Zorgboerderij JavaRust

Bodegraven
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Zorgboerderij
  • Thematiek
   • Alzheimer
   • Dementie
   • Sociaal isolement
  • Werkwijze
   • Dagbehandeling
   • Registraties
    -
   • Lidmaatschap beroepsverenigingen
    -
   • Introductie
    Kom vrijblijvend eens lang om te zien of u bij ons de dag wilt doorbrengen!
   • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
   • Financiering
    WLZ PGB
    WMO Zin en PGB
    Particulier
   • Werkgebied
    Bodegraven en omgeving
   • Wijze van aanmelden
   • Werktijden
    maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur
   • Gespecialiseerd in:
    dementerende ouderen
   • Identiteit
    Protestants Christelijk
   • Percentage christenen onder cliënten:
    70
   • Grondslag / doelstelling
    Grondslag Zorgboerderij JavaRust is een zorgboerderij met een christelijke identiteit. Dat houdt in dat we willen leven tot eer van God en dat we de bijbel, waarin God zich aan ons openbaard, hebben als leidraad in ons leven. Het is geen vereiste dat onze deelnemers en hun naasten dat ook zo beleven, maar wij verwachten wel hun respect hiervoor. Doelstelling Zorgboerderij JavaRust heeft als doel het bieden van zinvolle dagbesteding aan ouderen met een hulpvraag. Visie op de mens Deze visie komt voort uit de omschreven grondslag en doelstelling. Elk mens is een schepsel van God en daarbij is de waarde van het leven, dus ook van een mens met een verstandelijke, sociale of lichamelijk handicap uniek. Het scheppingsdoel van elk mens (ook van een mens met een handicap) is te leven tot eer van God en het menselijk leven behoudt een eeuwige bestemming. God gaf ons in de bijbel de Tien Geboden als norm en richtsnoer, uniek en onvervangbaar voor het ethisch handelen van elk mens. De Bijbel plaatst deze wet binnen het kader van het liefhebben van de naaste, zoals we onszelf liefhebben. Daarin rust ook de zorgplicht ten opzichte van de medemens, vooral als die extra zorg nodig heeft. Er wordt naar gestreefd om onze visie tijdens de aanwezigheid van de deelnemers zo goed mogelijk herkenbaar te doen zijn. Het zichtbaar en herkenbaar maken van de Bijbelse waarden en -normbesef in al ons handelen wordt van essentieel belang geacht. Gestreefd wordt om, zowel wat betreft de omgangssfeer, als wat betreft de zorgverlening, de materialen en voorzieningen, een veilige leefomgeving te realiseren. Voortdurend wordt daarom ook aandacht gegeven aan zorgvuldige bejegening en duidelijkheid in (verwachtingen van) afgesproken zorg- en dienstverlening, etc. Doel van dit alles is een leefklimaat te scheppen waarin zowel deelnemers als medewerkers zich thuis kunnen voelen. Visie op zorg In de zorg voor ouderen streven wij ernaar om op een kleinschalige manier professionele zorg te verlenen, in een landelijke omgeving waarbij het belang van de deelnemer voorop staat en deze zich thuis voelt. Het samenwerken met familie en naasten zien wij als grote meerwaarde. Zeker wanneer een zorgvrager niet meer in staat is zelf keuzes te maken, dan nog proberen wij zoveel mogelijk te handelen in de geest van hun oorspronkelijke keuzes. Wij vinden het belangrijk dat mensen in hun waarde worden gelaten en met respect worden behandeld. Op deze manier kan er een vertrouwensband worden opgebouwd. Met elkaar stellen we een ondersteuningsplan op om de deelnemer op een zo doeltreffende manier zorg te verlenen. Visie op begeleiding We willen onze deelnemers begeleiden in de zorg die ze nodig hebben op die manier die bij hen past. We doen dit vanuit onze christelijke identiteit. Elk mens is uniek en heeft daarom zijn/haar unieke manier van begeleiding. De begeleiding op Zorgboerderij JavaRust is gericht op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden van iemand. De begeleiders op Zorgboerderij JavaRust bieden een veilige omgeving waarin de deelnemers in alle rust en vrede de dag kunnen doorbrengen. Er heerst een sfeer van openheid waardoor de cliënt zich welkom, veilig en vertrouwd voelt op de boerderij. Door het bedrijfsmatige karakter van de boerderij is het mogelijk deelnemers eenvoudige, zinvolle activiteiten aan te bieden, of zij nu een agrarische achtergrond hebben of niet. De deelnemers dragen bij in het daadwerkelijk functioneren van het bedrijf, al zijn de werkzaamheden en het werktempo aangepast aan de hulpvraag. Er worden bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan werktempo. Op een ontspannen maar gestructureerde manier vinden er werkzaamheden plaats op het boerenerf. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van de dieren : de koeien, kalfjes, kippen, konijnen, schapen, pony, poezen en een hondje. Ook houden we ons bezig met creatieve activiteiten. We werken met een jaar-rond-planning. De activiteiten worden afgestemd op feest- en hoogtijdagen, de seizoenen of we werken met een thema. Met elkaar bereiden we een gezonde, smakelijke warme maaltijd die we rond het middaguur nuttigen. Er is tijd en gelegenheid om na het eten te rusten voor diegene die daar behoefte aan hebben. Visie op dagbesteding Zinvol bezig zijn met arbeid en (creatieve) activiteiten binnen ieders mogelijkheden, vinden wij een heilzame vorm van dagbesteding. Het geeft de deelnemers voldoening en kan leiden tot grotere zelfwaardering. Het verkrijgen van ritme en structuur in een gezonde leefomgeving en het zo lang mogelijk proberen te behouden van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden zijn belangrijke doelen bij de dagbesteding op Zorgboerderij JavaRust.

   Er zijn nog geen reviews geplaatst.

   Schrijf een beoordeling

   Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
   Deskundigheid

   Ik ben deskundig geholpen.

   Vertrouwen

   Ik voelde me op m’n gemak.

   Identiteit

   Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

   Resultaat

   Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

   Tevredenheid

   Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

   Reactie
   Naam
   Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   E-mailadres
   Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    

   Stuur door

   Naam ontvanger
   E-mailadres ontvanger
   Uw e-mailadres
   Typ een bericht Niet verplicht
    
   192