Hoe ouder worden in 2040 er beter uitziet

Jong of oud, klein of groot, we hebben er allemaal mee te maken. We worden allemaal ouder. Het programma ouder worden 2040, dat in een onderzoeksfase zit onder leiding van BeBright, is vorige week met een publicatie gekomen over ambities en idealen rondom het ouder worden in de toekomst. Hierin staan vier fasen beschreven waaruit de transformatieagenda van ouder worden bestaat.

Bij het landelijke programma Ouder Worden 2040 zijn verschillende partijen betrokken. In totaal werken 50 mensen mee aan het programma. Deze groep bestaat uit burgers, maatschappelijk experts, veldraad, ministeries en politiek. Jaren lang buigen deze mensen zich over vraagstukken rondom ouder worden en op welke manier dat er over 20 jaar beter uit kan zien.

Vier fasen

Het opstellen van een toekomstbestendige transformatieagenda vereist veel vooronderzoek. Daarom zijn voorafgaand aan de transformatieagenda drie fasen doorlopen. Het vaststellen van vraagstellingen en stukken, het bepalen van thema’s en onzekerheden en het opstellen van drie toekomstscenario’s. Aan de hand hiervan is fase vier afgelopen week afgerond, namelijk het opstellen van deze transformatieagenda. Deze bestaat uit vijf thema’s.

Vijf thema’s

De vijf thema’s zijn uitgebreid te lezen in de publicatie Ouder Worden 2040. Er wordt per thema invulling gegeven aan drie tot vijf werkgebieden met daarbij per werkgebied verschillende concrete acties om ouder worden in 2040 beter te maken. Zo draait in het eerste thema om het meedoen in de samenleving. In thema twee gaat het erom dat je ertoe doet.

Uiteindelijk moeten we het samen doen, en daarom is fase drie hierop gericht. De naam van dit thema is ook heel gepast, namelijk: “Van eigen huis naar samen-wonen”. In fase vier gaat het over vitaal doen, dus het is een antwoord op de vraag: “Op welke manier kunnen we als maatschappij investeren in vitaliteit”. In het vijfde thema wordt concreet ingegaan op digitaal verbonden zijn met elkaar.

De publicatie is te downloaden via de website ouderworden2040.nl.

Hét platform voor christelijke zorg

442