De Vluchtheuvel - Dordrecht

Dordrecht
9.1/10
38 beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Mediation
  • Psycholoog
  • Jeugdzorg
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Burn out
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Hooggevoeligheid
  • Huiselijk geweld
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Ongewenste intimiteit
  • Opvoeding
  • Overspannen
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Seksverslaving
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Relatietherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Gastgezinnen
  • Mediation
  Lees meer
 • Registraties
  • HKZ
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
  • NIP psycholoog
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Introductie
  Zie de site: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Zie voor de actuele tarieven onze website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Werkgebied
  Landelijk werkend. Gesprekslocaties te Goes, Goeree-Overflakkee, Dordrecht, Woerden, Hoevelaken en Zwolle .
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Voor aanmeldingen en/of advies kunt u ons op werkdagen bereiken via tel. 0113 21 30 98. U kunt zich ook aanmelden via de website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Werktijden
  Tijdens werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  100
 • Grondslag / doelstelling
  De Vluchtheuvel staat voor het bieden van professionele, psychosociale zorg aan jongeren en volwassenen. Organisatie, hulpaanbod en hulpverlening worden in praktijk gebracht vanuit de christelijke levensbeschouwing. Deze is ontleend aan en gebaseerd op het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
  De identiteit en doelstellingen van De Vluchtheuvel krijgen in sollicitatiegesprekken en bij aanname van stagiaires en vrijwilligers nadrukkelijk aandacht. Alle medewerkers worden gevraagd in theorie en praktijk de grondslag, Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, te onderschrijven. Binnen diverse overlegstructuren en door middel van toerustingsbijeenkomsten komt de vraag aan de orde hoe de identiteit in de hulpverlening en binnen de organisatie praktisch gemaakt kan worden.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
  https://stichtingdevluchtheuvel.nl/wie-zijn-wij/de-vluchtheuvel/identiteit
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
  Bij alle facetten van het werk van De Vluchtheuvel is het Woord van God richtinggevend. Dat heeft consequenties voor toezichthouders, de bestuurder, leidinggevenden en medewerkers van de organisatie. Zij onderschrijven niet alleen de christelijke grondslag, maar willen deze ook in woord en daad uitdragen. Dit wordt voor een belangrijk deel vormgegeven door de medewerkers. Zij zijn zich bewust dat zij hun werk doen Coram Deo, voor Gods aangezicht. In het besef van de opdracht om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
  De wijze waarop de medewerkers van De Vluchtheuvel met elkaar en met cliënten omgaan wordt gekenmerkt een dienstbare, respectvolle en loyale houding. In de praktijk ervaren hulpvragers soms spanningen tussen de Bijbelse norm en de gebrokenheid die zij ervaren. Daarvan zijn er vanuit de praktijk van de hulpverlening veel voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan verstoorde huwelijksrelaties, overspel, seksueel misbruik, verslaving of verwaarlozing van het ouderschap. Dit vraagt om van hulpverleners een veelzijdige benadering van psychosociale problemen. Altijd open en duidelijk. Soms confronterend! Maar vooral bewogenheid, zoals Jezus Zelf, de scharen ziende, met innerlijke ontferming over hen bewogen was. Dat is de grondhouding voor de medewerkers van De Vluchtheuvel. Zonde wordt nooit goedgepraat, maar de mens nooit afgewezen. Dat zorgt voor een open cultuur, waarin medewerkers onderling de bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken.

Gemiddelde beoordeling: 9.1/10

Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

55
03 mei 2023 - Goedgekeurd door de redactie

De hulp die ik gekregen heb was heel fijn. Heb geleerd hoe ik met problemen die er zullen blijven om te gaan. Dit geeft me nu rust. De keuze die je maakt vanuit Gods woord worden onderstreept en van hieruit word ook de hulpverlening gegeven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
07 december 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Heb de rust, ruimte en tijd die ik kreeg als heel fijn ervaren. Voelde me heel erg begrepen ,ook door de christelijke identiteit.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
45
23 augustus 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Het is altijd lastig wat je verwacht van een hulpverlener. Voor andere kan ik zeggen, verwacht niet dat aan het einde van het traject alles vlekkeloos loopt in je leven. Je krijgt handvaten mee waardoor je beter kunt dealen met de problemen. Ik moet zeggen dat het mij zeker geholpen heeft! Er werd goed geluisterd naar mijn wensen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
55
18 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Er werd ruimschoots tijd genomen, geen drang of dwang, om het traject te doorlopen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
08 juni 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Fijne gesprekken en goede afwisselende opdrachten die goed inzicht in jezelf geven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
45
17 januari 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Toppertjes zijn jullie

