In de Bres

CIGGZ In de Bres biedt geestelijke gezondheidszorg op christelijke grondslag en helpt mensen met psychosociale of psychiatrische problemen. Heeft u bijvoorbeeld te maken met angst, depressie, emotionele of relationele problemen, AD(H)D, autisme, burn-out of andere klachten en/of ernstige problematiek? Dan bieden wij professionele hulp. We verlenen zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Na verwijzing door uw huisarts worden behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar.
9.1/10
6 beoordelingen

 

9.4/10
1 beoordeling

Deze score is gebaseerd op minder dan 5 beoordelingen.

 

212