De Herberg

Oosterbeek
8.7/10
42 beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Pastorale zorg
  • Herstellingsoorden
  • Overig
 • Thematiek
  • Echtscheiding
  • Familierelaties
  • Identiteit
  • Levensbeschouwing
  • Opname
  • Partnerrelatie
  • Rouw
  • Somberheid
  • Verlies
  • Zelfvertrouwen
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Maatschappelijk werk
  • Opname
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Pastorale begeleiding
 • Registraties
  -
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  -
 • Introductie
  PDC de Herberg is een gastvrij huis. Gasten verblijven gemiddeld 2-6 weken in de Herberg. Naast individuele gesprekken met een professionele begeleider is er ook een gestructureerd dagprogramma bestaande uit: maaltijden, bijbelbesprekingen, cursus "Jij in relatie met de ander", creatieve activiteiten, beweging en ontspanning. Een retraitegast komt een midweek en volgt een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig wordt ingevuld. Er zijn twee gesprekken met een geestelijk begeleider mogelijk.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  De eigen bijdrage is €455,00 per week. Als u aanvullend verzekerd bent bij ziektekostenverzekering Pro Life, krijgt u de verblijfskosten (gedeeltelijk) vergoed. Zie hiervoor: www.prolife.nl/vergoedingen.
  Ook DVZ en Zorg en Zekerheid vergoeden (een deel van) het verblijf.
  Vaak is de plaatselijke diaconie bereid om een deel van de kosten op zich te nemen.

  Dankzij de structurele financiële steun van een groot aantal kerkelijke gemeenten en een fonds van Kerk in Actie kan de gastenprijs laag gehouden worden.
 • Werkgebied
  Gasten komen uit het hele land.
 • Wijze van aanmelden
  Voor een verblijf als Herberggast: -Informatie en aanmelding: Telefonisch tussen 09.00-10.00 uur en tussen 12.45-13.15 uur op werkdagen via telefoonnummer 026-334 22 25. - Het intakegesprek vindt kort daarna plaats in Oosterbeek. U mag iemand meenemen naar dat gesprek. Het intake gesprek kost €35,00. -Binnen een week wordt uw aanvraag besproken in de indicatiecommissie. U wordt die middag gebeld of u kunt komen en zo ja wanneer. -De opname dag is altijd woensdag. -Als retraitegast: digitaal via de website www.pdcdeherberg.nl.
 • Werktijden
  De Herberg is een pastoraal herstellingsoord, waar gasten intern verblijven en is als zodanig 7 x 24 uur geopend. Voor informatie en aanmelding kunt u op werkdagen tussen 9.00-10.00 uur en tussen 12.45-13.15 uur bellen.
 • Gespecialiseerd in:
  De Herberg is een gastvrij huis. U bent gast en geen patiënt of cliënt. De warme, liefdevolle sfeer, de professionele begeleiding, de aandacht voor God en de Bijbel, en het inhoudsvolle dagprogramma maken een verblijf in de Herberg uniek
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  90
 • Grondslag / doelstelling
  Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: -Een christelijke leefgemeenschap -Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders -Een gestructureerd dagprogramma waarin inspanning en ontspanning afgewisseld worden. -Advies m.b.t. nazorg -Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

Gemiddelde beoordeling: 8.7/10

Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

45
14 augustus 2021 - Goedgekeurd door de redactie

"Bij U Heer is de levensbron" is het lied dat ik als troost ontving bij mijn vertrek.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
55
14 augustus 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Een heerlijke plek om op adem te komen, stil te staan bij wat waardevol is, een plek waar jij en je verhaal er mogen zijn

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
28 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

De Herberg is een plek waar je thuiskomt in de rust. Het is een veilige plaats waar Gods liefde tastbaar is.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
45
28 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

De Heere God ben ik dankbaar voor de vier weken die ik in de Herberg verbleven heb. Het was een goede plek voor mij in een moeilijke periode in mijn leven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
45
21 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Een warm bad voor als je even wilt uitrusten of ontsnappen aan het dagelijks leven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.0/10
Gemiddeld
55
21 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Warmte, rust en veiligheid.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
07 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Ik heb rust gevonden. Ik kom uit een diep dal . Langzaam, stapje voor stapje, hoop ik de weg verder omhoog te gaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
45
07 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

De Herberg is voor mij iedere keer een oase in mijn leven, waar de begeleiding en de vrijwilligers liefdevol naast mij komen staan

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
45
30 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Even tot rust gekomen en weer energie opgedaan. Om samen met God de reis weer aan te gaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
45
30 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

"Ga met God en Hij zal met je zijn" . Het was een warm nest!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
55
16 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Erg zinvol verblijf gehad. Geloofsleven is positief aangewakkerd.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
16 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

God is hier zo sterk aanwezig. Het beste wat gebeuren kon was om hier te komen. Ik ben dankbaar voor zoveel liefde.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
07 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Wandelen in de nieuwheid van het leven . Romeinen 14 : 15

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
55
07 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Het was fijn om hard te werken bij een open Bijbel! Het was goed hier te schuilen bij God. Dankbaar dat ik hier mocht zijn. Dank jullie wel!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
04 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

De Herberg is een plaats van rust in een woeste wildernis van gedachten, gevoelens en ervaringen. Hier mag je je rugzak uitpakken zonder er gelijk een nieuwe last in te stoppen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
45
04 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

De Herberg is een fijne plek, een plek waar je de rust en de vrede van God ervaart. Waar je kunt genieten van Gods natuur en Zijn grootheid

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
55
21 januari 2020 - Goedgekeurd door de redactie

Hier word je echt gezien en gehoord door God en mensen. Echt een oase maar zeker ook confronterend en hard werken. Maar zo bijzonder.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
14 augustus 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik vond het fijn om in de Herberg te zijn! De combinatie rust, zorg en het programma hebben bijgedragen aan een goede opstap tot herstel

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
28 december 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“De Herberg is voor mij een eerste stap geweest in een verder proces van hulpverlening”.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
45
06 december 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“In de Herberg was ik er even helemaal tussenuit. Het is fijn om even met heel andere dingen bezig te kunnen zijn en gesprekken te hebben. Deze gesprekken waren soms confronterend, met de neus op de feiten.”

