De Vluchtheuvel - Goes

Goes
8.5/10
63 beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Mediation
  • Psycholoog
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Overig
  • Jeugdzorg
  Lees meer
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Burn out
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Hooggevoeligheid
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Ongewenste intimiteit
  • Opvoeding
  • Overspannen
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Pornoverslaving
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Seksverslaving
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Gezinstherapie
  • Maatschappelijk werk
  • Relatietherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Gastgezinnen
  • Mediation
  Lees meer
 • Registraties
  • HKZ
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
  • NIP psycholoog
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Introductie
  Zie de site: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Zie voor de actuele tarieven onze website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Werkgebied
  Landelijk werkend. Gesprekslocaties te Goes, Ede, Middelharnis, Dordrecht, Rijssen, Woerden, Hoevelaken, Kampen en Zwolle
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Voor aanmeldingen en/of advies kunt u ons op werkdagen bereiken via tel. 0113 21 30 98. U kunt zich ook aanmelden via de website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl Na aanmelding krijgt u per post een aanmeldingspakketje met een persoonlijk gegevensformulier. Wanneer dit formulier terug is bij De Vluchtheuvel wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer uw hulpvraag in aanmerking komt voor hulp bij een psycholoog is een verwijsbrief nodig. U wordt hierover geïnformeerd. Na dit gesprek volgt een teamoverleg, waarna het hulpverleningsaanbod met u wordt besproken. Hierna wordt de hulpverlening zo spoedig mogelijk gestart of u wordt tijdelijk op een wachtlijst geplaatst. Soms is nader onderzoek of een verwijzing noodzakelijk. Crisis Gezien onze landelijke status en de beperkte schaalgrootte zijn onze mogelijkheden met betrekking tot crisishulpverlening beperkt.
 • Werktijden
  Kantooruren
 • Gespecialiseerd in:
  Problematiek in en rond huwelijk, gezin en opvoeding. Overige relatiebemiddeling. Psychische problemen. Identiteitsvragen.
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  100
 • Grondslag / doelstelling
  De Vluchtheuvel staat voor het bieden van professionele, psychosociale zorg aan jongeren en volwassenen. Organisatie, hulpaanbod en hulpverlening worden in praktijk gebracht vanuit de christelijke levensbeschouwing. Deze is gebaseerd op het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
  De identiteit en doelstellingen van De Vluchtheuvel krijgen in sollicitatiegesprekken en bij aanname van stagiaires en vrijwilligers nadrukkelijk aandacht. Alle medewerkers worden gevraagd in theorie en praktijk de grondslag, Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, te onderschrijven. Binnen diverse overlegstructuren en door middel van toerustingsbijeenkomsten komt de vraag aan de orde hoe de identiteit in de hulpverlening en binnen de organisatie praktisch gemaakt kan worden.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
  https://stichtingdevluchtheuvel.nl/wie-zijn-wij/de-vluchtheuvel/identiteit
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
  Bij alle facetten van het werk van De Vluchtheuvel is het Woord van God richtinggevend. Dat heeft consequenties voor toezichthouders, de bestuurder, leidinggevenden en medewerkers van de organisatie. Zij onderschrijven niet alleen de christelijke grondslag, maar willen deze ook in woord en daad uitdragen. Dit wordt voor een belangrijk deel vormgegeven door de medewerkers. Zij zijn zich bewust dat zij hun werk doen Coram Deo, voor Gods aangezicht. In het besef van de opdracht om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
  De wijze waarop de medewerkers van De Vluchtheuvel met elkaar en met cliënten omgaan wordt gekenmerkt een dienstbare, respectvolle en loyale houding. In de praktijk ervaren hulpvragers soms spanningen tussen de Bijbelse norm en de gebrokenheid die zij ervaren. Daarvan zijn er vanuit de praktijk van de hulpverlening veel voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan verstoorde huwelijksrelaties, overspel, seksueel misbruik, verslaving of verwaarlozing van het ouderschap. Dit vraagt om van hulpverleners een veelzijdige benadering van psychosociale problemen. Altijd open en duidelijk. Soms confronterend! Maar vooral bewogenheid, zoals Jezus Zelf, de scharen ziende, met innerlijke ontferming over hen bewogen was. Dat is de grondhouding voor de medewerkers van De Vluchtheuvel. Zonde wordt nooit goedgepraat, maar de mens nooit afgewezen. Dat zorgt voor een open cultuur, waarin medewerkers onderling de bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken.

