Lichtpunt

Kollumerzwaag
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Opvang
  • Begeleid / beschermd wonen
 • Thematiek
  • ADHD
  • Alcoholverslaving
  • Angstproblemen
  • Anorexia
  • Arbeid
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsrelaties
  • Bewindvoering
  • Boulimia
  • Burn out
  • Dader van huiselijk geweld
  • Depressie
  • Dwangproblemen
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid
  • Eetverslaving
  • Familierelaties
  • Fobie
  • Geestelijke gezondheid
  • Generatieconflict
  • Handicap
  • Huiselijk geweld
  • Huisvesting
  • Hyperactiviteit
  • Identiteit
  • Incest
  • Levensbeschouwing
  • Omgangsregeling
  • Oorlogstrauma
  • Opname
  • Opvoeding
  • Overspannen
  • Partnerrelatie
  • Pornoverslaving
  • Psychiatrie
  • Relatie met broer / zus
  • Relatie met derden
  • Relatie met kind(eren)
  • Relatie met ouders
  • Relatie met partner
  • Relatie met volwassen kind(eren)
  • Relatieproblemen
  • Rouw
  • Scholing
  • Seksverslaving
  • Slachtoffer van een misdrijf
  • Sociaal isolement
  • Somberheid
  • Subassertiviteit
  • Verkrachting
  • Verlies
  • Verslaving
  • Verwerking algemeen
  • Verwerking geweld
  • Verwerking misbruik
  • Verwerking mishandeling
  • Vrouwenhandel
  • Vrouwenmishandeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zwak zelfbeeld
  Lees meer
 • Werkwijze
  • Crisisopvang
  • Maatschappelijk werk
  • Psycho-sociale hulpverlening
  • Begeleid wonen
 • Registraties
  -
 • Lidmaatschap beroepsverenigingen
  • Viteria
  • Introductie
   Voornamelijk vrijwilligersorganisatie Naast Kringloopwinkel, ook evangelische boekwinkel. Weekendprogramma: vrijdagavond (20.00-22.00) gevarieerd ontspanningprogramma voor hen die gezelligheid zoeken. Zondagmiddag: Sing-In van 15.00-20.00 met evt. broodmaaltijd.
  • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
  • Financiering
   Eigen bijdrage , donateurs, PGB, opbrengst verkoop 2e hands goederenhandel
  • Werkgebied
   Geheel Nederland
  • Wijze van aanmelden
   Telefonische intake
  • Werktijden
   24-uurs crisisopvang Dagprogramma van 8.00-16.00
  • Gespecialiseerd in:
   Agogisch Werkers en Maatschappelijk Werk Begeleid Wonen
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   20
  • Grondslag / doelstelling
   Artikel 2. Lid 1. De Stichting stelt zich ten doel het openen van en instandhouden van een centrum, welke een open plaats zal zijn waar eenheid van de Geest door de band van vrede met al Gods kinderen wordt bewaard. Lid 2.Als grondslag welke het uitgangspunt en het middelpunt van de gehele arbeid der Stichting is erkent de Stichting de Bijbel als het geïnspireerde woord van God en de openbaring van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij erkent de Here Jezus Christus als Gods eniggeboren Zoon, als God geopenbaard in het vlees, als de gekruisigde, opgestane, verheerlijkte en wedergeboren Christus, als de zaligmaker van zondaren en als de Verzoener van de macht der zonde. Lid 3. Het gezag van de Bijbel en zijn geheel zal bepalend en maatgevend zijn voor het beleid op en in het centrum. Lid 4. Voor ogen zal steeds staan: a. Een bescheiden opvang van personen, die om de een of andere reden met hun geloof zijn vastgelopen en als zodanig enige tijd, los van hun omgeving, tot bezinning kunnen komen voor een tijdsduur welke naar verloop en omstandigheden zal worden bepaald: b. In de weekends een groep van maximaal dertig personen gelegenheid te geven om in een ontspannen sfeer rond een open Bijbel te praten over het getuige zijn van Christus; Jezus kennen en Hem bekend maken; c. Een jongerencentrum in de weekends te runnen onder goede en bekwame leiding met daarbij ontspanningsmogelijkheden zoals biljarten, tennis, kegelen enzovoort; d. Een open koffiehuis zal tot de mogelijkheden behoren; e. Het bieden van mogelijkheid om via een centrale keuken warme maaltijden te distribueren aan hen die dat zelf niet meer goed kunnen behartigen, zoals zieken, ouden van dagen, alleenstaande enzovoort; f. In het centrum zal gebruik van alcohol en andere stimulerende en verdovende middelen, steeds zijn verboden.

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192