Depressie

 • Wat is een depressie
 • Hoe herken je een depressie
 • Behandeling van een depressie

U voelt zich vast wel eens somber. Bijvoorbeeld als u moe bent of een tegenslag heeft gehad. Vaak is dit na een paar dagen weer over. Wanneer een sombere stemming langer dan 2 weken aanhoudt, kan er sprake zijn van een depressie.

Wat is een depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zorgt voor verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming.  Als uw depressieve, negatieve gevoelens geen reële gronden hebben, te lang aanhouden of u als er sociale problemen door ondervindt, kan er sprake zijn van een depressie. Een depressie kan erg in mate variëren. Dit verschilt per persoon en per depressie.

Kenmerken depressie

De kenmerken van een depressie verschillen erg per persoon en per depressie. Kenmerken van een depressie kunnen zijn:

 • Depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag.
 • Duidelijke daling van belangstelling in activiteiten die leuk zouden moeten zijn.
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
 • Slaapproblemen: overmatig veel slapen of rusteloosheid.
 • Vermoeidheid of energieverlies.
 • Gevoel van schuld, hulpeloosheid of bezorgdheid.
 • Concentratieproblemen of besluiteloosheid.
 • Zelfmoordgedachten.

Hulp bij depressie

Indien u bij uzelf of uw naaste een depressie vermoedt, kunt u het beste contact zoeken met uw huisarts. Hoewel depressie veelal een complexe stoornis is, valt deze goed te behandelen. Hulp bij depressie is goed mogelijk. Voor aanmelding bij een GGZ-instelling heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Behandeling depressie

Problemen met depressie zijn vaak complex, maar goed te behandelen. Een behandeling depressie kan plaatsvinden binnen de Specialistische GGZ of (in minder complexe situaties) binnen de Basis GGZ van een GGZ-instelling.

Christelijke GGZ

Soms kunnen uw problemen verweven zijn met uw geloof of levensovertuiging. Bij een christelijke GGZ kunt u dit altijd bespreken. Een christelijke GGZ biedt hulp vanuit een christelijke visie.

Hét platform voor christelijke zorg

442