De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH)

De doelstelling van de NVCCH is het bevorderen van christelijke professionele hulpverlening.

De vereniging brengt haar doelstelling tot uitdrukking in:

  • Het informeren van de leden over relevante ontwikkelingen;
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de vrijgevestigde christen hulpverleners;
  • Bezinning op de effecten van het christelijke geloof en de christelijke ethiek op de verschillende vormen van hulpverlening;
  • Het informeren van relevante verwijzers;Belangenbehartiging van haar leden.

De leden van de NVVCH hebben zich bij ons aangesloten omdat zij vrijgevestigd en zelfstandig hun werk als hulpverlener uitvoeren, maar ook omdat zij dat doen vanuit een christelijke levensvisie en passie. In deze wereld, die zo in beweging is en waar zoveel mensen tussen de wal en het schip (dreigen te) raken, is de nood groot. Het appèl wat daarmee op de hulpverlener gedaan wordt is evenredig groot en voor christen hulpverleners misschien zelfs nog wel groter. Dat vraagt veel van zijn of haar persoonlijke situatie en geestelijk leven. Wie zorgt er dan voor hem of haar? De NVVCH wil hierin de hulpverleners een stuk tegemoet komen.

336