DSV | verzorgd leven

Katwijk aan Zee
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Verpleging en verzorging
   • Overig
   • Lichamelijke gezondheidszorg
   • Verpleegkundige
   • Thuiszorg
   • Palliatieve zorg
   • Begeleid / beschermd wonen
   Lees meer
  • Problematiek
   • Alzheimer
   • Dementie
   • Opname
   • Ouderdom
   • Verpleging
   • Verzorging
  • Werkwijze
   • Dagbehandeling
   • Opname
   • Verpleging
   • Verzorging
   • Kortdurende behandeling
   • Begeleid wonen
  • Registraties
   • BIG
   • Prezo Goud
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   -
  • Introductie
   Aangesloten woonzorgcentra: Duinrand, Katwijk aan Zee Salem, Katwijk aan Zee Vlietstede, Rijnsburg Rustoord, Lisse
  • Financiering
   AWBZ, WMO en Particulier
  • Werkgebied
   Katwijk ZH, Rijnsburg & Lisse
  • Wijze van aanmelden
   Via cliëntservice tel 071 - 409 29 40
  • Werktijden
  • Gespecialiseerd in:
   Verblijf woonzorgcentrum, ook tijdelijk Zorg Thuis Hospice Zorg
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   90
  • Grondslag / doelstelling
   Uitgangspunt van een zorgvisie is een mensvisie. DSV baseert zich daarbij op de grondslag zoals verwoord in de statuten: "De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord zoals opgevat in de Drie Formulieren van Enigheid." Hiervan uitgaande beschouwt zij de mens als één uniek wezen, door God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, afhankelijk van zijn Schepper, betrokken bij zijn medemensen en met een eigen wil en verantwoordelijkheid. De zorg zal zich daarom richten op de gehele mens, zowel op de lichamelijke, de geestelijke, als de sociale behoeften, met als doel het bevorderen van een optimaal welbevinden, zowel in de levens-, als in de stervensfase, er van bewust zijnde dat God de grenzen stelt van leven en dood. Zorg zal tevens zodanig gericht dienen te zijn dat de persoonlijkheid van de cliënt wordt gerespecteerd. Al datgene dient te worden gedaan dat de vrijheid en de zelfstandigheid van de cliënt bevordert. Hiertoe kunnen onder meer dienen het bieden van keuzemogelijkheden en het scheppen van veiligheid en zekerheid
  DSV-logo_rose
  NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELING

  De heer W Kroon
  Contactpersoon

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192