Psychose of stemmingsstoornis

  • Wat is een psychose
  • Wat zijn de kenmerken
  • Hulp bij een psychose

Iemand die een psychose of stemmingsstoornis krijgt, ziet de wereld plotsklaps heel anders. Soms kan dit enkele uren duren, maar soms ook zelfs weken of nog langer. Tijdens zo’n periode kan iemand het idee hebben rare opdrachten te krijgen van ‘stemmen’ of denken te worden achtervolgd. Deze wanen kunnen zeer akelige vormen aannemen.

Wat is een psychose

Een psychose is geen ziekte op zich. Een psychose kan het gevolg zijn van een stemmingsstoornis of een persoonlijkheidsstoornis, zoals depressie of borderline. Dit ontstaat door een teveel aan een bepaalde stof in een brein: dopamine. Hierdoor werken de hersenen van iemand niet optimaal meer. Psychoses komen onder andere voor bij patiënten met schizofrenie.

Kenmerken psychose of stemmingsstoornis

De kenmerken van een psychose of stemmingsstoornis verschillen erg per persoon en per situatie. Kenmerken van een psychose of een stemmingsstoornis zijn onder andere:

  • Plotsklaps denken dat men iemand anders is.
  • Grootheidswaan: het idee geweldig belangrijk en machtig te zijn.
  • Achtervolgingswaan: het idee dat men bedrogen of achtervolgd wordt.
  • Extreme jaloezie en/of denken dat je partner ontrouw is.
  • Controlewaan: het idee dat anderen gedachten wegpakken, vreemde gedachten in je hoofd stoppen, of dat je gedachten door iedereen te lezen zijn.

Hulp bij psychose

Indien u bij uzelf of bij iemand uit uw omgeving een psychose of stemmingsstoornis vermoedt, kunt u het beste eerst contact zoeken met uw huisarts. GGZ-instellingen bieden hulp bij psychose. Voor aanmelding bij een GGZ-instelling heeft u een verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist.

Behandeling psychose en stemmingsstoornis

Een psychose of een stemmingsstoornis is een complex probleem. Een behandeling psychose kan plaatsvinden binnen de Specialistische GGZ.

Soms kunnen verslavingsproblemen verweven zijn met uw geloof of levensovertuiging. Bij een Christelijke GGZ kunt u dit altijd bespreken. Een Christelijke GGZ-instelling biedt een behandeling psychose, vanuit christelijk perspectief.

Hét platform voor christelijke zorg

442