De Herberg

Oosterbeek
Gemiddeld 4 sterren uit24 beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Psycho-sociale hulpverlening
   • Pastorale zorg
   • Herstellingsoorden
   • Overig
  • Problematiek
   • Echtscheiding
   • Familierelaties
   • Identiteit
   • Levensbeschouwing
   • Opname
   • Partnerrelatie
   • Rouw
   • Somberheid
   • Verlies
   • Zelfvertrouwen
   Lees meer
  • Werkwijze
   • Maatschappelijk werk
   • Opname
   • Psycho-sociale hulpverlening
   • Pastorale begeleiding
  • Registraties
   -
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   -
  • Introductie
   PDC de Herberg is een gastvrij huis. Gasten verblijven gemiddeld 2-6 weken in de Herberg. Naast individuele gesprekken met een professionele begeleider is er ook een gestructureerd dagprogramma bestaande uit: maaltijden, bijbelbesprekingen, cursus zelfvertrouwen, creatieve activiteiten, beweging en ontspanning. Een retraitegast komt een midweek en volgt een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig wordt ingevuld. Er zijn twee gesprekken met een geestelijk begeleider mogelijk.
  • Financiering
   De eigen bijdrage is €61,00 per dag. Als u verzekerd bent bij ziektekostenverzekering Pro Life, krijgt u de verblijfskosten (gedeeltelijk) vergoed. Zie hiervoor: www.prolife.nl/vergoedingen.
   Ook DVZ en Zorg en Zekerheid vergoeden (een deel van) het verblijf.
   Vaak is de plaatselijke diaconie bereid om een deel van de kosten op zich te nemen.

   Dankzij de structurele financiële steun van een groot aantal kerkelijke gemeenten en een fonds van Kerk in Actie kan de gastenprijs laag gehouden worden.
  • Werkgebied
   Gasten komen uit het hele land.
  • Wijze van aanmelden
   Voor een verblijf als Herberggast: -Informatie en aanmelding: Telefonisch tussen 09.00-10.00 uur en tussen 12.45-13.15 uur op werkdagen via telefoonnummer 026-334 22 25. - Het intakegesprek vindt kort daarna plaats in Oosterbeek. U mag iemand meenemen naar dat gesprek. Het intake gesprek kost €35,00. -Binnen een week wordt uw aanvraag besproken in de indicatiecommissie. U wordt die middag gebeld of u kunt komen en zo ja wanneer. -De opname dag is altijd woensdag. -Als retraitegast: digitaal via de website www.pdcdeherberg.nl.
  • Werktijden
   De Herberg is een pastoraal herstellingsoord, waar gasten intern verblijven en is als zodanig 7 x 24 uur geopend. Voor informatie en aanmelding kunt u op werkdagen tussen 9.00-10.00 uur en tussen 12.45-13.15 uur bellen.
  • Gespecialiseerd in:
   De Herberg is een gastvrij huis. U bent gast en geen patiënt of cliënt. De warme, liefdevolle sfeer, de professionele begeleiding, de aandacht voor God en de Bijbel, en het inhoudsvolle dagprogramma maken een verblijf in de Herberg uniek
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   90
  • Grondslag / doelstelling
   Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: -Een christelijke leefgemeenschap -Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders -Een gestructureerd dagprogramma waarin inspanning en ontspanning afgewisseld worden. -Advies m.b.t. nazorg -Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

  Gemiddelde beoordeling

  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  55
  28 december 2018

  “De Herberg is voor mij een eerste stap geweest in een verder proces van hulpverlening”.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  06 december 2018

  “In de Herberg was ik er even helemaal tussenuit. Het is fijn om even met heel andere dingen bezig te kunnen zijn en gesprekken te hebben. Deze gesprekken waren soms confronterend, met de neus op de feiten.”

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  24 oktober 2018

  “De Herberg is voor mij: rust, saamhorigheid, warmte, er voor elkaar zijn.”

