’s gerespecteerd voelen.

Gemiddelde beoordeling: 9.0/10

Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

55
17 oktober 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ervaar geholpen te worden door een deskundig persoon. Er wordt goed doorgevraagd, zodat het probleem goed opgelost kan worden en je zelf aan het nadenken wordt gezet. Tijdens de 1e sessie stelde de behandelaar al een vraag die de kern raakte en dat geeft vertrouwen in hun deskundigheid

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
19 mei 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Vanuit diverse dossiers heb ik contact met u gezocht voor een hulpvraag voor cliënten van mijn kantoor. Vanaf het binnenkomen bij de telefoniste tot de hulpverleners straalt u een groot vertrouwen uit en begrip voor de normen en waarden voor het Christelijke geloof. IK wens u Gods zegen toe op uw werk.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
18 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden over de behandeling die ik hier heb gehad! Professionele hulp die aansluit bij jou als persoon en samen de zoektocht aangaat om er sterker uit te komen. En dat is zeker gelukt! Extra waardevol om vanuit een christelijke identiteit geholpen te worden wat aansluit bij je levensopvatting. Zoek je hulp? Zeker aan te raden!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
11 mei 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ben nu een tijd in behandeling bij Psychologenpraktrijk Brouwer. Voel me daar erg op mijn gemak en kom steeds een stap verder. Zonder hen was mij dit niet gelukt. Depressiviteit, dwang, dit is door de goede en nuttige gesprekken een eind verminderd. Er wordt ook altijd gevraagd hoe het met je gaat en of je het nog ergens specifiek over wilt hebben, er wordt goed naar je geluisterd. Je merkt erg goed dat er gespecialiseerde mensen werken. Ze gaan echt tot de kern. Er wordt je niets opgelegd.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
27 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Je wordt correct geholpen. Luisteren goed naar wat je verteld. Ook op kerkelijk gebied weten ze veel. En geven goed advies. Daarom vraag ik dringend dat deze Psycholoog een keurmerk verdiend

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
28 april 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

In de gesprekken met mijn hulpverlener komen we steeds tot de kern van het probleem doordat hij geen genoegen neemt met oppervlakkige antwoorden en begrijpt hoe ik denk. Hierdoor voel ik mij serieus genomen en is de behandeling effectief.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
25 april 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De gesprekken bij praktijk Brouwer hebben mij heel erg geholpen. Zo fijn om in alle rust en vertrouwen met iemand te praten die luistert, nooit pusht, de situatie zelfs beter doorheeft dan jijzelf en je leert hoe je jezelf kunt helpen. Mocht je twijfelen om naar een psycholoog te gaan, probeer het gewoon. Praktijk Brouwer heeft mij enorm goed geholpen. Heel blij en gelukkig mee.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
18 april 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Erg fijne hulpverlening geen standaard kamer maar heerlijk in een ontspannen omgeving net of je in het bos bent erg leuk opgezet

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
16 april 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Enorm veel steun aan Brouwer hulp gehad. Op het gebied v geestelijke geloofsvragen die door elkaar lopen met het psyche. Angsten, spannings aanvallen, sucidaliteit etc.. waardoor ik niet meer naar de kerk kon. Dank zei hulp v Brouwer kan ik na zoveel jaren weer naar de kerk etc.. Enorme aanrader!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192