Pastorale Praktijk Redeem

Veenendaal
Geen beoordelingen
 • Soort zorgaanbieder
  • Coach
  • Pastorale zorg
 • Thematiek
  • Familierelaties
  • Levensbeschouwing
  • Opvoeding
  • Relatieproblemen
 • Werkwijze
  • Pastorale begeleiding
  • Registraties
   -
  • Lidmaatschap beroepsverenigingen
   -
  • Introductie
   Missie Redeem Global Ministries wil met behulp van Gods Woord Christelijke leiders en kerken uitdagen om zich te bezinnen op de huidige Christelijke ideologie. Redeem sluit niemand buiten. Lidmaten van alle kerkgenootschappen zijn welkom binnen Redeem. Als u met levensvragen zit willen wij u graag een luisterend oor aanbieden en u helpen bij het vinden van de antwoorden op deze vragen. Visie Voor Redeem is het gezinsleven de hoeksteen van de maatschappij. Juist dit gezinslevens staat in onze moderne maatschappij enorm onder druk. Daarom zijn we juist binnen Redeem gefocust op een stabiel gezinsleven waar kinderen veilig kunnen opgroeien, hun eigen identiteit mogen leren kennen, en van daaruit een plek in deze maatschappij mogen gaan innemen. De kinderen zijn voor kerk en samenleving de toekomst. Daarom is het volgens Redeem belangrijk om voor onze kinderen een veiligere toekomst te creëren waar ook oog is voor het individu en waar geen misbruik van aarde en mensen plaatsvindt. Juist in een tijd van klimatologische veranderingen is het volgens Redeem belangrijk om ons te bezinnen hoe we met deze aarde zijn omgegaan. En hoe we in het vervolg een betere rentmeester van dezelfde aarde mogen zijn. Onze kinderen kunnen de leiders van morgen zijn. Daarom wil Redeem juist met de leiders van vandaag in gesprek komen. Straks mogen zij het stokje overdragen aan een nieuwe generatie. De vraag is wat voor maatschappij wij zullen doorgeven, en hoe wij deze aarde zullen overdragen aan onze kinderen, en hun kinderen. Of zijn wij zo verwoestend bezig geweest dat er eigenlijk niets meer valt over te dragen? Redeem is er van overtuigd dat het al oude woord van God hierbij een belangrijke leidraad kan zijn om deze vragen te beantwoorden. Ook wil Redeem het nieuwe Christelijke leiderschap promoten. Een leiderschap gericht op het verantwoordelijk omgaan van de aarde en alles wat daarop leeft. Een leiderschap dat respect heeft voor het leven. Een leiderschap gericht op het herstellen van de sociaal Christelijke normen en waarden waaronder huwelijk en gezin. Een leiderschap gericht op eenheid binnen de kerk van Jezus Christus. Een leiderschap dat gericht is op het zichtbaar maken van het aanstaande koninkrijk van God.
  • Deze zorgverlener biedt zorg aan bij u thuis.
  • Deze zorgverlener biedt Online hulpverlening aan.
  • Deze zorgverlener biedt zorg aan middels een bezoek aan de locatie van de zorgverlener.
  • Financiering
   Redeem heeft geen winstoogmerk. De kosten die Redeem maakt moeten echter wel worden gedekt door inkomsten. Daarom is Redeem wel genoodzaakt om tarieven voor haar dienstverlening te rekenen. Mocht u om wat voor reden niet het beoogde bedrag kunnen betalen dan is dit voor Redeem geen probleem. Samen zoeken we naar een oplossing zodat u, uw groep, of kerkgenootschap geholpen kan worden.   Redeem hanteert de volgende richtlijnen voor de tarieven voor haar diensten:

   - Pastorale begeleiding op basis van giften

   - E-Coaching / Coaching 75 euro per anderhalf uur

   - Telefonische coaching 35 euro per half uur

   - Coachingspakket (10 coachingsessies) 675 euro per pakket

   - Trainingen op basis van deelnemers / duur van training

   - Het tarief voor (s)preekbeurten wordt in goed overleg bepaald.

   - Workshops op basis van deelnemers / duur van workshop

   - Gemeentenavonden / Bezinngsavonden op basis draagkracht kerkelijke gemeente

   Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  • Werkgebied
   Nederland
  • Wijze van aanmelden
   Website, Telefonisch, per mail
  • Werktijden
   Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00
  • Gespecialiseerd in:
   Gezin als hoeksteen van de samenleving Leiderschapsvraagstukken Kerkvernieuwing / Gemeenteopbouw
  • Identiteit
   Protestants Christelijk
  • Percentage christenen onder cliënten:
   100
  • Grondslag / doelstelling
   Het verspreiden van Gods woord. Het opbouwen van Gods huisgezin. Het inbedden van geloofsonderwijs in de opvoeding van kinderen. Het begeleiden van mensen met relatieproblemen

  Er zijn nog geen reviews geplaatst.

  Schrijf een beoordeling

  Geef elk punt een aantal sterren en licht dit kort toe in het reactieveld. U kunt kiezen voor ‘halve’ sterren door op de linkerhelft van een ster te klikken. Uw naam en emailadres zijn nooit zichtbaar voor andere bezoekers of de zorgaanbieder.
  Deskundigheid

  Ik ben deskundig geholpen.

  Vertrouwen

  Ik voelde me op m’n gemak.

  Identiteit

  Ik heb gemerkt dat ik bij een christelijke instelling / hulpverlener hulp kreeg.

  Resultaat

  Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.

  Tevredenheid

  Ik zou deze hulpverlener / instelling bij een ander aanbevelen.

  Reactie
  Naam
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
  E-mailadres
  Niet zichtbaar voor bezoekers en zorgverleners. Dient slechts ter controle
   

  Stuur door

  Naam ontvanger
  E-mailadres ontvanger
  Uw e-mailadres
  Typ een bericht Niet verplicht
   
  192