Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen

Eindhoven
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Psycholoog
  • Psychotherapeut
 • Thematiek
  • Abortus
  • Angstproblemen
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Handicap
  • Hooggevoeligheid
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Lichamelijke gezondheid
  • Omscholing
  • Ouderdom
  • Overgewicht
  • Paniekstoornis
  • Partnerrelatie
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Slachtoffer van een ongeval
  • Somberheid
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Individuele therapie
  • Opname
  • Psychotherapie
  • Relatietherapie
 • Registraties
  • BIG
  • NIP psycholoog
  • GZ psycholoog
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
  • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
  • Emotionally Focussed Therapy
  • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten
 • Introductie
  Een regenboog is de gekleurde boog die je in de lucht ziet staan als de zon tegen een nevel van waterdruppeltjes aanschijnt.   De regenboog duidt op een verbinding tussen het kosmische en de aardse wereld. In de bijbel is de regenboog een teken van belofte van God aan de mensheid.   Zoals de kleuren van de regenboog voortkomen uit één bron, het licht van de zon, zo komen de ervaringen van de mens ook voort uit één bron, namelijk het leven.   Zoals het licht van de zon zich verspreidt in talloze kleuren, licht en donker, zo kleurt het leven de ervaringen van de mens, ook licht en donker.  
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Kosten
   
  Algemeen
  Omdat u met uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten verzoek ik u voor specifieke informatie uw zorgverzekeraar te raadplegen.
   
  Miv 1 januari 2012 heeft de overheid een aantal maatregelen genomen die betrekking hebben op de basisverzekering en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit kan financiële gevolgen voor u hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.
   
  1. Eigen risico basisverzekering
  Het eigen risico voor de verplichte standaard verzekering is voor iedereen per 1 januari 2015 € 375 per jaar.
  Per 1 januari 2016 is deze verhoogd naar € 385 per jaar. Mogelijk heeft u een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar afgesproken.
   
  Het eigen risico is van toepassing op de zorg die u krijgt in mijn praktijk.
   
  Als u zich aanmeldt vindt er een eerste intakegesprek plaats. Deze activiteit leidt altijd tot een nota aan de zorgverzekeraar en telt dus ook mee voor het eigen risico.
  Ook wanneer u na aanmelding geen gebruik wilt maken van psychotherapie in mijn praktijk, gaat er een nota voor dit eerste intakegesprek naar de zorgverzekeraar.
   
  2. No show (afspraak niet nakomen)
  Wanneer u een afspraak niet nakomt en u zegt niet op tijd af, dan kan de afspraak bij u in rekening worden gebracht (95 euro per no show). Deze rekening komt niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking. Een afspraak op tijd afzeggen betekent dat u minimaal 24 uur voor de geplande afspraak doorgeeft dat u niet kunt komen. Dit kan u doen via telefonisch contact, inspreken van voicemail, email, sms
  of app.
   
  Zorg vergoed door zorgverzekeraar
  Vanaf 1 januari 2008 wordt psychotherapie grotendeels vergoed door het basispakket van uw
  zorgverzekering en wordt er per DBC (Diagnose Behandel Combinatie) gefactureerd.
  Met nagenoeg alle zorgverzekeraars heb ik contracten voor zowel de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Of ik u in behandeling kan nemen is afhankelijk van het omzetplafond (het budget) dat
  mij door de desbetreffende zorgverzekeraar is toegekend. Hierover zal ik u bij het eerste, meestal
  telefonische, contact informeren.
   
  Aan het begin van de behandeling wordt een DBC geopend. Als zorgaanbieder ben ik verplicht uw diagnose
  en alle activiteiten die er in het kader van diagnostiek en behandeling verricht worden vast te leggen in deze DBC.

  Als de behandeling afgerond wordt of de DBC één jaar oud is, sluit ik de DBC en dan wordt duidelijk, op
  basis van de ingevoerde tijd, hoeveel de behandeling (tot dan toe) gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.
   
  Daarnaast wordt door mijn administratiekantoor (VCD Healthcare) een rekening gestuurd naar uw zorgverzekeraar, indien ik daar een contract mee heb. Uw maximale kosten bedragen uw eigen risico.
  Indien ik géén contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de nota naar u gestuurd. Deze nota kunt u dan
  zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
  Voor nadere informatie over de vergoeding indien ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb dient u
  contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
   
  De rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis e.d. Desgewenst kunnen er volledig geanonimiseerde gegevens worden aangeleverd. Hier is een aparte procedure voor nodig, waar u om kunt verzoeken bij uw therapeut.
   
  Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar
  Door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en door de zorgverzekeraars zijn verschillende diagnosen uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit wordt het OnVerzekerd Product (OVP) genoemd.
  Het betreft de volgende primaire diagnoses:
  - Aanpassingsstoornissen
  - Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn, zoals oa
  relatieproblemen, rouwreactie, studieprobleem, beroepsprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem.
  Mocht een dergelijke diagnose bestaan naast een wel verzekerde diagnose dan valt de zorg wel weer onder
  de verzekerde zorg.
   