Gemiddelde beoordeling: 8.5/10

Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

55
06 mei 2024 - Goedgekeurd door de redactie

Prettige, professionele begeleiding. Christelijke identiteit is merkbaar en vertrouwd

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
08 februari 2024 - Goedgekeurd door de redactie

De Vluchtheuvel is een fijne organisatie, waarbij je goed geholpen wordt. Helaas is de locatie aan het stationsplein is minder aantrekkelijk, betaald parkeren en minder privacy in de wachtruimtes. Hopelijk verandert dit ooit!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Hartelijk dank voor uw review! We nemen uw kanttekening mee wat betreft de wachtruimte.

55
07 februari 2024 - Goedgekeurd door de redactie

Goede hulpverlening gehad van een deskundig persoon. Het voelde vanaf het begin al heel prettig en dit gaf het vertrouwen om me kwetsbaar en open te stellen naar de hulpverlener. Ik heb veel geleerd tijdens het traject en voel dat ik er sterker uit gekomen ben.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Hartelijk dank voor uw review en de waarderende woorden. Goed om te lezen!

45
13 december 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Wij zijn blij dat we ons aangemeld hebben, heeft ons veel opgeleverd

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Hartelijk dank! We zijn blij om dit te lezen.

55
04 december 2023 - Goedgekeurd door de redactie

De gesprekken met Suzanne hebben me geholpen om meer te leren loslaten en delegeren. Ook heb ik geleerd om hulp te vragen en ben ik me bewust van het feit dat een wat zwak zelfbeeld in bepaalde situaties mijn gedrag beïnvloedt. Kortom: ik ben nog niet klaar, maar deze wetenschap biedt me handvaten om af en toe met aandacht naar mezelf (mijn gedachten en gevoel) te kijken en bewuster met werk-(en privé)situaties om te gaan, zodat ik me zekerder voel. Daarnaast heb ik handvaten en begrip gekregen voor het omgaan met bepaalde reacties/gedrag van mijn (wat autistische?) man. Bid en werk! Kortom: aanbevolen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Hartelijk dank voor uw review.
We zijn dankbaar dat de hulp heeft geholpen en inzichten....

Hartelijk dank voor uw review.
We zijn dankbaar dat de hulp heeft geholpen en inzichten heeft gegeven.
Alle wijsheid toegewenst.
Lees meer
55
05 oktober 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Goede hulp verlening gehad van een goede hulpverlener. Zeker een aanrader.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Hartelijk dank voor uw positieve review!

55
08 augustus 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Er werd naar mij geluisterd en een oplossing gezocht

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Hartelijk dank voor uw review en we wensen u van harte een goed vervolg toe.

55
22 juli 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ben goed en deskundig geholpen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Goed om te lezen!

25
13 juli 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Deze beoordeling heeft betrekking op een hulptraject bettreffende de relatie kinderen-ouders. Ouders en kinderen hadden elk een hulpverlener. De intake heeft ruim een halfjaar geduurd (met soms gescheiden en soms gezamenlijke overlegmomenten). Deskundigheid. De Vluchtheuvel werkt met een intakecoördinator. Die maakt de keuze welke vorm van hulpverlening het beste past bij de hulpvraag. De verschillende mogelijkheden en de gekozen vorm zijn nooit toegelicht. Achteraf is gebleken dat dit niet de juiste keuze is geweest. Tussentijdse vragen hierover leidden niet tot bijsturing of heroverweging. Vooraf zijn we niet geïnformeerd over de aanpak / werkwijze en onze positie daarin. Pas achteraf bleek dat wij gezien werden als "genodigden" binnen het hulptraject van onze kinderen, hoewel we eigen aanvraag/hulpvraag hebben ingediend (als onderdeel van een gezamenlijk traject). Consequentie van deze opstelling is dat een evaluatiegesprek met beide gesprekspartners van de Vluchtheuvel wordt geweigerd. Dat voelt als "weglopen bij tegenvallende resultaten". De wederzijds ingediende hulpvraag is binnen het traject niet gedeeld. Dat betekent ouders/kinderen geen duidelijk beeld hebben gehad van het (gezamenlijke) doel van het hulptraject. Wij hebben de ervaring dat er met onze input vóór en tijdens het traject vrijwel niets is gedaan. In de loop van de gesprekken werd duidelijk dat het traject een verkeerde wending nam. De Vluchtheuvel heeft hierop niet (merkbaar) geacteerd. Vertrouwen. Aanvankelijk hadden we vertrouwen in De Vluchtheuvel. We wisten van niets, maar hebben ons aan de deskundigheid van De Vluchtheuvel overgegeven. We hadden kritischer moeten zijn, zo blijkt achteraf. Identiteit De identiteit zou vooral moeten blijken in de praktijk van het hulptraject. Als blijkt dat één of meerdere betrokkenen niet Bijbels handelen, laat dan in de benadering van mensen het Woord spreken. Verstrek geen adviezen die strijdig zijn met Gods Woord. Resultaat Het resultaat is het tegenovergestelde van wat we hoopten. Hadden we maar nooit-nooit-nooit bij de Vluchtheuvel binnengestapt. Tevredenheid Ik geloof (nog steeds) dat de mensen van De Vluchtheuvel het goed bedoelen. Maar de communicatie bij aanmelding en opstartten van het traject vind ik zwaar onvoldoende. Ook het monitoren en (zo nodig) tijdig bijsturen binnen trajecten (vooral de wat lastigere trajecten waarbij meerdere personen betrokken zijn) lijkt geen aandacht te krijgen. De door mij gevraagde gezamenlijke evaluatie beoogt daar juist aandacht voor te vragen, om te voorkomen dat soortgelijke situaties net zo desastreus verlopen als het onderhavige traject. Deze uitgebreide beoordeling beoogt niet De Vluchtheuvel in diskrediet te brengen, maar potentiële hulpvragers erop te wijzen alert te zijn op de gesignaleerde knelpunten.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
3.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review. Verdrietig dat u het zo hebt ervaren Natuurlijk hebben we intern dit....

