De Haven

Bunschoten
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Overig
  • Zorgcentrum
  • Thuiszorg
  • Palliatieve zorg
 • Problematiek
  -
 • Werkwijze
  • Dagbehandeling
  • Opname
  • Verpleging
  • Verzorging
 • Registraties
  • ISO
  • BIG
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Reliëf
  • Introductie
   Stichting Zorg- en Wooncentrum De Haven heeft als doel het bieden van intramurale zorg (verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg) en ondersteunende diensten aan daarvoor geïndiceerde personen en het bieden van zorg, ondersteuning en/of begeleiding aan thuiswonende ouderen, alsmede de begeleiding van en voorlichting aan het sociale netwerk van betrokkenen. Een andere doelstelling is het rechtstreeks dan wel middels derden verschaffen van huisvesting aan ouderen en hulpbehoevenden, alsmede het verrichten van activiteiten, die dienstig zijn of kunnen zijn aan het zo goed mogelijk functioneren van ouderen en hulpbehoevenden in de maatschappij, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting exploiteert tevens 96 aanleunwoning op het terrein van de zorginstelling. Deze woningen zullen vanaf 2016 worden vervangen door nieuwbouw. In De Haven worden 16 luxe inleunwoningen geëxploiteerd.
  • Financiering
   WLZ/WMO/PGB/Private zorg
  • Werkgebied
   Regio Eemland
  • Vestigingen


  • Wijze van aanmelden
   Via Zorgloket indicatie voor verblijf of WMO aanvragen. Onze wachtlijsbegeleiders/wijkverpleegkundigen kunnen u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een indicatie. .
  • Werktijden
   Openingstijden receptie De Haven : dagelijks van 8.30 - 22.00 uur.
  • Gespecialiseerd in:
   Het bieden van verpleeg- en verzorgingshuiszorg binnen een veilige woonomgeving. Verblijf, dagopvang en groepsbegeleiding; wijkverpleging en ondersteuning aan mantelzorgers. Ook Volledig Pakket thuis mogelijk.
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   90
  • Grondslag / doelstelling
   De stichting heeft als grondslag voor haar handelen de Bijbelse opdracht om als navolgers van Christus, Gods naam te eren en te belijden en de naaste lief te hebben.

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192