Het Certificaat Christelijke Zorg

Voor christelijke zorgaanbieders

Een certificaat voor aanbieders van christelijke zorg? Ja, dat bestaat. Christelijke zorg is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Zo krijgt u de zorg die aansluit bij uw identiteit.

Om te waarborgen en te garanderen dat zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners werken vanuit de christelijke identiteit, is door Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl een Keurmerk Christelijke Zorg ontwikkeld, dat vanaf 1 januari 2021 de naam Certificaat Christelijke Zorg draagt. Het Certificaat Christelijke Zorg is een aanvulling op de geldende reguliere kwaliteitseisen aan gezondheidszorg.

Een deel van de aanbieders die op deze website vermeld staan, heeft dit certificaat aangevraagd. Voor vermelding op de website is het certificaat niet verplicht, voor het certificaat is vermelding op de website wel vereist.

De meerwaarde van het Certificaat Christelijke Zorg

Wie bewust naar een christelijke zorg- of hulpverlener gaat, heeft daar verwachtingen van. Een organisatie/zorgverlener die zichzelf christelijk noemt, doet daarmee een belofte. Een belofte die lastig te controleren is. Identiteit leg je namelijk niet gemakkelijk langs een meetlat.

Het Certificaat Christelijke Zorg is een manier om identiteit inzichtelijk te maken. Het Certificaat Christelijke Zorg staat voor zorg waarin de christelijke identiteit duidelijk herkenbaar is. Instellingen/ zorgverleners laten met het Certificaat zien dat ze investeren in identiteit en hun belofte aan de cli├źnt hierin waarmaken.

Wat moeten aanbieders doen om het certificaat te halen en te behouden? Op deze site vindt u een lijst met relevante criteria uitgesplitst naar 2 categorie├źn:  zelfstandigen en organisaties.

Als u op onze website zoekt naar een aanbieder, staat bij de houders van het certificaat een logo.  Als u daarop klikt, vindt u nadere informatie van de certificaathouders over zijn aanbod, en waarom hij het certificaat draagt.

436