Dank voor uw review. Verdrietig dat u het zo hebt ervaren Natuurlijk hebben we intern dit besproken en moeten we concluderen dat na de intakegesprekken er vanuit uw kant geen ruimte was voor een hulpverleningstraject. We betreuren het omdat intakegesprekken (veelal een) pijn openlegt en nu wordt daar ‘niets’ mee gedaan (er is geen opening voor een vervolg geweest.) In het evaluatiegesprekken is daarop ook gewezen. Als feedback nemen wij mee dat we in de toekomst nog meer duidelijkheid zullen geven over het proces en de status van de hulpvraag.
Lees meer
25
21 juni 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Natuurlijk, het is lastig om een objectief oordeel te geven zeker van een stichting die opereert binnen onze christelijke achterban. In het verleden meerdere keren consulten gehad bij psychologen maar dan zonder christelijke identiteit. De ervaring van deze hulpverleners gebruik ik nu als referentie voor deze beoordeling. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik was opzoek naar een psychosociale hulpverlener met een christelijke identiteit…eigenlijk op reformatorische grondslag. Dit miste ik namelijk bij al mijn eerdere hulpverleners. Maar dit viel hier echt tegen en sloot niet aan bij mij gereformeerde of reformatorische denkwijze. Je merkte al gauw dat er op dat vlak geen aansluiting was en dat is jammer zeker ook omdat dit de reden was om te kiezen voor De Vluchtheuvel. De beoordelingscriteria is lastig omdat wij als cliënten gewoon geen verstand hebben betreffend de psychosociale hulpverlening. Mijn uitgangspunt is dus…. hoe ik mij voelde toen ik mijn voet weer buiten de deur zette en mijn eerdere ervaring met psychologen. 1) Deskundigheid : Beperk ik tot de gave om iemand te begrijpen en te peilen/beoordelen en adviezen t.a.v. de problematiek... empathische vermogen. Er werd een soort vragenlijstje doorlopen maar verder naar mijn mening geen diepgang tijdens het gesprek. Het gevolg was dan ook dat ik “als niet begrepen” de deur uitstapte. 2) Vertrouwen : Had daarom ook het gevoel niet serieus genomen te worden. Ook angst over privacy van mijn verstrekte gegevens omdat ik gewoon merkte dat er helemaal geen sprake was van cliënt vriendelijke benadering en het gevoel van ontoereikende professionaliteit. Wie kunnen er bij mijn dossier en is dat wel op ICT level voldoende afgeschermd. Ik gaf dit ook aan tijdens het gesprek, maar werd niet voldoende gerust gesteld hierover (“dat kan niet blijft bij mij”). 3) Identiteit : Er wordt weinig begrepen t.a.v. de geloofsbelevenissen zoals die binnen de gereformeerde gezindte zo kenmerkend zijn, zie mijn opmerking hiervoor; 4) Resultaat : Geen resultaat….wel kreeg ik een opmerking “ik had geen concrete zorgvraag dus helaas”. Alhoewel ik wel aangaf dat het beter met mij ging maar tijdens het gesprek is naar mijn mening wel duidelijk signalen geweest dat dit niet het geval was….dus ook hier het ontbreken van deskundigheid en professionaliteit. Dit bracht mij echter meer in een soort wanhoop situatie zeker omdat je andere verwachtingen had…..dacht dus los laten dit, en verder leven met de problematieken waarvoor ik eigenlijk hier gekomen ben...of terug keren naar mijn vorige GGZ psycholoog. 5) Tevredenheid: Niet tevreden en als ik ook zo links en rechts hoor verneem ik toch best wel negatieve verhalen over De Vluchtheuvel. Andere GGZ instellingen heb ik toch betere ervaringen mee en dat is best jammer want je mist dan toch weer de identiteit en kan je over de godsdienstige zaken niet veel kwijt, terwijl dat wel deel van je ziel(gevoelsleven) uitmaakt.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
4.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Verdrietig om te lezen wat uw ervaringen zijn.
We verzoeken u vriendelijk om contact met....

