CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Ermelo
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Overig
   • Problematiek
    • Handicap
    • Ouderdom
   • Werkwijze
    -
   • Registraties
    -
   • Lidmaatschap beroepsverenigingen
    -
   • Introductie
    In Nederland kunnen blinden, slechtzienden en alle anderen met een leesbeperking via niet alleen de CBB maar ook Bibliotheekservice Passend Lezen en Dedicon lectuur lezen in passende leesvormen: braille, grootletter, digitale en gesproken vorm. De CBB werkt vanuit een christelijke identiteit en zet met name christelijke lectuur om. Daarnaast ook algemene lectuur en informatie op aanvraag tegen kostprijs, want de CBB is een non-profit organisatie.
   • Financiering
    De CBB heeft in haar collectie christelijke lectuur verkoopuitgaven (waarvan de prijs gelijk is aan de reguliere zwartdrukuitgave) en abonnementen op kranten & tijdschriften (waarvan de abonnementsprijs maximaal 90% is van de reguliere abonnementsprijs, afhankelijk hoeveel er omgezet wordt)
   • Werkgebied
    Heel Nederland
   • Wijze van aanmelden
    Via info@cbb.nl of 0341-56 54 99.
   • Werktijden
    Elk werkdag. De CBB is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is: 0341-56 54 99.
   • Gespecialiseerd in:
    Passende leesvormen produceren: braille, grootletter, digitale en gesproken vorm
   • Identiteit
    Protestants Christelijk
   • Percentage christenen onder cliënten:
    90
   • Grondslag / doelstelling
    De CBB heeft een christelijke identiteit. In artikel 3 van de Statuten van de Vereniging CBB staat het volgende m.b.t. de grondslag: 'De vereniging staat op de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging van de Drie Formulieren van Enigheid. Dit artikel kan niet gewijzigd worden. ' In artikel 3 en 4 van de Statuten van de Vereniging CBB staat het volgende: 'De doelstelling van de CBB is om op basis van de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging van de Drie Formulieren van Enigheid te voorzien in de behoefte aan lectuur en informatie bij blinden, slechtzienden alsmede bij anderszins gehandicapten die zijn aangewezen op een aangepaste vorm van lectuurvoorziening. De CBB tracht dit doel te verwezenlijken door de instandhouding van een christelijke bibliotheek en het uitgeven van publicaties met gebruikmaking van die communicatiemiddelen en technische apparatuur en alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.' De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. Ook mag een leesbeperking er niet toe leiden dat gebruikers extra kosten moeten maken om toegang te krijgen tot lectuur. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor voldoende financiële middelen zijn - ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking. De CBB richt zich daarbij met name op het protestants-christelijke volksdeel.

   Er zijn nog geen reviews geplaatst.

   Schrijf een beoordeling

   Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
   Deskundigheid

   Ik ben deskundig geholpen.

   Vertrouwen

   Ik voelde me op m’n gemak.

   Identiteit

   Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

   Resultaat

   Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

   Tevredenheid

   Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

   Reactie
   Naam
   E-mailadres
   Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
    

   Stuur door

   Naam ontvanger
   E-mailadres ontvanger
   Uw e-mailadres
   Typ een bericht Niet verplicht
    
   192