Criteria en kosten Certificaat Christelijke Zorg

Op deze pagina vindt u de criteria voor en de kosten van van het Certificaat Christelijke zorg.

Kosten

Activering/verlenging van het certificaat vindt pas plaats na ontvangst van de betaling van de factuur. De kosten bedragen (per 1 januari 2023):

  Zelfstandige Organisatie
Initiëel

€ 95,-

€ 1.900,-

Jaarlijkse verlenging

€ 65,- € 650,-

Alle genoemde bedragen zijn excl. Btw en gelden tot het moment van prijsverhoging, bijvoorbeeld n.a.v. jaarlijkse indexatie.

Criteria

Wij maken onderscheid tussen formele kenmerken, praktijk kenmerken en overige contextuele kenmerken. Onderstaand vindt u precies wat u dient aan te leveren bij een aanvraag.

Formele kenmerken

3.1.a      De hulpverlener is BIG-geregistreerd en/of aangesloten bij een voor zijn beroep erkende beroepsvereniging. Deze vereniging beschikt over een volwaardige tucht- en/of klachtregeling en een visitatieregeling.

3.1.b      Indien de hulpverlener nu of in de afgelopen vijf jaar onderwerp van een of meerdere externe onderzoeken en/of partij is geweest in een of meerdere juridische procedures die betrekking hebben op de kwaliteit van zorg en/of bedrijfsvoering geeft de hulpverlener inzicht in de correspondentie en/of uitkomsten van deze onderzoeken. Hierbij valt te denken aan onderzoeken van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de belastingdienst of financiers als zorgkantoren, zorgverzekeraars en/of hogere of lagere overheden.

3.1.c      De hulpverlener communiceert zijn christelijke identiteit tenminste door middel van de website (indien beschikbaar) en eventueel middels een folder.

3.1.d      De hulpverlener communiceert door middel van een website en/of folder op welke wijze het christelijk geloof zijn werkwijze beïnvloedt of mede gestalte geeft.

3.1.e      In het zorgdossier is duidelijk vastgelegd wat de wensen van de client en de concreet overeengekomen afspraken zijn ten aanzien van het christelijke aspect van de zorg (indien relevant voor cliënt).

Praktijk kenmerken

3.2.a      De hulpverlener is bij voorkeur aangesloten bij een christelijke vereniging van beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (www.cvppp.nl) of de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen-Hulpverleners (www.nvvch.nl) of is lid van een ander netwerk
van christelijke zorgaanbieders.

3.2.b      De hulpverlener opereert binnen een netwerk van andere (christelijke) organisaties en/of personen. Hij kan aantonen dat er samenwerking plaatsvindt met het netwerk rondom een cliënt, zoals familie, mantelzorger, kerk en welzijnsorganisatie(s).

3.2.c      De hulpverlener hanteert een methode om de ervaring en het oordeel
van de cliënt over de geleverde christelijke zorg te meten en te
registreren op www.ikzoekchristelijkehulp.nl, middels een review op de website IZCH conform het format aldaar.

Overige contextuele kenmerken

3.3.a      De hulpverlener gaat op een open manier om met andere vrijgevestigde collegae of collegae van andere organisaties. Hij durft de manier van bejegening van de cliënt met hen te bespreken; Bijbelse warden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

3.3.b      De hulpverlener stemt zijn werkwijze af op de levensbeschouwelijke identiteit van de cliënt.

447