Verdrietig om te lezen wat uw ervaringen zijn.
We verzoeken u vriendelijk om contact met ons op te nemen via info@stichtingdevluchtheuvel.nl.

Goed om te weten dat het dossier wordt ingevoerd in een Electronisch Clienten Systeem (ECD) conform de eisen van de AVG. Controle over onze processen en kwaliteit krijgen via via de HKZ certificering.
Lees meer
55
29 maart 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Goede hulp/gesprekken psycholoog.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en fijn dat u onze hulp hebt ervaren als goede hulp.

45
02 februari 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ben geholpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Goed om te lezen! En dank voor uw review.

55
13 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Mijn problemen werden bij de wortel vandaan aangepakt en inzichtelijk gemaakt. Ik sta nu heel anders in het leven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en alle goeds toegewenst!

55
05 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Enorm goede gesprekken gehad met hulpverlener Lisanne. Erg dankbaar voor de hulp en voel me veel krachtiger. Hulpverlener is een topper!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw waarderende woorden voor onze collega. En nog fijner dat u dankbaar bent voor de....

Dank voor uw waarderende woorden voor onze collega. En nog fijner dat u dankbaar bent voor de hulp en het effect ervan.
Lees meer
55
05 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben heel tevreden met de contacten en mijn ervaring bij De Vluchtheuvel

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Nog hartelijk dank voor uw review en waarderende woorden.

55
01 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Heb het boek Helpen bij verlies en verdriet meegenomen en samen met de hulpverlener zover het mij aangaat besproken. Goede leidraad en een wijze hulpverlener. Aanbevolen voor rouwarbeid, zoals de hulpverlener het noemt

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw waarderende woorden en aanbeveling!

55
09 juni 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Hulpvragen is geen zwakte maar een kracht. De Vluchtheuvel: van harte aanbevolen!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Alsnog dank voor uw waarderende woorden!

55
08 juni 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden over de geboden hulp!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u wel voor uw waarderende woorden.

55
08 juni 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Contact en gesprekken als positief en warm ervaren.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review.

45
23 mei 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Deskundig en betrouwbaar. Kan het iedereen die hulp zoekt aanbevelen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve revieuw.

55
21 februari 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Klachten worden serieus genomen voelde me echt begrepen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor het delen van uw ervaring.

55
26 januari 2022 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb ontzettend veel handvaten gekregen, waar ik veel aangehad heb!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw waarderende woorden!

45
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik verwachtte beetje pasklare antwoorden en die zijn er niet. Logisch natuurlijk

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Nee die hebben we niet het is altijd een gezamenlijke zoektocht om te komen tot het juiste vervolg.

55
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Bedankt voor de fijne hulp, het meedenken. Nu echt zelf aan de slag, merk dat ik toch vaak terug grijp naar de oude situatie.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en we hopen van harte dat u elke keer opnieuw de kracht ontvangt om het....

Dank voor uw review en we hopen van harte dat u elke keer opnieuw de kracht ontvangt om het geleerde in de praktijk te brengen.
Lees meer
45
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De Vluchtheuvel was voor mij een veilige plaats waar ik voor het eerst over mijn zorgen en verdriet heb durven en leren praten

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en alle wijsheid toegewenst.

55
15 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Heel tevreden, blij dat ik zo snel kon komen, korte wachttijd.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Goed om te lezen!

