Speltherapie De Schatgravers

Een kind kan meestal niet praten over wat er in hem of haar leeft. In spel laat het zijn beleving, gedachten en gevoelens makkelijker zien. Door specifieke kennis van de ontwikkeling van het kind en van spel kan de speltherapeut problemen signaleren en al spelend het kind helpen daar een antwoord op te vinden. Het kind ontspant door het spel, kan verwerken wat het bezig houdt en leert beter met zichzelf en eventuele moeilijkheden om te gaan. Schatgraven: zoeken naar de schat in je zelf!
Geen beoordelingen

 

-
Geen beoordelingen

 

-
212