Christencoaches

Bij vereniging van Christencoaches zijn ruim honderd christen coaches aangesloten. Ze verschillen in doelgroep en manier van werken, maar één ding hebben ze gemeenschappelijk: ze zijn er om jou een stap verder te helpen!

Wat is coachen?

Coachen is een spiegel voorhouden. Door (juiste) vragen te stellen helpt een coach je eigen adviseur te worden. Coachen is een beroep doen op jouw zelflerend, zelfsturend en zelf oplossend vermogen. Je kunt bij een coach terecht voor persoonlijke ontwikkeling, ervaren van stress, zelfvertrouwen, studie-werkkeuze, perfectionisme, rouw en andere zaken die spelen in je leven. Je kunt erop vertrouwen wat je met je coach bespreekt tussen jullie blijft. Helaas worden niet (alle) kosten door de verzekering gedekt. Sommige coaches zijn direct of indirect verbonden aan verzekeraars of andere instanties.

Waarom is er een vereniging van Christencoaches?

Als jij christen bent zal dat door het hele coachtraject verweven zijn. De meerwaarde van Christencoaches is dat jij nu juist met die ene specifieke geloofsvraag of -worsteling kan komen zoals bijvoorbeeld hoe je met levensvragen om kunt gaan vanuit bijbels perspectief. In Nederland zijn heel veel coachen. Tip om ‘de juiste’ te vinden:

  • Kijk of coach aangesloten is bij beroepsvereniging
  • Kijk of coach gecertificeerd is
  • Vraag in je omgeving naar ervaringen

Op de website van de vereniging kan gezocht worden naar woonplaats en expertise van de coach. Kortom: een breed aanbod van soorten coaching en locaties.

Hét platform voor christelijke zorg

442