55
04 mei 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik merkte de oprechte betrokkenheid van de hulpverleners. Ze hebben mij onwijs goed geholpen, ik ga hier altijd plezier van hebben.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review met veel waardering voor onze medewerkers. U ook alle goeds....

Dank voor uw positieve review met veel waardering voor onze medewerkers. U ook alle goeds toegewenst.
Lees meer
45
11 maart 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Deskundige hulp waarbij in vertrouwen gesproken is over allerlei problemen. Hierbij is een goede basis gelegd voor de toekomst.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en alle wijsheid voor de toekomst toegewenst!

45
27 februari 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

prima geholpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Goed om te lezen!

55
21 oktober 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Familiegesprekken gevolgd met goed resultaat. Als gezin hier sterker uitgekomen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Fijn om te lezen!

55
12 maart 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Openheid en begrip! Deskundige hulpverlener!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review!

55
25 februari 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Misschien een idee om af en toe een boekje uitgeven met de resultaten van cliënten erin. Dit kan ook anoniem (is tevens ook reclame voor De Vluchtheuvel).

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en ervaring. We proberen iets van de ervaringen weer te geven in ons....

Dank voor uw review en ervaring. We proberen iets van de ervaringen weer te geven in ons jaarverslag en in de nieuwsbrieven.
Mogelijk kunnen we dat nog uitbreiden.
Lees meer
55
25 februari 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Linda de psycholoog ben ik zeer dankbaar voor haar respect, inzicht, begrip, vertrouwen en stimulans. Vanaf het 1e gesprek t/m het einde kreeg ik steun en hulp. Dat is voor ieder persoonlijk belangrijk in de hulpverlening dat je een klik voelt en begrip en er toe doet.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Het is een late reactie maar zeker gelezen. Alsnog hartelijk dank voor uw waarderende woorden!

55
05 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden en dankbaar voor de geboden hulp

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve revieuw!

55
02 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde me begrepen en erg op mijn gemak. Er werd echt meegeleefd en mee gedacht.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u voor uw positieve review!

55
31 oktober 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden en dankbaar voor de geboden hulp

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw positieve review!

55
28 augustus 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Goede, professionele hulp, die aansluit bij de identiteit

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en goed om te lezen!

55
15 augustus 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Zeker aanbevelen bij een ander

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review!

55
13 augustus 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Als ik terugkijk zou ik het traject bij de Vluchtheuvel niet hebben willen missen. Ik werd erkend in mijn moeilijkheden en heb veel geleerd, zowel over mijzelf als over het omgaan met mijn problematiek.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en we wensen u het allerbest toe voor de toekomst.

55
20 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De lijntjes zijn kort, wat erg fijn is. De hulpverlener was betrokken,betrouwbaar, inlevend, en dacht goed mee.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor de review en fijn dat u een goede ervaring heeft met de Vluchtheuvel.

45
19 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde me helemaal serieus genomen, betrokken en inlevende hulpverlener, christelijke indentiteit werd op positieve manier vorm gegeven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u voor de positieve review!

45
26 april 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het was goed om op een vertrouwd adres hulp te zoeken. Je wordt op je gemak gesteld en ze nemen de tijd voor je. Als ik nog eens hulp nodig zal hebben zal ik zeker weer daar naar toe gaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Goed om te lezen en we hopen deze ervaringen voor iedereen te bewerkstelligen.

55
18 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De situatie is wat verbeterd. Voor mij was het belangrijkste dat ik mijn verhaal een keer kwijt kon omdat ik niemand had om te bespreken. Dat luisterende oor heb ik zeker gekregen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en goed dat u een luisterend oor hebt gekregen!

55
18 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Contact met de hulpverlener was heel fijn en professioneel

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u wel voor de positieve review.

55
06 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

zeer tevreden, luisterend oor, vol begrip en leren om te gaan met alles waar ik tegen aan liep.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u wel voor de positieve waardering en fijn dat het een goede ervaring was!

55
23 februari 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer fijn en deskundig geholpen. Er werd echt meegeleefd en meegedacht.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en goed om te lezen dat deze positief is ervaren.

55
07 december 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Over mijn problemen kon ik uitgebreid praten en met deskundig hulp stap voor stap het één en ander verwerken zodat, ik het leven weer aan kon. Voor de toekomst kreeg ik waardevolle tips mee om herhaling te voorkomen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en goed om te lezen dat het waardevolle tips heeft gegeven.

45
05 november 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Maatschappelijk werker is deskundig, betrouwbaar en wijs. Veel respect voor haar.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw waardering!

