Psychologenpraktijk Brouwer - Meteren

Meteren
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Psycholoog
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Relatietherapie
  • Individuele therapie
  • Gehandicaptenzorg
  • Jeugdzorg
  • Pedagoog
  • Speltherapie
  Lees meer
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Anorexia
  • Arbeidsomstandigheden
  • Autisme
  • Beroepskeuze
  • Boulimia
  • Burn out
  • Dader van huiselijk geweld
  • Dader van misbruik
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Eetverslaving
  • Familierelaties
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Handicap
  • Hooggevoeligheid
  • Huiselijk geweld
  • Hyperactiviteit
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Ongewenste intimiteit
  • Oorlogstrauma
  • Opvoeding
  • Ouderdom
  • Overspannen
  • Paniekstoornis
  • Partnerrelatie
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Seksverslaving
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Slachtoffer van een ongeval
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verslaving
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Gezinstherapie
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Relatietherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  Lees meer
 • Registraties
  • BIG
  • NIP psycholoog
  • GZ psycholoog
  • NFG register
  • RBCZ
  • Psycholoog NIP
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitief Therapeuten
  • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  Lees meer
 • Introductie
  Brouwer Psychologen is een zelfstandig gevestigde praktijk waar mensen terecht kunnen met diverse soorten vragen en problemen op psychologisch en psychosociaal gebied. Alle medewerkers van Brouwer Psychologen werken vanuit een christelijke (reformatorische) levensvisie. Ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond kunt u zich bij ons aanmelden voor behandeling, begeleiding en onderzoek. Zie ook onze website: www.brouwerpsychologen.nl
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan bij u thuis.
 • Deze zorgverlener biedt Online hulpverlening aan.
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Consulten worden in veel gevallen vergoed via het aanvullende pakket van de ziektekostenverzekeraars. Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar voor de precieze voorwaarden en vergoedingen.

  Met de volgende gemeenten heeft Brouwer Psychologen een contract met betrekking tot jeugdhulp: Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, de gemeenten in de regio Food-Valley, Utrecht Zuid-oost, Midden IJssel/Oost Veluwe, Rivierenland en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Als u hulp zoekt voor een minderjarige die in een van deze gemeenten woont, neem hierover dan contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden.

  Hulp aan jeugdigen woonachtig in andere gemeenten kan veelal gefinancierd worden via een Persoonsgebonden Budget, wat aangevraagd kan worden bij de gemeente. Met verschillende gemeenten hebben we hierover goede contacten.

  Begeleiding Individueel kan vaak worden gefinancierd vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wij kunnen behulpzaam zijn bij het aanvragen van een zorgindicatie bij de gemeenten in het kader van de WMO. Een zorgindicatie is nodig om een PGB te verkrijgen.

  Indien de cliënt een gedeelte van de kosten vergoed krijgt (van zorgverzekeraar, diaconie, werkgever e.d.), dan betaalt de cliënt zelf het verschil tussen het tarief en de ontvangen vergoeding.
 • Werkgebied
  Brouwer Psychologen heeft vestigingen te Ridderkerk, Barneveld, Geldermalsen en Apeldoorn. Cliënten komen uit een zeer ruime regio. In Ridderkerk komen cliënten veelal uit de provincies Zuid-Holland en Zeeland, in Barneveld komen cliënten veelal uit de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland. In Geldermalsen komen cliënten veelal uit de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Aanmelding bij voorkeur telefonisch op werkdagen tussen 08:30 uur en 16:30 uur, via het centrale telefoonnummer 0180 - 42 69 55. Via dit nummer kan ook verdere informatie worden verkregen. Aanmelding kan ook via het aanmeldingsformulier op de website.
 • Werktijden
  De werktijden zijn op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. In beperkte mate zijn er mogelijkheden voor consulten op de avonden.
 • Gespecialiseerd in:
  Brouwer Psychologen heeft heel veel cliënten die behoren tot de gereformeerde gezindte. Relatief veel cliënten behoren kerkelijk tot de Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (gereformeerde bond). Brouwer Psychologen heeft zich in de laatste jaren onder meer gespecialiseerd in het onderzoek en de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals PDD-NOS en ADHD. Aan deze cliënten kan ook begeleiding in de thuissituatie worden gegeven. Ook bij volwassenen kan een dergelijk onderzoek worden gedaan en kan begeleiding worden gegeven.
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  80
 • Grondslag / doelstelling
  Brouwer Psychologen is een zelfstandig gevestigde praktijk waar cliënten terecht kunnen met diverse soorten vragen en problemen op psychologisch en psychosociaal gebied. Brouwer Psychologen biedt hulp aan volwassenen, jongeren, kinderen (en hun ouders), relaties en gezinnen. De hulp wordt geboden in de vorm van onderzoek, advisering, begeleiding en behandeling. Ook wordt (activerende en ondersteunende) begeleiding in de thuissituatie geboden. Brouwer Psychologen heeft in totaal circa 40 medewerkers. Brouwer Psychologen is er voor iedereen die van de hulpverlening gebruik wil maken. Veel cliënten van Brouwer Psychologen (ongeveer 75%) behoren tot de gereformeerde gezindte.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
  Brouwer Psychologen aanvaardt als grondslag en richtsnoer voor haar werk Gods Woord als dé bron, met als context de gereformeerde belijdenisgeschriften en de christelijke traditie. Alle medewerkers van Brouwer Psychologen zijn kerkelijk actief en moeten de Grondslag onderschrijven.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
  Brouwer Psychologen vermeldt in vacatureteksten duidelijk dat de praktijk christelijk hulpverlening biedt. Aangegeven wordt dat kandidaten de gereformeerde belijdenisgeschriften moeten ondertekenen en positief christelijke en kerkelijk actief zijn. Tijdens sollicitatiegesprekken vormt identiteit een afzonderlijk punt.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
  www.brouwerpsychologen.nl/over-ons
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
  Alle medewerkers zijn kerkelijk actief en onderschrijven de grondslag, waaronder de gereformeerde belijdenisgeschriften. De bestuurders en leidinggevenden van Brouwer Psychologen handelen vanuit Bijbelse waarden, stimuleren openheid en gaan pro-actief om met medewerkers en de problemen waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben. Zij zijn hierin een voorbeeld voor de medewerkers.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
  Bij Brouwer Psychologen is sprake van een open cultuur, waarbij de Bijbelse waarden in de omgang met elkaar centraal staan, zowel bij de medewerkers onderling als richting de cliënt. Betrouwbaarheid en Betrokkenheid op de naaste zijn twee Bijbelse waarden die bij Brouwer Psychologen een belangrijke plek innemen
  - Deze open cultuur is ook duidelijk naar voren gekomen in de gehouden bijeenkomsten over de missie en visie van de praktijk. Medewerkers durven op een respectvolle manier hun mening te geven, ook als deze afwijkt van het management. Het management toont ook waardering als medewerkers een andere mening durven te geven.
  - Bij de medewerkers is onlangs nagevraagd of zij zich veilig voelen om de casuïstiek en gevoelige onderwerpen te bespreken tijdens werkoverleg en intervisie. De medewerkers gaven aan dat ze zich veilig voelen om gevoelige onderwerpen te bespreken en dat ze zich door collega’s gerespecteerd voelen.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192