Hervormd woon-en zorgcentrum de Westerkim

Hoogeveen
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Verpleging en verzorging
   • Pastorale zorg
   • Overig
   • Verpleegkundige
  • Problematiek
   • Alzheimer
   • Eenzaamheid
   • Geestelijke gezondheid
   • Lichamelijke gezondheid
   • Opname
   • Ouderdom
   • Verpleging
   • Verzorging
   Lees meer
  • Werkwijze
   • Dagbehandeling
   • Verpleging
   • Verzorging
   • Kortdurende behandeling
  • Registraties
   • HKZ
   • Perspekt Brons
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   • Reliëf
   • Introductie
   • Financiering
    - AWBZ
    - WMO

    De kosten worden vanuit de AWBZ of de WMO vergoed.
    De cliënt betaald een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
    - eigen bijdragen
   • Werkgebied
    Hoogeveen e.o.
   • Wijze van aanmelden
    Een oudere die in een verzorgingshuis wil gaan wonen of zorg wil krijgen moet zich eerst laten indiceren. Dit gebeurt door een indicatieorgaan. Inwoners uit het verzorgingsgebied van de Westerkim moeten zich hiervoor melden bij het CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg in Assen. Als een cliënt voorkeur heeft voor zorg van de Westerkim dan krijgt de Westerkim de indicatiepapieren. De wachtlijstbemiddelaar (casemanager) neemt binnen enkele dagen contact op met de cliënt. Wachtlijstbemiddelaar/ casemanager: mevr. G. Smid-Jager Mobielnr. 06 52 91 44 81 E-mail grietje.jager@planet.nl of casemanager@westerkim.nl algemene informatie: Hervormd Woon- en Zorgcentrum de Westerkim Bosboomstraat 26 7901 CN Hoogeveen Telefoon: 0528-264038 Fax: 0528-278223 Email: info@westerkim.nl Indicatiestelling via Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.). Lauwers 9, 9405 BL Assen tel: 088-7891110
   • Werktijden
    kantoortijden / bereikbaartheid: 08.00 uur tot 16.30 uur de zorg is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar
   • Gespecialiseerd in:
    - ouderenzorg (verzorging en verpleging) - PG-meerzorg - zorg thuis (extramulraal / VPT) - Hulp bij het huishouden (PGB) - Dagverzorging - Kortdurend verblijf (herstel zorg)
   • Identiteit
    Protestants Christelijk
   • Percentage christenen onder cliënten:
    90
   • Grondslag / doelstelling
    De Westerkim verricht haar werkzaamheden vanuit de christelijke levensbeschouwing. In de zorg- en dienstverlening werkt die identiteit in alles door met daarbij als centrale sleutelbegrippen verzoening, vergeving, rechtvaardigheid, respect voor elkaar en het leven en solidariteit. De zingeving van het leven wordt bevorderd en gestimuleerd. Dit betekent dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan lichamelijke, sociale, psychische en religieuze aspecten van de bewoners. De kwaliteit van zorg- en dienstverlening komt tot uitdrukking in het aansluiten bij de mogelijkheden van cliënten en bewoners. Dit betekent in de praktijk het geven van zorg op maat en het bieden van sociaal, culturele en educatieve activiteiten. Belangrijke sleutelbegrippen hierbij zijn emancipatie en participatie. De leefsituatie dient zo optimaal mogelijk te zijn. Het is van groot belang om verschillende keuzemogelijkheden te bieden op sociaal, politiek en maatschappelijk terrein.

   Er zijn nog geen reviews geplaatst.

   Schrijf een beoordeling

   Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
   Deskundigheid

   Ik ben deskundig geholpen.

   Vertrouwen

   Ik voelde me op m’n gemak.

   Identiteit

   Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

   Resultaat

   Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

   Tevredenheid

   Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

   Reactie
   Naam
   E-mailadres
   Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    

   Stuur door

   Naam ontvanger
   E-mailadres ontvanger
   Uw e-mailadres
   Typ een bericht Niet verplicht
    
   192