Elrafa

Je kunt voor de behandeling van allerlei psychische klachten terecht, zoals angsten, somberheid, depressie, dwangklachten, autisme, ADHD, werk- en burnoutproblemen (vaak betaald door werkgever), levens- en zingevingsvragen of het verwerken van moeilijke herinneringen of gebeurtenissen. Vaak brengen de gesprekken diepgewortelde ongezonde patronen van denken en handelen aan het licht, die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven en van relaties. Het werken aan verandering van deze patronen leidt vaak tot vermindering van klachten en is daarom vaak onderdeel van de behandeling. Er wordt vanuit diverse methoden gewerkt, zoals cognitieve therapie, creatieve therapie, speltherapie en principes uit de systeemtherapie, integratieve therapie en EMDR. Na aanmelding vindt eerst de intake plaats. Deze bestaat uit 1 tot 3 gesprekken waarin de klachten en achtergrond daarvan in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt regelmatig gebruik gemaakt testen. De intake wordt afgerond met het samen opstellen van een behandelplan. De therapie is bedoeld voor volwassenen en kinderen met psychische, sociale en/of relatie problemen. Na haar opleiding als creatief therapeut heeft zij aanvullende opleidingen gedaan. Vaktherapie beeldend & spel is erop gericht creativiteit en spel in te zetten om, anders dan met woorden, over problemen te spreken. Ze vorm te geven en letterlijk onder ogen te zien. De gesprekken en de activiteiten helpen om nieuwe inzichten en oplossingen in de praktijk toe te passen. Het is ook mogelijk om alleen te kiezen voor de gespreksvorm. Kenmerkend voor de praktijk is, indien u dat wilt, gewerkt kan worden vanuit de pastorale invalshoek. Daarbij is dan aandacht voor de rol die geloof speelt bij het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van de problemen. Overigens is iedereen vanuit alle levensbeschouwelijke achtergronden welkom.
Geen beoordelingen

 

10.0/10
20 beoordelingen

 

212