Meet-Inn Inloopcentrum Ede

Ede
 
Geen beoordelingen
  • Soort zorgaanbieder
   • Maatschappelijk werk
   • Psycho-sociale hulpverlening
   • Pastorale zorg
   • Overig
  • Problematiek
   • Angstproblemen
   • Burn out
   • Depressie
   • Eenzaamheid
   • Identiteit
   • Levensbeschouwing
   • Overspannen
   • Pesten
   • Rouw
   • Sociaal isolement
   • Somberheid
   • Subassertiviteit
   • Verwerking algemeen
   • Zelfvertrouwen
   • Zwak zelfbeeld
   Lees meer
  • Werkwijze
   • Crisisopvang
   • Maatschappelijk werk
   • Psycho-sociale hulpverlening
   • Pastorale begeleiding
   • Telefonische hulpverlening
  • Registraties
   -
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   -
  • Introductie
   Het bestaansrecht van Meet-Inn beschouwen wij als een diaconale opdracht, geïnitieerd door de participerende kerken. Dankzij deze participanten kan Meet-Inn haar protestants-christelijke identiteit waarborgen. Het bestaan van Meet-Inn wordt geïnspireerd door ons gezamenlijk geloof in God. Meet-Inn wil vanuit Zijn liefde de kwetsbare mens een thuis bieden. Praten over God en het evangelie mag, maar moet niet. Het gaat in Meet-Inn meer om een grondhouding en uitstraling die zijn gericht op: een warm hart voor de gasten, dienstbare betrokkenheid en hoop die doet leven. Missie Vanwege de vereenzaming in, en de toenemende individualisering van, de Nederlandse samenleving wil Meet-Inn haar gasten een thuis bieden van gastvrijheid, ontmoeting en ontspanning. Meet-Inn richt zich daarbij op gasten die door de complexiteit van het dagelijks leven in een sociaal isolement dreigen te raken en daarom gerichte ondersteuning nodig hebben. Vanwege de specifieke vragen en behoeftes van haar gasten onderscheidt Meet-Inn zich van doorsnee buurtcentra. De medewerkers van Meet-Inn doen hun werk vanuit een christelijke overtuiging. Zij doen dit vanuit het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar te leven en met elkaar Hem te zoeken.
  • Financiering
   14 diaconien zijn verantwoordelijk voor een sluitende begroting. Projectactiviteiten op basis van fondsenwerving bij algemene en kerlijke fondsen.
  • Werkgebied
   Ede en omgeving
  • Wijze van aanmelden
   Door binnen te lopen tijdens inlooptijden (zie website voor openingstijden) of telefonisch.
  • Werktijden
   In principe van dinsdag tot en met donderdag van 15.00 tot 22.00 en daarnaast in het weekend (zie website voor actuele openingstijden)
  • Gespecialiseerd in:
   Meet-Inn is er in principe voor iedereen. In het bijzonder richt Meet-Inn zich op gasten die om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan een laagdrempelig en herkenbaar ontmoetingspunt zonder dat van hen een prestatie- en/of participatie wordt verwacht. De meeste gasten zijn vanuit hun verleden of achtergrond kwetsbaar binnen het maatschappelijk leven. Redenen hiervoor kunnen zijn; het ontstaan van een sociaal zwakkere positie, (ex) psychiatrische problematiek of het hebben van een verstandelijke beperking. Dit vergt specifieke ondersteuning vanuit de medewerkers.
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   50
  • Grondslag / doelstelling
   Meet-Inn biedt op een gastvrije en laagdrempelige wijze; ontmoeting, ontspanning en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aan haar gasten, waarbij uitbreiding van dienstverlening voorziet in specifieke behoeftes en zal leiden tot een herkenbare positie van Meet-Inn in Ede en omgeving.

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192