De Vluchtheuvel - Goes

Goes
9.1/10
52 beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Mediation
  • Psycholoog
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Overig
  • Jeugdzorg
  Lees meer
 • Thematiek
  • Angstproblemen
  • Burn out
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Familierelaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Hooggevoeligheid
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Ongewenste intimiteit
  • Opvoeding
  • Overspannen
  • Partnerrelatie
  • Pesten
  • Pornoverslaving
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Seksverslaving
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Echtpaartherapie
  • Familietherapie
  • Gezinstherapie
  • Maatschappelijk werk
  • Relatietherapie
  • Kortdurende behandeling
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Gastgezinnen
  • Mediation
  Lees meer
 • Registraties
  • HKZ
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
  • NIP psycholoog
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Introductie
  Zie de site: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
 • Financiering
  Zie voor de actuele tarieven onze website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl
 • Werkgebied
  Landelijk werkend. Gesprekslocaties te Goes, Goeree-Overflakkee, Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Zwolle en Lelystad.
 • Vestigingen


 • Wijze van aanmelden
  Voor aanmeldingen en/of advies kunt u ons op werkdagen bereiken via tel. 0113 21 30 98. U kunt zich ook aanmelden via de website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl Na aanmelding krijgt u per post een aanmeldingspakketje met een persoonlijk gegevensformulier. Wanneer dit formulier terug is bij De Vluchtheuvel wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer uw hulpvraag in aanmerking komt voor hulp bij een psycholoog is een verwijsbrief nodig. U wordt hierover geïnformeerd. Na dit gesprek volgt een teamoverleg, waarna het hulpverleningsaanbod met u wordt besproken. Hierna wordt de hulpverlening zo spoedig mogelijk gestart of u wordt tijdelijk op een wachtlijst geplaatst. Soms is nader onderzoek of een verwijzing noodzakelijk. Crisis Gezien onze landelijke status en de beperkte schaalgrootte zijn onze mogelijkheden met betrekking tot crisishulpverlening beperkt.
 • Werktijden
  Kantooruren
 • Gespecialiseerd in:
  Problematiek in en rond huwelijk, gezin en opvoeding. Overige relatiebemiddeling. Psychische problemen. Identiteitsvragen.
 • Identiteit
  Reformatorisch
 • Percentage christenen onder cliënten:
  100
 • Grondslag / doelstelling
  De Vluchtheuvel staat voor het bieden van professionele, psychosociale zorg aan jongeren en volwassenen. Organisatie, hulpaanbod en hulpverlening worden in praktijk gebracht vanuit de christelijke levensbeschouwing. Deze is gebaseerd op het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

 • Identiteit
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
  De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
 • Personeelsbeleid
  Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
  De identiteit en doelstellingen van De Vluchtheuvel krijgen in sollicitatiegesprekken en bij aanname van stagiaires en vrijwilligers nadrukkelijk aandacht. Alle medewerkers worden gevraagd in theorie en praktijk de grondslag, Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, te onderschrijven. Binnen diverse overlegstructuren en door middel van toerustingsbijeenkomsten komt de vraag aan de orde hoe de identiteit in de hulpverlening en binnen de organisatie praktisch gemaakt kan worden.
 • Deelname netwerk
 • Communicatie
  De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
  https://stichtingdevluchtheuvel.nl/wie-zijn-wij/de-vluchtheuvel/identiteit
 • Bestuurders en grondslag
  De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
  Bij alle facetten van het werk van De Vluchtheuvel is het Woord van God richtinggevend. Dat heeft consequenties voor toezichthouders, de bestuurder, leidinggevenden en medewerkers van de organisatie. Zij onderschrijven niet alleen de christelijke grondslag, maar willen deze ook in woord en daad uitdragen. Dit wordt voor een belangrijk deel vormgegeven door de medewerkers. Zij zijn zich bewust dat zij hun werk doen Coram Deo, voor Gods aangezicht. In het besef van de opdracht om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.
 • Christelijke cultuur
  Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.
  De wijze waarop de medewerkers van De Vluchtheuvel met elkaar en met cliënten omgaan wordt gekenmerkt een dienstbare, respectvolle en loyale houding. In de praktijk ervaren hulpvragers soms spanningen tussen de Bijbelse norm en de gebrokenheid die zij ervaren. Daarvan zijn er vanuit de praktijk van de hulpverlening veel voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan verstoorde huwelijksrelaties, overspel, seksueel misbruik, verslaving of verwaarlozing van het ouderschap. Dit vraagt om van hulpverleners een veelzijdige benadering van psychosociale problemen. Altijd open en duidelijk. Soms confronterend! Maar vooral bewogenheid, zoals Jezus Zelf, de scharen ziende, met innerlijke ontferming over hen bewogen was. Dat is de grondhouding voor de medewerkers van De Vluchtheuvel. Zonde wordt nooit goedgepraat, maar de mens nooit afgewezen. Dat zorgt voor een open cultuur, waarin medewerkers onderling de bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken.

