Week van Gebed

Vorige week, in het tijdens de Week van Gebed, hebben alle christenen gebeden voor eenheid. Wij hebben in deze week meegebeden, en bijzondere focus gelegd op iets wat ons allemaal raakt: de zorg. Samen bidden brengt ons dichter bij elkaar en bij wat echt telt. Laten we eens kijken hoe we elke dag onze harten en gedachten hebben samengebracht om te bidden voor de zorgsector:

Dag 1: Wijsheid

We op maandag baden wij voor de mensen die beslissingen maken in de zorg, de mensen die de knopen doorhakken. We vroegen om wijsheid voor hen, zodat christelijke zorg niet alleen blijft bestaan, maar ook bloeit.

Dag 2: Rust

Op dag twee hebben wij gebeden voor rust. Niet alleen rust voor onszelf, maar vooral ook voor die mensen die werken in de zorg. We baden voor minder druk op hun schouders en kortere wachtlijsten. Wij baden ook voor rust voor de mensen de geen rust kunnen vinden.

Dag 3: Toewijding

De derde dag stond in het teken van toewijding. Dat de zorg meer is dan alleen een baan, maar iets wat je met liefde doet. We baden dat we allemaal een stapje extra zetten voor elkaar, omdat we elkaar echt zien en om elkaar geven.

Dag 4: Betrokkenheid

Betrokkenheid was het woord van de dag op de vierde dag. We baden voor een wereld waarin we niet alleen naast elkaar leven, maar ook echt met elkaar verbonden zijn. Dat we de kracht vinden om voor elkaar te zorgen en er voor elkaar te zijn.

Dag 5: Begrip

Op dag vijf draaide alles om begrip en geduld. We baden dat we de tijd nemen om naar elkaar te luisteren, echt te begrijpen wat de ander doormaakt en geduldig te zijn. Want met een beetje meer liefde en geduld wordt de wereld een stuk mooier.

Dag 6: Leiding

We sloten de week af met een gebed voor de hele wereld en we vroegen om Gods' leiding. We herinnerden onszelf eraan dat we het niet alleen hoeven te doen, Hij is er altijd bij.

 

Afsluiting

De Week van Gebed mag dan voorbij zijn, ons gebed gaat door. We blijven bidden voor iedereen in de zorg, voor wijsheid, rust, toewijding, betrokkenheid, begrip, en natuurlijk voor Zijn aanwezigheid in alles wat we doen. Laten we samen sterk blijven in ons gebed en onze acties voor de christelijke zorg.

Hét platform voor christelijke zorg

442