Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Dordrecht
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Verpleging en verzorging
  • Maatschappelijk werk
  • Psycholoog
  • Overig
  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Bewegingstherapie
  • Verpleegkundige
  • Thuiszorg
  • Palliatieve zorg
  Lees meer
 • Problematiek
  • Dementie
  • Handicap
  • Lichamelijke gezondheid
  • Ouderdom
  • Verpleging
 • Werkwijze
  • Dagbehandeling
  • Verpleging
  • Verzorging
  • Fysiotherapie
 • Registraties
  • HKZ
  • BIG
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
  • Reliëf
  • Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
  • Kwaliteitsregister Paramedici
  • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
  • Vereniging van Geestelijk Verzorgenden in Zorginstellingen
  Lees meer
 • Introductie
  Onze geestelijk verzorgers kunnen u indien gewenst persoonlijke begeleiding geven. Zij zijn beschikbaar voor geestelijke bijstand, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond. U bepaalt zelf waar het gesprek over zal gaan. De geestelijk verzorger staat samen met u stil bij datgene wat u bezighoudt, dat kunnen ernstige maar ook luchtige zaken zijn. Er is aandacht en een luisterend oor voor uw persoonlijke omstandigheden van verlies, ziekte en lijden en hoe u deze beleeft binnen uw eigen geloof of levensbeschouwing. Als u specifieke hulp nodig heeft bij het zoeken naar wat voor u belangrijk is bij vragen rondom het levenseinde kan eventueel een beroep worden gedaan op de aan Zorggroep Crabbehoff verbonden zingevingspecialist.
 • Financiering
 • Werkgebied
  Zorggroep Crabbehoff bestaat uit:

  • de verpleeghuizen Crabbehoff en Parkhoff,
  • de woon-zorgcentra Dubbelmonde en Vijverhof,
  • het Behandelcentrum Crabbehoff,
  • De Zorgwinkel en
  • Thuiszorg
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
 • Werktijden
 • Identiteit
  Protestants Christelijk
 • Percentage christenen onder cliënten:
  Onbekend, niet opgegeven
 • Grondslag / doelstelling
  Protestantse Zorggroep Crabbehoff biedt in Dordrecht een kwalitatief hoogwaardig en samenhangend dienstenpakket van wonen, welzijn en zorg. We zetten ons in om ouderen en/of mensen met een beperking zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun streven naar een zelfstandig en zinvol leven. Vertrekpunt hierbij is de individuele vraag om zorg- en dienstverlening van onze cliënten en bewoners. We doen ons werk vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. Hierbij zijn waarden als ‘aandacht’, ‘respect voor elkaars overtuiging’ en ‘dienstbaar zijn aan onze naaste’ - ongeacht zijn of haar karakter, geaardheid, huidskleur of levensovertuiging’ - leidend.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192