  Indien na intakegesprekken en diagnostisch onderzoek blijkt dat uw klachten een diagnose betreft die niet
  door uw zorgverzekeraar vergoed wordt dan zal de DBC na de intakefase gesloten worden. De intakegesprekken en het diagnostisch onderzoek van de intakefase kunnen meestal vergoed worden door
  de zorgverzekeraar.
   
  De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht middels een maandelijkse digitale factuur. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.
   
  De tarieven hiervoor zijn:
  - individuele therapie 95 euro per sessie (45 minuten direkte tijd en 15 minuten indirekte tijd)
  - partnerrelatietherapie 120 euro per sessie (60 minuten direkte tijd en 15 minuten indirekte tijd)
  Naast de kosten per sessie wordt ook de tijd in rekening gebracht voor overige indirekte tijd (bijv. maken behandelplan, diagnostiek, communicatie huisarts, etc.). Het tarief hiervoor is 95 euro per 60 minuten.
   
 • Werkgebied
  Volwassenen en Ouderen
 • Wijze van aanmelden
  Aanmelding   Informatie voor cliënten Bespreek uw klachten eerst met uw huisarts. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich op de volgende wijzen aanmelden: - Schriftelijk Via het formulier aanmelding op deze website. - Telefonisch Bij mijn afwezigheid kunt u een voicemail inspreken of mij een email sturen. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.   Nadat ik uw schriftelijke aanmelding middels het formulier aanmelding heb ontvangen wordt u op de wachtlijst geplaatst. Graag wil ik u na uw aanmelding zo snel mogelijk helpen.Toch is enige wachttijd niet te voorkomen. De aanmeldingswachttijd voor het eerste intakegesprek bedraagt 3 weken.   Vervolgens krijgt u, gedurende dat u op de wachtlijst staat, een uitnodiging voor het eerste intakegesprek. Het eerste intakegesprek vindt binnen 3 weken (aanmeldingswachttijd) na ontvangst van de aanmelding plaats. De duur van dit gesprek is 45 minuten. Tijdens dit gesprek wordt kort ingegaan op de reden van aanmelding, uw klachten, uw visie op de problemen en uw verwachtingen van de behandeling.   Bij het eerste intakegesprek dient u de verwijsbrief en uw legitimatiebewijs mee te nemen.   Het intakeformulier wordt toegelicht en u wordt verzocht dit formulier in te vullen en uiterlijk een week voor aanvang van de behandeling te retourneren. Zie hiervoor formulier individuele psychotherapie en formulier partnerrelatietherapie.   Verder wordt gekeken of uw hulpvraag aansluit bij mijn aanbod. Indien dit het geval is wordt u, zodra u aan de beurt bent, uitgenodigd voor het vervolg van de intakeprocedure. De wachttijd voor de volgende intakegesprekken en aansluitend behandeling (behandelingswachttijd) bedraagt momenteel 16 weken1. Mocht u deze wachttijd te lang vinden dan kunnen we bespreken wat mogelijke alternatieven zijn.     Informatie voor verwijzers Als u als verwijzer een cliënt wilt aanmelden vragen wij altijd een verwijsbrief van u. In de verwijsbrief dienen door de huisarts een aantal gegevens (zie: criteria) te worden opgenomen. Wanneer een cliënt zichzelf aanmeldt met het formulier aanmelding en persoonlijke gegevens, heeft de cliënt ook een verwijsbrief nodig.   lndien u een cliënt naar ons verwijst, houden wij u, na toestemming van de cliënt, schriftelijk op de hoogte van het verloop. Dit gebeurt na de intakeprocedure en nadat de behandeling wordt afgesloten. Natuurlijk kunt u als verwijzer ook op ieder gewenst moment zelf contact opnemen over de behandeling van een cliënt.       1 Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).    
 • Werktijden
  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
 • Gespecialiseerd in:
  Clientgerichte psychotherapie Emotion Focused Therapy for Individuals Emotion Focused Therapy for couples Focussen
 • Identiteit
  Overig
 • Percentage christenen onder cliënten:
  10
 • Grondslag / doelstelling
  U kunt terecht voor tal van psychische klachten en problemen, van eenvoudig tot complex, tijdelijk of langdurig.   De psychische klachten waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn zeer verschillend. Veel voorkomende psychische klachten zijn:   Stemmingsproblemen bv depressiviteit, langdurige somberheid Spanningsklachten Angstklachten, paniekaanvallen of fobieën Dwanghandelingen- en gedachten Eetstoornissen Slaapstoornissen Psychosomatische klachten Identiteitsproblematiek bv laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen Levensfaseproblematiek Persoonlijkheidsproblemen of persoonlijksstoornissen Existentiele problemen Werk- en studie problemen Burn-out Problemen binnen uw relatie of gezin Onverwerkte traumatische / ingrijpende levenservaringen   U komt voor psychotherapeutische behandeling in aanmerking als aannemelijk is dat het therapeutisch proces kan leiden tot het opheffen van, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten.

Er zijn nog geen reviews geplaatst.

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192