ZuiderStee

Op vier locaties - ’t Zuider Stee aan de rand van Drachten, De Remise in het centrum van Drachten, ’t Hem Stee in Hemrik en Merkelân in Beetsterzwaag bieden we plaats aan mensen -vanaf 18 jaar- die in meer of mindere mate begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen. Wij als ’t Zuiders Stee zijn een (Protestants) Christelijke organisatie en geloven dat God de schepper is van hemel en aarde en de mens heeft geschapen naar Zijn eigen evenbeeld. Dit betekend dat we als mensen waardevol zijn en dat we zorg mogen dragen voor elkaar. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten. Wij geloven dat mensen zich mogen ontwikkelen in relatie met God, medemensen en de samenleving. Dit komt tot uiting wanneer wij onze verantwoordelijkheid nemen in het zorg dragen voor elkaar en de wereld om ons heen. Wij willen graag volgens de Bijbelse richtlijnen leven en dit komt tot uiting in hoe wij met elkaar omgaan. God lief hebben boven alles en je naaste lief hebben als je zelf is hierin een uitgangspunt.
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
212