Doelstellingen

Certificaat Christelijke Zorg

Het Certificaat Christelijke zorg heeft als doelstelling kwaliteit en identiteit van christelijke zorg inzichtelijk te maken. Het Certificaat heeft toegevoegde waarde voor cliënten, doorverwijzers, zorginstellingen, zelfstandig gevestigde zorgverleners en zorgverzekeraars.

Cliënten
Cliënten kunnen het Certificaat Christelijke Zorg gebruiken bij de selectie van hun zorgaanbieder of hulpverlener. Het Certificaat Christelijke Zorg geeft aan dat de aangegeven identiteit geborgd is in het gehele beleid van de organisatie. Niet alleen in de statuten, maar ook in werkinhoud, werkproces, personeelsbeleid en aannamebeleid cliënten.

Doorverwijzers
Onder doorverwijzers verstaan wij niet alleen zorgprofessionals maar ook andere mensen zoals scholen, pastoraal werkers en maatschappelijke werk. Zij kunnen net zoals cliënten het Certificaat gebruiken bij het advies voor een specifieke zorgaanbieder of hulpverlener. Een bijzonder soort doorverwijzers zijn zoek- en/of vergelijkingssites op internet waar mensen kunnen zoeken naar specifieke zorginstellingen. Het staat deze sites vrij om informatie over het Certificaat Christelijke Zorg te gebruiken. De websites www.ikzoekchristelijkehulp.nl en www.mijnzorg.nl maken gebruik van het Certificaat Christelijke Zorg bij het weergeven van zoekresultaten.

Zorginstellingen
Zorginstellingen kunnen het Certificaat Christelijke Zorg gebruiken als profilering en bewijsvoering richting hun (toekomstige) cliënten. Ook is het een belangrijk ontwikkelinstrument voor de organisatie zelf, om actief te werken aan het eigen kwaliteits- en identiteitsbeleid. Tevens kan het als toetsingsinstrument worden gebruikt bij de (jaarlijkse) gesprekken met Raad van Toezicht en Cliëntenraad.

ZZP : zorg- en hulpverleners
Ook ZZP zorg- en hulpverleners kunnen het Certificaat Christelijke Zorg gebruiken als profilering en bewijsvoering richting hun (toekomstige) cliënten. Voor hen is het een belangrijk ontwikkelinstrument voor de professionele identiteit wat gebruikt kan worden bij persoonlijke ontwikkeling en intervisie.

Zorgverzekeraars
De Christelijke Zorgverzekeraar (voorheen Pro Life) is een van de initiatiefnemers van het Certificaat Christelijke Zorg. Het Certificaat Christelijke Zorg is ontwikkeld in samenspraak met christelijke zorgaanbieders en christelijke patiëntenverenigingen waaronder NPV en PCOB. De Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl is eigenaar van het certificaat. De Christelijke Zorgverzekeraar maakt bij haar Zorginkoop gebruik van het Certificaat Christelijke Zorg. Het staat iedere andere verzekeraar, gemeente, provincie e.d. vrij om ook gebruik te maken van het Certificaat Christelijke Zorg.

448