PMCP Christelijke Hulpverlening

Den Helder
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Coach
  • Pastorale zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Relatietherapie
  • Contextueel therapie
  • Overig
  • Jeugdhulp
  Lees meer
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Arbeid
  • Arbeidsomstandigheden
  • Autisme
  • Burn out
  • Depressie
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Handicap
  • Huiselijk geweld
  • Hyperactiviteit
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Ongewenst zwanger
  • Ongewenste intimiteit
  • Opvoeding
  • Ouderdom
  • Overspannen
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Vrouwenmishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Gezinstherapie
  • Groepstherapie
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Relatietherapie
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Pastorale begeleiding
  Lees meer
 • Registraties
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
  • Contextueel hulpverlener VCW reg.
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Associatie van Christelijke Counselors
  • Centrum voor Pastorale Counseling
  • European Association Psychotherapy
  • Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen
  • Nederlandse Associatie Psychotherapie
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
  • Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie
  • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitief Therapeuten
  • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
  • Viteria
  • Reliëf
  • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
  • Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
  • Vereniging van Haptotherapeuten
  • Nederlandse Vereniging Voor Speltherapie
  • Netwerk Christelijke Kinder Therapeuten
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • Algemene Beroepsvereniging voor Counseling
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Emotionally Focussed Therapy
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • Mediatorsfederatie Nederland
  • Nederlandse Vereniging Relatie en Gezinstherapie
  Lees meer
 • Introductie
  Bij aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een vrijblijvende intake. de intake is altijd gratis.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Het is particuliere hulpverlening, dat wil zeggen dat de client verantwoordelijk is voor de financiering. De kosten mogen echter geen belemmering zijn voor het verkrijgen van hulp.
  Wanneer een client niet financieel draagkrachtig is wordt er naar andere mogelijkheden gekeken, samen met de cliënt.
  De hulpverlening wordt soms vergoed door de ziektekostenverzekering.
  Wanneer er een psychiatrische diagnose is kan soms een PGB (persoonsgebonden budget) worden aangevraagd. Dit kan via het WMO loket van de gemeente.
  Soms is het mogelijk dat werkgevers de hulpverlening betalen. Extra bijstand kan worden aangevraagd en de diaconie van kerken ondersteunen de cliënt ook wel eens.
 • Werkgebied
  Den Helder en omgeving.
 • Wijze van aanmelden
  Via de mail: info@pmcpchristelijkehulpverlening.nl telefonisch: 0653925321
 • Werktijden
  Op afspraak maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Gespecialiseerd in:
  Mensen komen voor allerlei problemen. Tijdens de intake bespreken we op PMCP de hulp kan bieden die gevraagd wordt.
 • Identiteit
  Overig
 • Percentage christenen onder cliënten:
  90
 • Grondslag / doelstelling
  De hulpverlening wordt gegeven vanuit een Christelijk kader en is interkerkelijk. De hulp heeft als doel verandering en herstel, zodat mensen meer kunnen leven zoals God heeft bedoeld.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Christelijke identiteit
  De hulpverlener communiceert zijn/haar identiteit door middel van de website en/of een folder. Hij/zij geeft aan een levende relatie met God te hebben en belijdt dat hij/zij de bijbel ziet als het Woord van God.
  http://www.pmcpchristelijkehulpverlening.nl/
 • Christelijke werkwijze
  De hulpverlener communiceert door middel van een website en/of folder op welke wijze het christelijk geloof zijn/haar werkwijze beïnvloedt of mede gestalte geeft.
  http://www.pmcpchristelijkehulpverlening.nl/
 • Afstemming werkwijze
  De hulpverlener stemt zijn/haar werkwijze af op de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt.
  PMCP christelijke hulpverlening
  Praktijk voor maatschappelijk werk-contextuele therapie-psychopastoraat

  “De rivier van God doet alles leven, laat alles bloeien en vruchtdragen”.
  Ezechiël 47:9b

  Ieder mens maakt een reis, de levensreis. Tijdens deze reis is de weg geplaveid met steentjes, distels, dorens en niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn er onderweg zoveel obstakels die je tegenkomt dat je daarbij hulp nodig hebt om de weg weer helder te zien. Soms is er genezing nodig van de opgelopen wonden, voordat je weer op weg kunt gaan.

  PMCP Christelijke Hulpverlening wil u daarbij helpen door samen met u op weg te gaan.
  Zoals de naam al zegt wordt er gewerkt vanuit een christelijke identiteit, waarbij de Bijbel als belangrijkste uitgangspunt wordt gezien.

  Betty Knoop-Roozing is heeft in 1997 de HBO opleiding voor maatschappelijk werk afgerond en in 2006 de post-HBO opleiding voor Jeugd Gezin en Context afgerond met als extra aantekening psychopatologie.

  De problematiek is divers en er worden diverse methodieken gebruikt.
  Zowel volwassenen als kinderen kunnen gebruik maken van de geboden hulpverlening van PMCP Christelijke hulpverlening.

  Sinds 2015 heeft Betty ook een contract met de gemeente Den Helder, Schagen en Texel voor de WMO hulpverlening (wet maatschappelijke ondersteuning) als ook de jeugdhulpverlening.

  Mensen geven vaak aan dat ze het prettig vinden om dezelfde hulpverlener te hebben voor iedereen in het gezin. Zo kan het voorkomen dat een moeder voor individuele therapie komt, het echtpaar samen voor relatiegesprekken en het hele gezin voor familietherapie.

  Verder verwijs ik u naar de website : www.pmcpchristelijkehulpverlening.nl
  Hier kunt u komen door op de link te drukken.
55
07 juli 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb als prettig ervaren dat ik in mijn waarde werd gelaten, tegelijkertijd kreeg ik alternatieven aangeboden waar ik voor zou kunnen kiezen. Een fijne ervaring om serieus genomen te worden en dat er iemand met me meedacht. Ook was er een mogelijkheid om samen te bidden en God te betrekken binnen mijn therapie, ik heb dit als bijzonder ervaren. Ik ben in de jaren dat we op zijn getrokken positief veranderd en veel sterker en zelfbewuster geworden,ik heb het vertrouwen dat ik het nu weer zelf kan!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
06 september 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb heel veel dingen geleerd en ook samen Met God leren doen,Goede praktische adviezen voor het dagelijks leven

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
10 mei 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

veel vertrouwen, een luisterend oor, goede wisselwerking, Gods leiding staat centraal, krijg langzamerhand weer zelfvertrouwen. heb geduld dat het weer goed komt met mijn problematiek.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
07 april 2011 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben blij met christelijke hulpverlening binnen Den Helder

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
07 april 2011 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben blij dat er christelijke hulpverlening binnen den helder is.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192