Op weg met de ander

Nijkerk
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Belangenorganisatie
   • Problematiek
    • Autisme
    • Dementie
    • Handicap
    • Huisvesting
    • Levensbeschouwing
    • Partnerrelatie
    • Relatie met broer / zus
    • Relatie met ouders
    Lees meer
   • Werkwijze
    • Telefonische hulpverlening
    • Registraties
     -
    • Lidmaatschap beroepsverenigingen
     -
    • Introductie
     De vereniging Op weg met de ander is een christelijke belangenbehartiger van en voor mensen met een beperking.
    • Financiering
     Wij zijn afhankelijk van giften van particulieren en bijdragen van kerkelijke gemeenten in de vorm van een gift of collecte opbrengst.
    • Werkgebied
     Begeleiden naar een passende woonplek

     Begeleiden bij het opzetten van woon-en logeervoorzieningen met een christelijke identiteit. Als vereniging spelen we hierbij een stimulerende en bemiddelende rol.
     Ook kunnen wij voor u opzoek gaan naar een passende plek in één van onze huizen voor uw zoon/dochter. Een enkele keer is er een open plek.

     Lotgenotencontact
     - Voor jongeren met een lichamelijke beperking
     - voor ouders/verzorgers van mensen met een verstandelijke beperking
     - ontmoetingsdagen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie
     - voor ouders van kinderen met autisme/gedragsproblemen met een normale tot boven gemiddelde intelligentie
     -bijeenkomsten van Platform Autisme in de kerk, vraagt aandacht voor mensen met autisme binnen de kerk
     - het ondersteunen van vrouwen van partner met ASS doormiddel van maatjeswerk
     - vijf keer per jaar wordt er een informatief blad uitgegeven

     Speciaal Catechese materiaal/ belijdenismethode
     Naast ons bestaand catechese materiaal wordt er regelmatig nieuw catechese materiaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

     Werkgroepen
     In diverse kerkelijke gemeenten zijn wij plaatselijk actief. Via aangepaste kerkdiensten/moederochtenden/ lotgenotencontacten.

     Dovendiensten
     Via het Interkerkelijke Dovenpastoraat (IDP)en de Reformatorische omroep (RO) zenden we dovendiensten uit. Voor dove en slechthorende mensen en voor mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden en de gebarentaal niet kennen.

     Cursussen en informatiebijeenkomsten
     Wilt u meer weten over het werk van de vereniging of geïnformeerd worden over een bepaalde handicap? Wij geven voorlichting aan kerk, scholen en verenigingen. Medewerkers van Op weg met de ander kunnen over verschillende onderwerpen handvatten geven om mensen met een beperking de juiste plaats te geven in kerk en samenleving.
    • Wijze van aanmelden
     Per telefoon, email of website
    • Werktijden
     Telefonisch bereikbaar tussen maandag tot met donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur
    • Gespecialiseerd in:
     Dienstverlening. Op weg met de andere is een vereniging van en voor mensen met een beperking.
    • Identiteit
     Protestants Christelijk
    • Percentage christenen onder cliënten:
     100
    • Grondslag / doelstelling
     De vereniging is een Christelijke vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een beperking. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid. Doel en missie -De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een beperking innemen in de gemeente en in de maatschappij -Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een beperking. - Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders/ verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

    Er zijn nog geen reviews geplaatst.

    Schrijf een beoordeling

    Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
    Deskundigheid

    Ik ben deskundig geholpen.

    Vertrouwen

    Ik voelde me op m’n gemak.

    Identiteit

    Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

    Resultaat

    Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

    Tevredenheid

    Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

    Reactie
    Naam
    E-mailadres
    Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
     

    Stuur door

    Naam ontvanger
    E-mailadres ontvanger
    Uw e-mailadres
    Typ een bericht Niet verplicht
     
    192