Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Dordrecht
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Verpleging en verzorging
   • Maatschappelijk werk
   • Psycholoog
   • Overig
   • Fysiotherapie
   • Ergotherapie
   • Bewegingstherapie
   • Verpleegkundige
   • Thuiszorg
   • Palliatieve zorg
   Lees meer
  • Problematiek
   • Dementie
   • Handicap
   • Lichamelijke gezondheid
   • Ouderdom
   • Verpleging
  • Werkwijze
   • Dagbehandeling
   • Verpleging
   • Verzorging
   • Fysiotherapie
  • Registraties
   • HKZ
   • BIG
   • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   • Nederlands Instituut van Psychologen
   • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
   • Reliëf
   • Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
   • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
   • Kwaliteitsregister Paramedici
   • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
   • Vereniging van Geestelijk Verzorgenden in Zorginstellingen
   Lees meer
  • Introductie
   Onze geestelijk verzorgers kunnen u indien gewenst persoonlijke begeleiding geven. Zij zijn beschikbaar voor geestelijke bijstand, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond. U bepaalt zelf waar het gesprek over zal gaan. De geestelijk verzorger staat samen met u stil bij datgene wat u bezighoudt, dat kunnen ernstige maar ook luchtige zaken zijn. Er is aandacht en een luisterend oor voor uw persoonlijke omstandigheden van verlies, ziekte en lijden en hoe u deze beleeft binnen uw eigen geloof of levensbeschouwing. Als u specifieke hulp nodig heeft bij het zoeken naar wat voor u belangrijk is bij vragen rondom het levenseinde kan eventueel een beroep worden gedaan op de aan Zorggroep Crabbehoff verbonden zingevingspecialist.
  • Financiering
  • Werkgebied
   Zorggroep Crabbehoff bestaat uit:

   • de verpleeghuizen Crabbehoff en Parkhoff,
   • de woon-zorgcentra Dubbelmonde en Vijverhof,
   • het Behandelcentrum Crabbehoff,
   • De Zorgwinkel en
   • Thuiszorg
  • Vestigingen


  • Wijze van aanmelden
  • Werktijden
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   Onbekend, niet opgegeven
  • Grondslag / doelstelling
   Protestantse Zorggroep Crabbehoff biedt in Dordrecht een kwalitatief hoogwaardig en samenhangend dienstenpakket van wonen, welzijn en zorg. We zetten ons in om ouderen en/of mensen met een beperking zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun streven naar een zelfstandig en zinvol leven. Vertrekpunt hierbij is de individuele vraag om zorg- en dienstverlening van onze cliënten en bewoners. We doen ons werk vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. Hierbij zijn waarden als ‘aandacht’, ‘respect voor elkaars overtuiging’ en ‘dienstbaar zijn aan onze naaste’ - ongeacht zijn of haar karakter, geaardheid, huidskleur of levensovertuiging’ - leidend.

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192