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
45
24 oktober 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“De Herberg is voor mij: rust, saamhorigheid, warmte, er voor elkaar zijn.”

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
45
24 oktober 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ga positiever en hoopvoller terug naar het echte leven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
55
24 oktober 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De Herberg is een plaats waar je echt even op adem mag komen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
45
24 oktober 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Uitspraak: Door heel dicht bij God te zijn (de structuur in de Herberg en de prachtige omgeving helpen daar heel erg bij) heb ik weer mogen leren leven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.2/10
Gemiddeld
55
12 juni 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“De Herberg is een veilige haven waar ik God dieper heb leren kennen en het weer “lentetijd” is geworden in mijn leven”

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
45
20 maart 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“De Herberg was voor mij een veilige plek”

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
55
20 maart 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Huis vol Liefde van God, waar je stil kunt staan, mag rusten , je rugzak afdoen, op schoot kruipen bij God en al je verdriet, pijn, moeite, en ook vreugde- en genietmomenten mag delen. Er is altijd iemand die naar je luistert, voor en met je bidt. En je ontvangt veel in bijbelstudies, contacten met medegasten, samen zingen, ontmoeten tijdens eten en spel, themaochtend in een prachtige omgeving met tot de verbeelding sprekende natuur in bossen en rivierlandschap.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
20 februari 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De Herberg is er sterk in, dat ze zich niet richt op therapie of medische zaken, maar dat ze wijst op God die erbij is. Van daaruit mag je weer verder. Je situatie blijft soms hetzelfde, maar God is er altijd . Daar heb ik weer meer zicht op gekregen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
45
20 februari 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“De Herberg kan behoorlijk zelf confronterend zijn. Het is dan ook echt geen vakantie, maar ook hard “werken”.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.8/10
Gemiddeld
55
20 december 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Voor mij is de Herberg een plaats waar ik dingen leer over mijzelf en ook een plek waar ik God weer kan vinden. Door de stormen was ik het zicht op God kwijt. Nu weet ik het weer: ”Hij gaat met me mee”

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
19 december 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben vol lof over de Herberg. Ik zou het iedereen willen aanraden. Deze periode is een verrijking van mijn leven geworden. Ik heb veel waardering voor al die vrijwilligers die het werk ondersteunen. Ik voelde hier liefde, warmte en veiligheid”

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
17 november 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Uitspraak: “God heeft mij hier liefdevol aangeraakt. Hij is hier! De liefde en verbondenheid die hier voelbaar aanwezig is, is iets waar ik mij in koester…over verwonder en met dankbaarheid mijn hele leven op terug zal kijken. “

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
24 oktober 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De Herberg is een veilige plek, waar je even uit je eigen situatie bent. Hier in de Herberg had ik tijd voor God en Zijn woord. Vanuit mijn innerlijk heb ik naar God geschreeuwd en Hij heeft me geantwoord. Door de geestelijke voeding die ik heb gekregen, kan ik weer verder! Ik word hier weer bepaald bij de dingen waar het echt om gaat. Ik ben in beweging gezet.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
55
20 oktober 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

In de Herberg kom je absoluut tot rust; de omgeving is prachtig. Bijzonder dat deze omgeving “De Hemelse Berg“ heet. Je merkt dat gasten het onder elkaar ook goed hebben, ondanks de gebrokenheid van het bestaan. (retraitegast)

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
45
14 oktober 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“Hier in de Herberg heb ik meer openheid en diepgang gekregen m.b.t. mijn geloof, ik durf meer kwetsbaar te zijn, de schil is eraf, en ik ben meer open geworden”

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
55
10 oktober 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het is alweer een paar maanden geleden dat ik vertrok uit De Herberg. Ik ben er God nog elke dag dankbaar voor dat er zo'n plek is in Nederland. Ik ben ook enorm bemoedigd door een van de vrijwilligers. Zij is een nuchter en wijs klankbord. Hier gaat het inmiddels heel goed. Nog wel strijd gehad, maar onze hemelse Vader zegent. Er is een donkere wolk weggenomen sinds een paar weken. Wonderlijk hoe Hij alles omgekeerd heeft!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
45
26 september 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“De Herberg heeft me rust gebracht, waar ik zo hard aan toe was. Nu kan ik weer verder met de dingen waar ik tegen aan loop in mijn leven”.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
45
26 september 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

“De Bijbelstudies hebben me er bemoedigd. Het heeft me geholpen bij de verwerking van mijn problemen. Het is fijn dat er zoveel mensen van allerlei gezindten hier komen. Je kunt van elkaar leren. Het is hier echt een warm bad”

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
45
22 september 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ervaar zo Gods liefde en nabijheid in de Herberg

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.8/10
Gemiddeld
55
08 mei 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Geweldig centrum. Rust, regelmaat en vooral ondersteunt door gebed.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
27 februari 2012 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
07 februari 2011 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De tijd in de Herberg heeft me heel goed gedaan. De sfeer is er heel warm, de vrijwilligers en staf erg betrokken, en ook is de omgeving prachtig... Er was ruimte voor een lach en een traan. In overleg kon mijn therapie buiten de Herberg gewoon doorgaan, de gesprekken met de begeleider uit de Herberg werden daardoor beperkt tot het 'hier en nu'. Echt super!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192