Gemiddelde beoordeling: 9.1/10

Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

45
02 februari 2023 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ben geholpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
55
13 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Mijn problemen werden bij de wortel vandaan aangepakt en inzichtelijk gemaakt. Ik sta nu heel anders in het leven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
05 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Enorm goede gesprekken gehad met hulpverlener Lisanne. Erg dankbaar voor de hulp en voel me veel krachtiger. Hulpverlener is een topper!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
05 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ben heel tevreden met de contacten en mijn ervaring bij De Vluchtheuvel

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
01 juli 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Heb het boek Helpen bij verlies en verdriet meegenomen en samen met de hulpverlener zover het mij aangaat besproken. Goede leidraad en een wijze hulpverlener. Aanbevolen voor rouwarbeid, zoals de hulpverlener het noemt

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
09 juni 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Hulpvragen is geen zwakte maar een kracht. De Vluchtheuvel: van harte aanbevolen!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
08 juni 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Ik ben zeer tevreden over de geboden hulp!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
08 juni 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Contact en gesprekken als positief en warm ervaren.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
45
23 mei 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Deskundig en betrouwbaar. Kan het iedereen die hulp zoekt aanbevelen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.0/10
Gemiddeld
55
21 februari 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Klachten worden serieus genomen voelde me echt begrepen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
26 januari 2022 - Goedgekeurd door de redactie

Ik heb ontzettend veel handvaten gekregen, waar ik veel aangehad heb!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
45
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Ik verwachtte beetje pasklare antwoorden en die zijn er niet. Logisch natuurlijk

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.0/10
Gemiddeld
55
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Bedankt voor de fijne hulp, het meedenken. Nu echt zelf aan de slag, merk dat ik toch vaak terug grijp naar de oude situatie.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
45
13 december 2021 - Goedgekeurd door de redactie

De Vluchtheuvel was voor mij een veilige plaats waar ik voor het eerst over mijn zorgen en verdriet heb durven en leren praten

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
55
15 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Heel tevreden, blij dat ik zo snel kon komen, korte wachttijd.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
04 mei 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Ik merkte de oprechte betrokkenheid van de hulpverleners. Ze hebben mij onwijs goed geholpen, ik ga hier altijd plezier van hebben.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
45
11 maart 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Deskundige hulp waarbij in vertrouwen gesproken is over allerlei problemen. Hierbij is een goede basis gelegd voor de toekomst.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
45
27 februari 2021 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

prima geholpen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
55
21 oktober 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Familiegesprekken gevolgd met goed resultaat. Als gezin hier sterker uitgekomen

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
12 maart 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Openheid en begrip! Deskundige hulpverlener!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.6/10
Gemiddeld
55
25 februari 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Misschien een idee om af en toe een boekje uitgeven met de resultaten van cliënten erin. Dit kan ook anoniem (is tevens ook reclame voor De Vluchtheuvel).

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
25 februari 2020 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Linda de psycholoog ben ik zeer dankbaar voor haar respect, inzicht, begrip, vertrouwen en stimulans. Vanaf het 1e gesprek t/m het einde kreeg ik steun en hulp. Dat is voor ieder persoonlijk belangrijk in de hulpverlening dat je een klik voelt en begrip en er toe doet.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
05 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden en dankbaar voor de geboden hulp

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
02 november 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde me begrepen en erg op mijn gemak. Er werd echt meegeleefd en mee gedacht.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
31 oktober 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden en dankbaar voor de geboden hulp

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
28 augustus 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Goede, professionele hulp, die aansluit bij de identiteit

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
15 augustus 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Zeker aanbevelen bij een ander

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
55
13 augustus 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Als ik terugkijk zou ik het traject bij de Vluchtheuvel niet hebben willen missen. Ik werd erkend in mijn moeilijkheden en heb veel geleerd, zowel over mijzelf als over het omgaan met mijn problematiek.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
20 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De lijntjes zijn kort, wat erg fijn is. De hulpverlener was betrokken,betrouwbaar, inlevend, en dacht goed mee.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.0/10
Gemiddeld
45
19 juni 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde me helemaal serieus genomen, betrokken en inlevende hulpverlener, christelijke indentiteit werd op positieve manier vorm gegeven.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.6/10
Gemiddeld
45
26 april 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het was goed om op een vertrouwd adres hulp te zoeken. Je wordt op je gemak gesteld en ze nemen de tijd voor je. Als ik nog eens hulp nodig zal hebben zal ik zeker weer daar naar toe gaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
55
18 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De situatie is wat verbeterd. Voor mij was het belangrijkste dat ik mijn verhaal een keer kwijt kon omdat ik niemand had om te bespreken. Dat luisterende oor heb ik zeker gekregen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
18 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Contact met de hulpverlener was heel fijn en professioneel

