EBCzorg

't Harde
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Individuele en relatietherapie
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Coach
  • Pastorale zorg
  • Zorgboerderij
  • Bewegingstherapie
  • Verpleegkundige
  • Jeugdzorg
  • Opvang
  • Pastoraat
  • Begeleid / beschermd wonen
  Lees meer
 • Thematiek
  • ADHD
  • Angstproblemen
  • Anorexia
  • Arbeid
  • Beroepskeuze
  • Bewindvoering
  • Boulimia
  • Burn out
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Eenzaamheid
  • Eetverslaving
  • Familierelaties
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Hooggevoeligheid
  • Huisvesting
  • Hyperactiviteit
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Lichamelijke gezondheid
  • Opname
  • Overspannen
  • Paniekstoornis
  • Pesten
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Verzorging
  • Vrouwenmishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Creatieve therapie
  • Dagbehandeling
  • Financiële hulpverlening
  • Individuele therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Opname
  • Gedragstherapie
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Gastgezinnen
  • Begeleid wonen
  • Pastorale begeleiding
  Lees meer
 • Registraties
  • HKZ
  • BIG
  • Beroepsregister Maatschappelijk Werkers
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Viteria
  • Introductie
   Het EBC biedt verschillende vormen van zorg op 6 locaties in 't Harde, Elburg en Oldebroek. De hulp varieert van intensieve begeleiding tot diverse vormen van begeleid zelfstandig wonen. Ook is er ruimte voor dagbestedingstrajecten.
  • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
  • Bij deze zorgverlener kunt u terecht voor een verblijf op locatie van de zorgverlener (intramuraal).
  • Financiering
   Divers, waaronder AWBZ
  • Werkgebied
   Nederland en Vlaanderen
  • Wijze van aanmelden
   Via intakegesprek
  • Werktijden
   Telefonisch spreekuur op werkdagen van 08.30 tot 10.00 uur.
  • Gespecialiseerd in:
   Begeleiden van mensen in de leeftijd van 17 - 45 jaar. Karakteristiek zijn de werkprojecten die de therapie ondersteunen.
  • Identiteit
   Overig
  • Percentage christenen onder cliënten:
   70
  • Grondslag / doelstelling
   Hulpverlenen aan mensen die psychosociale problemen ervaren en wijzen op Christus.

  Deze zorgaanbieder is in het bezit van het Certificaat Christelijke Zorg. Bij het aanvragen van dit certificaat zijn de volgende antwoorden gegeven

  • Identiteit
   De christelijke identiteit van de instelling ligt verankerd in de grondslag zoals opgenomen in de statuten van de instelling, doordat hierin verwezen wordt naar de Bijbel als gezaghebbend Woord van God.
  • Personeelsbeleid
   Het personeelsbeleid besteedt aantoonbaar aandacht aan het onderdeel ‘christelijke identiteit van de sollicitant’.
  • Deelname netwerk
  • Communicatie
   De instelling draagt zorg voor een transparante communicatie over haar grondslag en identiteit en de daarop gebaseerde werkwijze. Dit is minimaal terug te vinden op de website van de instelling en klantendocumentatie (indien van toepassing).
  • Bestuurders en grondslag
   De toezichthouders, bestuurder(s), leidinggevenden en medewerkers van de organisatie onderschrijven de christelijke grondslag en leven deze voor.
  • Christelijke cultuur
   Binnen de instelling is sprake van een open cultuur, waarin medewerkers onderling de manier van bejegening van de cliënt met elkaar durven te bespreken; Bijbelse waarden rondom het omgaan met elkaar vormen hierbij het uitgangspunt, zowel voor de inhoud die besproken wordt als de manier waarop met elkaar gesproken wordt.

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192