SGJ Christelijke Jeugdzorg

SGJ is een christelijke jeugdzorgaanbieder. Wij zijn honderd jaar actief in de zorg voor kinderen en jongeren. Wij staan dicht bij zorgvragers, die het belangrijk vinden dat jeugd- en opvoedhulp wordt geboden vanuit christelijke waarden. De meeste zorgvragers behoren tot een van de protestants christelijke kerkgenootschappen. Wij staan achter de beweging om de cliƫntvraag centraal te stellen en de eigen kracht van het gezin of zijn omgeving te versterken. Dit betekent dat we voldoen aan de vraag naar opvoedhulp op basis van herkenbare christelijke waarden, die bij uitstek aan de orde is in die situaties waarin het kind (tijdelijk) niet in het eigen gezin kan opgroeien en een vervangende gezinssituatie nodig is. Wij ondersteunen het gezin bij het zoeken van die benodigde zorg in het eigen netwerk. Wanneer daar de benodigde zorg niet geboden kan worden, bieden wij opvang in pleeggezinnen of in een kleinschalig verblijfsarrangement met in- of bijwonende vrijwilligers. Wij bieden samen met Timon doorlopende zorglijnen voor jongeren, ook na hun achttiende, in de vorm van kleinschalig begeleid wonen binnen een sociaal netwerk van in- of bijwonende vrijwilligers.
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
212