35
05 oktober 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Helaas was het voor mijn problemen niet de juiste zorg. Ik ben daarom overgestapt naar een andere instelling

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
5.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Goed dat er een overstap is gemaakt toen bleek dat de hulpverlening niet passend was bij uw....

Goed dat er een overstap is gemaakt toen bleek dat de hulpverlening niet passend was bij uw hulpvraag.
Lees meer
55
14 augustus 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Heel blij ben ik dat ik een jaar lang therapie heb gevolgd bij De Vluchtheuvel. Met hulp van een psycholoog leerde ik stap voor stap wat ik niet alleen voor elkaar kreeg.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en goed dat de behandeling effect heeft gehad.

55
24 juli 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben bij de Vluchtheuvel op een fijne manier geholpen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en fijn dat het een positieve ervaring was.

45
03 mei 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden over de hulp die ik heb ontvangen en ik heb er baat bij gehad. Ik vond dat bij de hulp de nadruk niet lag op de christelijke grondslag. dat vond ik ook prima. Ik ben wel christen maar mijn problematiek zat niet daarin. Ik ben heel goed geholpen en zal jullie zeker aanraden bij anderen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Hartelijk dank voor uw review en we wensen u alle goeds toe.

45
03 mei 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden over de hulp die ik heb ontvangen en ik heb er baat bij gehad. Ik vond dat bij de hulp de nadruk niet lag op de christelijke grondslag. dat vond ik ook prima. Ik ben wel christen maar mijn problematiek zat niet daarin. Ik ben heel goed geholpen en zal jullie zeker aanraden bij anderen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review en fijn dat het passend was bij uw vraag.

15
27 april 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ben helaas niet goed geholpen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
2.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review. Helaas heeft het niet goed geholpen. We hopen dat het inmiddels goed mag gaan.

25
19 april 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De korte intake aan de telefoon werd verkeerd geïnterpreteerd, ik kreeg niet wat ik vroeg. Kortom; 1,5 jaar bij een psychologe in opleiding geweest. Nadat ik zelf gestopt ben voel ik me stukken beter!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
3.8/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review. Helaas heeft het niet gebracht wat u ervan heeft verwacht.

55
24 december 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik zat er helemaal door, maar door goede begeleiding sta ik nu weer wat steviger in m’n schoenen, al hoewel ik doorgestuurd ben naar een andere instantie.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor uw review. Goed om te lezen ondanks dat u bent doorgestuurd naar een andere instantie.

45
08 december 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb fijne gesprekken gehad, waardoor ik mezelf veel beter ben leren kennen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank voor het review. Fijn dat de gesprekken hebben geholpen en u meer te weten bent gekomen....

Dank voor het review. Fijn dat de gesprekken hebben geholpen en u meer te weten bent gekomen over u zelf.
Alle goeds toegewenst!
Lees meer
45
09 november 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde me serieus genomen, had fijne gesprekken en heeft mij met moeilijkheden leren omgaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u wel voor het review. Goed om te lezen dat de gesprekken u heeft geholpen. Alle wijsheid....

Dank u wel voor het review. Goed om te lezen dat de gesprekken u heeft geholpen. Alle wijsheid toegewenst.
Lees meer
45
09 november 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde mij serieus genomen, had fijne gesprekken en heeft mij met moeilijkheden leren omgaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u wel voor het review. Goed om te lezen dat de gesprekken u heeft geholpen.

45
04 september 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik kon mijn verhaal goedvertellen en er was begrip voormijn situatie, daardoor voel ik me weer wat steviger in het leven staan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u wel voor het review. We wensen u van harte alle goeds toe in uw leven.

45
28 augustus 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Doordat de Vluchtheuvel relatief klein is en buitenom de zorgverzekering werkt voelt het veilig, is positief.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.6/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u wel voor het review en compliment.
We zijn zeker geen grote organisatie en....

Dank u wel voor het review en compliment.
We zijn zeker geen grote organisatie en proberen het goede te doen voor onze hulpvragers.
Lees meer
45
02 augustus 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben blij dat er nog instellingen zoals jullie zijn die mensen vanuit Christelijke visie op weg helpen met hun problemen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Dank u wel - we zijn ook dankbaar dat we ten dienste van onze achterban ons werk mogen doen.

45
18 juli 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het heeft mij enorm geholpen dat ik in de hulpverlening ben gegaan. Ben er erg dankbaar voor.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.2/10
Gemiddeld
Reactie:

Goed om te lezen!
Dank voor uw review.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192