DSV | verzorgd leven

Katwijk aan Zee

Bekijk beschikbare vacatures

Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Verpleging en verzorging
  • Overig
  • Lichamelijke gezondheidszorg
  • Verpleegkundige
  • Thuiszorg
  • Palliatieve zorg
  • Begeleid / beschermd wonen
  Lees meer
 • Thematiek
  • Alzheimer
  • Dementie
  • Opname
  • Ouderdom
  • Verpleging
  • Verzorging
 • Werkwijze
  • Dagbehandeling
  • Opname
  • Verpleging
  • Verzorging
  • Kortdurende behandeling
  • Begeleid wonen
 • Registraties
  • BIG
  • Prezo Goud
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  -
 • Introductie
  Aangesloten woonzorgcentra: Duinrand, Katwijk aan Zee Salem, Katwijk aan Zee Vlietstede, Rijnsburg Rustoord, Lisse
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  AWBZ, WMO en Particulier
 • Werkgebied
  Katwijk ZH, Rijnsburg & Lisse
 • Wijze van aanmelden
  Via cliëntservice tel 071 - 409 29 40
 • Werktijden
 • Gespecialiseerd in:
  Verblijf woonzorgcentrum, ook tijdelijk Zorg Thuis Hospice Zorg
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  90
 • Grondslag / doelstelling
  Uitgangspunt van een zorgvisie is een mensvisie. DSV baseert zich daarbij op de grondslag zoals verwoord in de statuten: "De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord zoals opgevat in de Drie Formulieren van Enigheid." Hiervan uitgaande beschouwt zij de mens als één uniek wezen, door God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, afhankelijk van zijn Schepper, betrokken bij zijn medemensen en met een eigen wil en verantwoordelijkheid. De zorg zal zich daarom richten op de gehele mens, zowel op de lichamelijke, de geestelijke, als de sociale behoeften, met als doel het bevorderen van een optimaal welbevinden, zowel in de levens-, als in de stervensfase, er van bewust zijnde dat God de grenzen stelt van leven en dood. Zorg zal tevens zodanig gericht dienen te zijn dat de persoonlijkheid van de cliënt wordt gerespecteerd. Al datgene dient te worden gedaan dat de vrijheid en de zelfstandigheid van de cliënt bevordert. Hiertoe kunnen onder meer dienen het bieden van keuzemogelijkheden en het scheppen van veiligheid en zekerheid
DSV-logo_rose
NAAR AANBIEDERSCHRIJF EEN BEOORDELING

De heer W Kroon
Contactpersoon

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192