Persoonlijkheidsstoornis

 • Wat is een persoonlijkheidsstoornis
 • Wat zijn kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis
 • Hulp bij een persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een star patroon in denken, voelen en handelen. Dit kan onder andere een denkbeeld over zichzelf of iemand in hun omgeving zijn of een stoornis in het gevoelsleven. Een persoonlijkheidsstoornis kan vervelende gevolgen hebben voor het dagelijkse sociale en werkende leven.

Wat is een persoonlijkheidsstoornis

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis kan zeer intense gevoelservaringen hebben of juist helemaal geen affectie tonen of gevoel ervaren. Vaak zorgt dit voor problemen in de sociale omgang met andere mensen. Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. De meest voorkomende stoornissen zijn:

 • Borderline
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Paranoïde
 • Schizofrenie

Kenmerken persoonlijkheidsstoornis

Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis zijn per persoon en per stoornis erg verschillend. Kenmerken kunnen zijn:

 • Terugkerende conflicten met mensen in de omgeving.
 • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.
 • Overmatige agressie of impulsieve reacties.
 • Een instabiel levenspatroon.
 • Extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen.
 • Snel buitengesloten of afgewezen voelen.
 • Slecht kunnen kiezen.

Hulp bij persoonlijkheidsstoornis

Indien u bij uzelf of uw naaste een vermoeden heeft van een persoonlijkheidsstoornis, kunt u het beste contact zoeken met uw huisarts. Een persoonlijkheidsstoornis is meestal een complex probleem waarbij professionele hulp nodig is. Een GGZ-instelling biedt hulp bij persoonlijkheidsstoornis. Voor aanmelding bij een GGZ-instelling heeft u een verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist.

Behandeling persoonlijkheidsstoornis

De diagnose persoonlijkheidsstoornis is niet gemakkelijk te stellen. Zo bestaan er onder andere grote verschillen tussen 'meer normale' en 'toch ziekelijke' afwijkingen. Problemen zijn vaak complex. Behandeling persoonlijkheidsstoornis kan plaatsvinden binnen de Specialistische GGZ van een GGZ-instelling.

Soms kunnen uw problemen rondom stoornis in het gevoelsleven, verweven zijn met uw geloof of levensovertuiging. Bij een Christelijke GGZ kunt u dit altijd bespreken. Een Christelijke GGZ biedt hulp bij persoonlijkheidsstoornis, vanuit een christelijk perspectief.

Hét platform voor christelijke zorg

442