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
55
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Gesprekken met psycholoog waren beter dan de ID groep.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
45
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ben heel tevreden over de manier waarop ik geholpen ben. De situatie is niet veranderd maar ik heb door hulpverlener geleerd om er zelf ander mee om te gaan. Me niet meer laten leiden (en lijden) door de omstandigheden.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
55
20 september 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Ik heb er ontzettend veel aan gehad. Bedankt!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
45
10 september 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Contact met eerste hulpverlener liep niet zo goed. Ik ben, in goed overleg, binnen De Vluchtheuvel naar een andere hulpverlener gegaan. Dat was heel positief. Wel wat abrupt einde (nadat ik aangegeven had dat ik niet veel meer te bespreken had) was dat gelijk het laatste gesprek.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
45
09 maart 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Als niet lid van de Ger. Gem. voelde ik me zeer welkom, niet beoordeeld of iets. Alle lof!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
55
20 februari 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde me welkom en serieus genomen. Tijdens de gesprekken veel geleerd (over mezelf) zodat ik mijn leven nu weer op de rit heb.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
23 december 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Vanuit een heel ander continent heb ik steeds het gevoel gehad dat er geen afstand was. Dank voor alle hulp, vertrouwen en positiviteit! Gods zegen gewenst

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
25 oktober 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Goede hulpverlening, gepast op de situatie door ervaren hulpverlener.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
20 juli 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Bedankt voor de verleende zorg. Het heeft ons als gezin, mij persoonlijk, veel goeds gedaan. Bedankt!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
45
28 mei 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Zij weten waar ze mee bezig zijn bij de Vluchtheuvel en pakken problemen aan van verschillende perspectieven, waaronder het christelijk perspectief. Verder zijn het hele aardige mensen die betrokken zijn en je op je gemak laten voelen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
55
22 april 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Er werd goed geluisterd naar mijn verhaal. Ik heb een zeer prettige tijd gehad bij de Vluchtheuvel, door de fijne gesprekken, maar ook de ID-groep was zeer leerzaam en fijn

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
22 april 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb mij hier fijn en op mijn gemak gevoeld. Er was helder en duidelijk contact. De medewerkers laten merken dat ze je echt willen helpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
22 april 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Goede hulp gehad, goed bereikbaar, korte lijnen door mail met hulpverlener.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
25 februari 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Hartelijk dank voor alles!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
25 februari 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Erg fijn en eerlijke gesprekken gehad! Ik ben erg tevreden!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
25 februari 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Behulpzaam

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
55
05 december 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het was de allereerste keer dat ik met een psycholoog sprak. Het gaf mij veel inzicht in hoe ik denk/doe/wie ik ben. Ik maakte een begin met een 'nieuw gedrag'.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
07 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het meeleven en meedenken was hartverwarmend! Ik voelde me geen nummer. We werden als echtpaar doorverwezen, omdat we meer gespecialiseerde hulp nodig hadden.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
05 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Goede hulp, vriendelijk aan de telefoon.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
55
05 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer goed geholpen en kon ook snel naar de mannengroep voor mijn seksverslaving. Evenals mijn vrouw zijn we hier sterk uitgekomen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
31 oktober 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

We zijn tevreden over de wijze waarop onze dochter hulp gekregen heeft.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
25
27 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben helaas genoodzaakt om nog naar een andere therapie re zoeken

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
4.2/10
Gemiddeld
55
18 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Fijn dat ik naast de afspraken ook altijd het mailadres achter de hand had.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
18 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb veel aan jullie gehad en zou het iedereen willen aanraden!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
25 juli 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
45
09 november 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Dankbaarheid overheerst omdat er hulp geboden is waarvan de bijbel de basis is.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
55
02 november 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Heel veel geleerd van deelname aan de Identiteitsgroep. Herkenning zien bij anderen, zoeken wat de Bijbel zegt over mijn vragen en gevoelens en kwetsbaar leren en mogen zijn! Mijn vertrouwen is niet beschaamd en ik kan weer verder met wat ik heb geleerd!!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
45
29 september 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De anderhalf jaar dat ik gesprekken heb gehad bij een psycholoog van Stichting De Vluchtheuvel heb ik als waardevol ervaren. Ik werd serieus genomen en over de hele periode gezien is er veel veranderd in mijn manier van denken, wat helpend is in veel situaties.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
45
22 september 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Tevreden

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
45
18 juli 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Door de identiteitsgroep te volgen ben ik zelf sterker geworden. Doordat mijn man in het ‘relatiestuk’ gestopt is, is onze relatie niet echt veel verbeterd. Door alles heen kan ik dit nu wel wat meer accepteren en is er ook wat meer ‘rust’ in onze relatie.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.6/10
Gemiddeld
45
18 juli 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

We hebben de hulp gekregen die we nodig hadden. Ga zo door!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.6/10
Gemiddeld
15
01 augustus 2016 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Voelde mij niet op mijn gemak, en ook niet begrepen door de therapeut.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
2.4/10
Gemiddeld

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192