Hezenberg | GGZ & Pastoraat

Hattem
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Verliesbegeleiding
  • Pastorale zorg
  • Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Psychiater
  • Creatieve therapie
  Lees meer
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Geestelijke gezondheid
  • Identiteit
  • Levensbeschouwing
  • Opname
  • Psychiatrie
  • Rouw
  • Somberheid
  • Verwerking algemeen
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Creatieve therapie
  • Dramatherapie
  • Groepstherapie
  • Individuele therapie
  • Opname
  • Psychotherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Pastorale begeleiding
  • EMDR
  • PMT
  Lees meer
 • Registraties
  • Supervisor LVSC
  • HKZ
  • BIG
  • GZ psycholoog
  • Psycholoog NIP
  • Register Vaktherapie
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  -
 • Introductie
  Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed De Hezenberg. Hier ontvangen wij mensen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Wij doen dit met behulp van specialistische GGZ-behandelingen (klinisch en ambulant) en ambulante basis GGZ, Pastorale begeleiding (met verblijf en ambulant) en Retraites (zowel begeleid als onbegeleid). We werken volgens de meest recent wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit. We gaan graag met je op weg, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Bij deze zorgverlener kunt u terecht voor een verblijf op locatie van de zorgverlener (intramuraal).
 • Financiering
  De behandeling binnen de GGZ op de Hezenberg wordt in bijna iedere situatie vergoed door de zorgverzekeraar. Voor andere vormen van begeleiding geldt dat niet, daar is financiering steeds ‘maatwerk’. Een aantal zorgverzekeraars neemt een deel van de dagprijs voor zijn rekening (mits aanvullend verzekerd). Verder zijn er plaatselijke kerkelijke instellingen (diaconie, caritas) en/of andere fondsen die in de kosten willen bijdragen. Ook bestaat de mogelijkheid financiering uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) te krijgen. In het intakegesprek worden de verschillende mogelijkheden besproken.
 • Werkgebied
  Landgoed de Hezenberg ligt in Hattem (Gelderland), vlakbij Zwolle (Overijssel). Hier ontvangen wij mensen uit het hele land.
 • Wijze van aanmelden
  Voor GGZ-behandeling stuurt uw verwijzer informatie via Zorgdomein. U kunt telefonisch informatie opvragen voor GGZ-behandeling of voor pastorale begeleiding bij het behandelsecretariaat tussen 9.00 en 16.00 uur.
 • Werktijden
  Wij zijn telefonisch bereikbaar van 9:00-17:00 uur.
 • Gespecialiseerd in:
  De Hezenberg biedt specialistische GGZ in zowel een klinische als ambulante setting. Ook bieden we ambulante basis GGZ. Daarnaast bieden we Pastorale begeleiding. Binnen de klinische GGZ behandelen we mensen die te kampen hebben met complexe psychiatrische stoornissen. Het gaat dan om de zogenaamde ‘C-cluster persoonlijkheidsstoornissen’ (dit zijn de vermijdende -, afhankelijke - of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis), al dan niet in combinatie met een stemmingsstoornis (een depressieve – en/of angststoornis). Daarnaast is er vaak sprake van verzwarende problematiek, zoals een trauma, somatische problematiek en/of trekken van de zogenaamde ‘B-cluster persoonlijkheidsstoornissen’ (theatraal, emotioneel en/of grillig gedrag). Een complexe psychiatrische stoornis ontstaat wanneer er interactie is tussen verschillende stoornissen, zoals een depressieve stoornis en/of angststoornis in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis. Vaak is er ook sprake van verzwarende problematiek, zoals somatische -, maatschappelijke – en/of relationele problemen. In de ambulante basis en - specialistische GGZ behandelen we mensen met enkelvoudige stemmingsstoornissen, zoals een depressieve stoornis of angststoornis. Onze Pastorale begeleiding richt zich op mensen met relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen, geloofsvragen of een negatief zelfbeeld.
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  80
 • Grondslag / doelstelling
  De Hezenberg zet zich in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om weer zelfstandig verder te kunnen. Op grond van het geloof dat mensen door God geroepen zijn te leven in vrijheid en verantwoordelijkheid, hebben mensen de mogelijkheid zelf zin en richting van hun bestaan te bepalen. Wij willen hen daarbij terzijde staan, zonder die verantwoordelijkheid van hen over te nemen. De Hezenberg werkt vanuit een visie waarin de mens als één geheel wordt gezien, onder het aspect van lichaam, geest en ziel.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
55
24 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben erg dankbaar dat ik 10 weken op de hezenberg heb mogen vertoeven. De hulp die ik heb mogen ontvangen was fantastisch ook de gastdames zijn super. Zou het iedereen aanraden . Het enige minpuntje is het vervolg traject je komt uit een warm bad en springt onder dan onder een ijskoude douche ik heb alle stappen ondernomen die mogelijk waren om aansluitende hulp te krijgen maar helaas de wachttijden zijn minimaal 24 weken. Dit moet anders.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
45
10 november 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De diverse therapieën in het programma waren heel zinvol. Buiten therapieën om kon ik gebruik maken van pastorale begeleiding. De korte dagelijkse bijeenkomsten in de kapel gaven rust.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
55
05 mei 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb een opname gehad van 7 weken en heb er heel veel aan gehad. Heb op een hele sympathieke en professionele manier de juiste tools aangereikt gekregen om verder te gaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
04 mei 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het 7 wkn traject behoeft m.i. een selectievere intake, verduidelijking/afstemming verwachtingspatroon vd gast en wat daadwerkelijk geboden kan worden, crisisprotocol

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.0/10
Gemiddeld
45
04 mei 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Hezenberg voldeed aan mijn verwachtingen. Voor een opname van maximaal zeven weken mag je niet al te hoge eisen stellen. Ik ging er heen in de hoop een keerpunt te maken en dat is ruimschoots behaald.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
35
04 mei 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Deskundigheid: nadat ik uit de Hezenberg kwam, bleek dat ik OCS heb. Dat is in de Hezenberg niet opgemerkt. Vertrouwen: ik voelde me niet bij alle medegasten op mijn gemak. Identiteit: lang niet bij iedere therapie/therapeut kwam de levensovertuiging naar voren. Resultaat: ik heb veel inzicht in mezelf gekregen. Tevredenheid: afhankelijk van de aard van de klachten zou ik wel of niet doorverwijzen. De medewerkers en therapeuten hebben wel echt hart voor hun gasten.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
6.4/10
Gemiddeld

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192