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  24 oktober 2018

  Ik ga positiever en hoopvoller terug naar het echte leven.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  24 oktober 2018

  De Herberg is een plaats waar je echt even op adem mag komen.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  24 oktober 2018

  Uitspraak: Door heel dicht bij God te zijn (de structuur in de Herberg en de prachtige omgeving helpen daar heel erg bij) heb ik weer mogen leren leven.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  12 juni 2017

  “De Herberg is een veilige haven waar ik God dieper heb leren kennen en het weer “lentetijd” is geworden in mijn leven”

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  20 maart 2017

  “De Herberg was voor mij een veilige plek”

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  20 maart 2017

  Huis vol Liefde van God, waar je stil kunt staan, mag rusten , je rugzak afdoen, op schoot kruipen bij God en al je verdriet, pijn, moeite, en ook vreugde- en genietmomenten mag delen. Er is altijd iemand die naar je luistert, voor en met je bidt. En je ontvangt veel in bijbelstudies, contacten met medegasten, samen zingen, ontmoeten tijdens eten en spel, themaochtend in een prachtige omgeving met tot de verbeelding sprekende natuur in bossen en rivierlandschap.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  20 februari 2017

  De Herberg is er sterk in, dat ze zich niet richt op therapie of medische zaken, maar dat ze wijst op God die erbij is. Van daaruit mag je weer verder. Je situatie blijft soms hetzelfde, maar God is er altijd . Daar heb ik weer meer zicht op gekregen.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  20 februari 2017

  “De Herberg kan behoorlijk zelf confronterend zijn. Het is dan ook echt geen vakantie, maar ook hard “werken”.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  20 december 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Voor mij is de Herberg een plaats waar ik dingen leer over mijzelf en ook een plek waar ik God weer kan vinden. Door de stormen was ik het zicht op God kwijt. Nu weet ik het weer: ”Hij gaat met me mee”

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  19 december 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Ik ben vol lof over de Herberg. Ik zou het iedereen willen aanraden. Deze periode is een verrijking van mijn leven geworden. Ik heb veel waardering voor al die vrijwilligers die het werk ondersteunen. Ik voelde hier liefde, warmte en veiligheid”

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  17 november 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Uitspraak: “God heeft mij hier liefdevol aangeraakt. Hij is hier! De liefde en verbondenheid die hier voelbaar aanwezig is, is iets waar ik mij in koester…over verwonder en met dankbaarheid mijn hele leven op terug zal kijken. “

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  24 oktober 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  De Herberg is een veilige plek, waar je even uit je eigen situatie bent. Hier in de Herberg had ik tijd voor God en Zijn woord. Vanuit mijn innerlijk heb ik naar God geschreeuwd en Hij heeft me geantwoord. Door de geestelijke voeding die ik heb gekregen, kan ik weer verder! Ik word hier weer bepaald bij de dingen waar het echt om gaat. Ik ben in beweging gezet.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  20 oktober 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  In de Herberg kom je absoluut tot rust; de omgeving is prachtig. Bijzonder dat deze omgeving “De Hemelse Berg“ heet. Je merkt dat gasten het onder elkaar ook goed hebben, ondanks de gebrokenheid van het bestaan. (retraitegast)

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  14 oktober 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  “Hier in de Herberg heb ik meer openheid en diepgang gekregen m.b.t. mijn geloof, ik durf meer kwetsbaar te zijn, de schil is eraf, en ik ben meer open geworden”

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  10 oktober 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Het is alweer een paar maanden geleden dat ik vertrok uit De Herberg. Ik ben er God nog elke dag dankbaar voor dat er zo'n plek is in Nederland. Ik ben ook enorm bemoedigd door een van de vrijwilligers. Zij is een nuchter en wijs klankbord. Hier gaat het inmiddels heel goed. Nog wel strijd gehad, maar onze hemelse Vader zegent. Er is een donkere wolk weggenomen sinds een paar weken. Wonderlijk hoe Hij alles omgekeerd heeft!

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  26 september 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  “De Herberg heeft me rust gebracht, waar ik zo hard aan toe was. Nu kan ik weer verder met de dingen waar ik tegen aan loop in mijn leven”.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  26 september 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  “De Bijbelstudies hebben me er bemoedigd. Het heeft me geholpen bij de verwerking van mijn problemen. Het is fijn dat er zoveel mensen van allerlei gezindten hier komen. Je kunt van elkaar leren. Het is hier echt een warm bad”

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  45
  22 september 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Ik ervaar zo Gods liefde en nabijheid in de Herberg

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  08 mei 2016 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Geweldig centrum. Rust, regelmaat en vooral ondersteunt door gebed.

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  27 februari 2012 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid
  55
  07 februari 2011 (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

  De tijd in de Herberg heeft me heel goed gedaan. De sfeer is er heel warm, de vrijwilligers en staf erg betrokken, en ook is de omgeving prachtig... Er was ruimte voor een lach en een traan. In overleg kon mijn therapie buiten de Herberg gewoon doorgaan, de gesprekken met de begeleider uit de Herberg werden daardoor beperkt tot het 'hier en nu'. Echt super!

  Deskundigheid
  Resultaat
  Identiteit
  Vertrouwen
  Tevredenheid

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192