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
06 maart 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

zeer tevreden, luisterend oor, vol begrip en leren om te gaan met alles waar ik tegen aan liep.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
23 februari 2019 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer fijn en deskundig geholpen. Er werd echt meegeleefd en meegedacht.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.8/10
Gemiddeld
55
07 december 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Over mijn problemen kon ik uitgebreid praten en met deskundig hulp stap voor stap het één en ander verwerken zodat, ik het leven weer aan kon. Voor de toekomst kreeg ik waardevolle tips mee om herhaling te voorkomen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
45
05 november 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Maatschappelijk werker is deskundig, betrouwbaar en wijs. Veel respect voor haar.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.4/10
Gemiddeld
35
05 oktober 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Helaas was het voor mijn problemen niet de juiste zorg. Ik ben daarom overgestapt naar een andere instelling

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
5.8/10
Gemiddeld
55
14 augustus 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Heel blij ben ik dat ik een jaar lang therapie heb gevolgd bij De Vluchtheuvel. Met hulp van een psycholoog leerde ik stap voor stap wat ik niet alleen voor elkaar kreeg.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
10.0/10
Gemiddeld
55
24 juli 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben bij de Vluchtheuvel op een fijne manier geholpen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.2/10
Gemiddeld
45
03 mei 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden over de hulp die ik heb ontvangen en ik heb er baat bij gehad. Ik vond dat bij de hulp de nadruk niet lag op de christelijke grondslag. dat vond ik ook prima. Ik ben wel christen maar mijn problematiek zat niet daarin. Ik ben heel goed geholpen en zal jullie zeker aanraden bij anderen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
45
03 mei 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben zeer tevreden over de hulp die ik heb ontvangen en ik heb er baat bij gehad. Ik vond dat bij de hulp de nadruk niet lag op de christelijke grondslag. dat vond ik ook prima. Ik ben wel christen maar mijn problematiek zat niet daarin. Ik ben heel goed geholpen en zal jullie zeker aanraden bij anderen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.8/10
Gemiddeld
15
27 april 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ben helaas niet goed geholpen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
2.6/10
Gemiddeld
25
19 april 2018 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

De korte intake aan de telefoon werd verkeerd geïnterpreteerd, ik kreeg niet wat ik vroeg. Kortom; 1,5 jaar bij een psychologe in opleiding geweest. Nadat ik zelf gestopt ben voel ik me stukken beter!

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
3.8/10
Gemiddeld
55
24 december 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik zat er helemaal door, maar door goede begeleiding sta ik nu weer wat steviger in m’n schoenen, al hoewel ik doorgestuurd ben naar een andere instantie.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
9.4/10
Gemiddeld
45
08 december 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik heb fijne gesprekken gehad, waardoor ik mezelf veel beter ben leren kennen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
45
09 november 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde me serieus genomen, had fijne gesprekken en heeft mij met moeilijkheden leren omgaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
45
09 november 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik voelde mij serieus genomen, had fijne gesprekken en heeft mij met moeilijkheden leren omgaan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
45
04 september 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik kon mijn verhaal goedvertellen en er was begrip voormijn situatie, daardoor voel ik me weer wat steviger in het leven staan.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.0/10
Gemiddeld
45
28 augustus 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Doordat de Vluchtheuvel relatief klein is en buitenom de zorgverzekering werkt voelt het veilig, is positief.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.6/10
Gemiddeld
45
02 augustus 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Ik ben blij dat er nog instellingen zoals jullie zijn die mensen vanuit Christelijke visie op weg helpen met hun problemen.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
8.2/10
Gemiddeld
45
18 juli 2017 - Goedgekeurd door de redactie - (Reviews ouder dan 2 jaar tellen niet mee voor het gemiddelde)

Het heeft mij enorm geholpen dat ik in de hulpverlening ben gegaan. Ben er erg dankbaar voor.

Deskundigheid
Resultaat
Identiteit
Vertrouwen
Tevredenheid
7.2/10
Gemiddeld

Schrijf een beoordeling

Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
Deskundigheid

Ik ben deskundig geholpen.

Vertrouwen

Ik voelde me op m’n gemak.

Identiteit

Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

Resultaat

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

Tevredenheid

Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

Reactie
Naam
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
E-mailadres
Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
 

Stuur door

Naam ontvanger
E-mailadres ontvanger
Uw e-mailadres
Typ een bericht Niet verplicht
 
192