Dwang

 • Wat is een dwangstoornis
 • Wat zijn de symptomen
 • Hulp bij dwangneurose

Een dwangstoornis of dwangneurose is een probleem of stoornis die iemands leven sterk negatief kan beïnvloeden. Dwangmatigheid kan een groot deel van uw dag in beslag nemen, waardoor normaal functioneren in werk, gezin en maatschappij ernstig belemmerd wordt.

Wat is een dwangstoornis

Dwanggedachten, maar ook obsessies, kennen veel verschillende vormen. Variaties van dwangstoornissen zijn onder andere:

 • Controledwang
 • Verzameldwang
 • Smetvrees
 • Hygiënedwang
 • Obsessieve gedachten

Dwangstoornis symptomen

De kenmerken van een dwangneurose of dwangstoornis verschillen erg per persoon. Kenmerken van een dwangstoornis of dwangneurose kunnen zijn:

 • Dwangmatig herhaaldelijk gedrag vertonen.
 • Het niet kunnen stoppen van dwangmatige gedachten en handelingen.
 • Het hebben van veel misplaatste gedachten.
 • Angstige of onrustige gevoelens hebben in normale situaties.
 • Schaamtegevoelens rondom gedragingen hebben.

Hulp bij dwangneurose

Indien u bij uzelf of uw naaste een vermoeden heeft van een dwangneurose of dwangstoornis, kunt u het beste contact zoeken met uw huisarts voor dwangstoornis behandeling. Een dwangstoornis is meestal een complex probleem waarbij professionele hulp nodig is. Een GGZ-instelling biedt hulp bij dwangneurose. Voor aanmelding bij een GGZ-instelling heeft u een verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist.

Behandeling dwangstoornis

Problemen met dwang zoals een dwangstoornis en dwangneurose zijn vaak complex, maar goed te behandelen. Een behandeling dwangstoornis kan plaatsvinden binnen de Specialistische GGZ of -in minder complexe situaties- binnen de Basis GGZ van een GGZ-instelling.

Soms kunnen de problemen rondom dwang verweven zijn met uw geloof of levensovertuiging. Bij een Christelijke GGZ kunt u dit altijd bespreken. Een Christelijke GGZ biedt een behandeling dwangstoornis vanuit christelijke visie.

Hét platform voor christelijke zorg

442