Disclaimer

ikzoekchristelijkehulp.nl doet het uiterste om zo volledig, actueel en deskundig mogelijk te zijn. Dat ontslaat gebruikers er niet van deze informatie en adviezen op juistheid te controleren. ikzoekchristelijkehulp.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, advisering of informatie of schade die voortkomt uit het gebruik van diensten van instellingen of particulieren die via ikzoekchristelijkehulp.nl zijn gevonden.

195